PLAY – STOP

So tisti dnevi, ki nas skozi dogodke preizkušajo in vsak se pri sebi lahko odloči čemu bo sledil.
Res obstaja svet zarot in svet manipulacije, kjer se vse odvija v matrici. Pravila so postavljena, števila določena, orožje strahu pa brezhibno funkcionira. Če ga vzamemo za svojo resničnost, postanemo z vsemi plastmi svoje osebnosti del igre. Zato tudi varnost iščemo v tej igri. Tistega, ki umetno ustvari sovražnika in se hkrati postavlja v vlogo rešitelja, se oklenemo kot rešilne bilke. Odvisni smo od njegovih potez. Lomijo in sestavljajo nas samo njegove akcije in reakcije.
A ko se odmaknemo od zunanje omejenosti in gremo v notranjo neskončnost, strah izgubi svojo veljavo, zato nevarnost oddide. Ni namreč nevarnost tista, ki povzroči strah, ampak je strah tisti, ki privablja nevarnost.
Če želimo, da igra utihne, ji moramo odvzeti veljavo. Dokler so v njej prestrašeni igralci in gledalci bo zagnano tekla naprej.
Od nas je odvisno kaj izbiramo in na kakšen način.
SOS strategije
SOS - sprejemanje, osvobajanje, sobivanje; odprta interesna skupnost, kjer je vsakdo prijazno povabljen sprejeti in osvoboditi svoje naravno človeško stanje ter ga na pristen način deliti v obliki preprostega sobivanja. Dobrodošel, dobrodošla.

PUSTI SPOROČILO: