Najboljša priložnost

Tvoja Najboljša priložnost je tisti, zaradi katerega v sebi premikaš gore.

Zaradi izkušnje, ki ti jo daje, ob njem izgubljaš veselje do zapletanja v človeške drame.

Ob njem se zaveš, da rasteš sam zase, čeprav ob njem.

Ne preraste božanskega v tebi, a začutiš, da se Bog skozi njega pogovarja in poigrava s teboj.

… in če razumeš, da ima tudi Najboljša priložnost letne čase, dopustiš, da miruje, vzcveti, zaživi in na jesen očisti liste, po katerih se Ljubezen ne pretaka več …

Andreja in Boštjan <3

http://www.domnotranjeizpolnitve.si/

SOS strategije
SOS - sprejemanje, osvobajanje, sobivanje; odprta interesna skupnost, kjer je vsakdo prijazno povabljen sprejeti in osvoboditi svoje naravno človeško stanje ter ga na pristen način deliti v obliki preprostega sobivanja. Dobrodošel, dobrodošla.

1 KOMENTAR

PUSTI SPOROČILO: