Ko stopicljamo na razpotju življenja … individualna terapija!

V to življenje se rodimo z različnimi nameni, poslanstvi, željami, iskanji. Ob rojstvu dobimo le osebno izkaznico, ne pa priročnika z navodili kako živeti, in to je tisto kar bi najbolj potrebovali. Starši nas usmerjajo in nam pomagajo skozi življenje kot najbolje vejo in znajo, njim sledijo profesorji, prijatelji, partnerji. Vsi so naši učitelji, kar pa, ko se znajdemo v težkih življenjskih situacijah, ne moremo videti.

Ne vidimo, ker smo preveč v svojih filmih, v napetostih in stresu, v različnih čustvenih stanjih, strahu, skrbeh in nenehnem umskemu premlevanju.

In potem se znajdemo na razpotju življenja, ko ne vemo ne kod ne kam. Odgovori, ki jih potrebujemo, so v nas, samo zaradi zamegljenosti, razpršene pozornosti in sesute energije, ne moremo do njih. Vrtimo se okoli enih in istih situacij, okoli enih in istih vprašanj, ne moremo pa prekiniti začaranega kroga nemoči, zmedenosti in zato begamo: »Kaj naj naredim? Kako naj reagiram? Kaj je narobe z mano? Kako naj si pomagam? Kaj ne vidim? Kaj vsi hočejo od mene? Kako naj se premaknem?« Odgovori v nas hočejo na površje, hočejo, da jih slišimo, hočejo, da jih zagrabimo in si z njimi pomagajo. Da dosežemo odgovore v sebi pa moramo zbrati svojo energijo, imeti fokus in moč, voljo in vztrajnost, da premagamo vse, kar se nam postavi na poti življenja. To je način da pridemo do sebe, do znanja in vedenja, ki je že v nas, in je pripravljeno, da nam služi pri spoznavanju sebe in pri prebujanju svoje energije in zavesti.

Odzemljenost je ena izmed osnovnih težav s katero se ljudje spopadamo. Je posledica razpršenosti naše energije. Namesto v telesu in energijskih centrih se energija večinoma zadržuje pod obodi avre (pod stopali in nad glavo), kar povzroča izčrpanost. Če želimo reševati konkretne težave v svojem življenju, se je potrebno prizemljiti. Zmedenost in brezglavo delovanje še nikoli nista prinesli pravih rezultatov. Ko se začnemo prizemljevati, se lahko energija spet dvigne in steče, energijski centri se napolnijo, posledično se začnemo bolje počutiti, misli se zjasnijo in mi se umirimo. Temu stanju rečemo, da smo pri sebi.

Poleg tega je naše telo polno napetosti. Te napetosti povzročajo stare energije in občutki, ki  jih še nismo sprocesirali oziroma smo jih nekoč potlačili. Na primer, tisto kar kot otroci nismo mogli razumeti in sprocesirati, smo potlačili. Podzavestno začnejo potem te stvari prihajati na površje v odraslem življenju, preko raznih strahov, problemov v odnosih, iskanju samega sebe in podobno. Poleg zbiranja energije, je ozaveščanje ključni dejavnik pri razreševanju svojih problemov in delu na sebi. Da bi prišli do rešitev, se je potrebno ukvarjati s svojimi globinami. Te globine naše podzavesti vsebujejo tako spomine iz tega življenja kot tudi iz prejšnjih življenj. Nekateri naši vzorci so tako močni, ker smo jih ponavljali preko mnogih življenj, v različnih odnosih in situacijah. Delo na sebi je tako en velik proces zdravljenja samega sebe. Zdravljenje starih delov sebe, prepričanj, idej, navezav, da bi lahko postopoma prišli do svojega pravega bistva, svoje čiste energije in v skladu z njo tudi živeli.

Individualne terapije omogočajo posameznikom, da še bolj poglobljeno delajo na svojih konkretnih življenjskih situacijah. Pogovori na terapijah so namenjeni temu, da razčlenimo in osvetlimo težavo, z energijskimi in meditacijskimi tehnikami pa se lotimo konkretnega premagovanja blokad. Disciplina in močna namera nam pomagata, da se osvobodimo okov rutine, starih vzorcev in da začnemo živeti bolj zavestno.

Magičnost Gibanja
Skupina Magičnost gibanja je nastala na pobudo skupne vizije o izvajanju in širjenju znanja o starodavnih veščinah samozdravljenja. Skupaj sodelujemo pri delavnicah, različnih projektih in gradimo tisto, kar nam je v največje veselje. Naše poslanstvo je, da znanje, vedenje in videnje, ki smo si jih pridobili skozi leta dela, učenja in izvajanja tehnik samospoznavanja, predajamo vsem, ki si želijo osebne in duhovne spremembe, rasti in razvoja na vseh področjih.

PUSTI SPOROČILO: