Človek in narava

Nismo ločeni od narave, narava je del nas samih in mi smo njen del.
Narava naredi, kar človek noče ali pozabi.
Narava skozi polave naredi veliko dobrega.

Poslušajte podcast o naravi v povezavi s človekom.

http://www.pni.si/clovek-narava/

Andreja 🙂

SOS strategije
SOS - sprejemanje, osvobajanje, sobivanje; odprta interesna skupnost, kjer je vsakdo prijazno povabljen sprejeti in osvoboditi svoje naravno človeško stanje ter ga na pristen način deliti v obliki preprostega sobivanja. Dobrodošel, dobrodošla.

PUSTI SPOROČILO: