Pozdrav soncu – Surya Namaskar

Pozdrav soncu – SURJA NAMASKAR izhaja iz tradicije tantra joge. Tantra joga usmerja pozornost v telo, ki na praktika vpliva aspirativno v smislu prebujanja sile duha, obenem pa s primerno aktivnostjo transformira obstoječo stanje telesa in uma v zavedanju celostnega energijskega potenciala, katerega moč je uresničevati tukaj in sedaj.

Rishiji – vedski učitelji so obredno častili sonce (Surya), ki predstavlja element ognja in sam izvor solarne sile (energije) za kreacijo novega življenja.

V času, ko prične sonce počasi vzhajati, so vztrajno in disciplinirano vadili Surja Namaskar in to tehniko izpopolnili v duhovno obredno prakso (sadhano). Do današnjih dni se je ohranila kot ena najbolj poznanih tehnik vinjasa krame (dinamičnih med seboj povezanih gibov asan, usklajenih z vdihom in izdihom), čeprav nikjer v starih tekstih Hahta joge ni omenjena. S koncentracijo na energijska središča (čakre) ter z izrekanjem manter v meditativni praksi so iskali pristen stik s pravo naravo bivanja.

Intuitivno so razvijali telesno inteligenco, nato pa z obvladovanjem energije s pomočjo različnih tehnik jogijskega dihanja (pranajame) uravnovešali energijske tokove (nadije). Sčasoma so prečistili in okrepili telo s prano (življenjsko silo oz. energijo) ter jo s samokontrolo povzdignili na višje nivo zavedanja s pomočjo pravilno naravnanega uma. Psihološka energija čaker se postopoma z nadzorom prane vodi vzdolž osrednjega energijskega kanala (sušumne), ki poteka po hrbtenjači navzgor od korenske (muladhara) do temenske (sahasrara) čakre. Postopoma se prebuja potencial čaker, ki je nadzorovan, obenem pa varovan z energijskimi zaporami. Energija se steka po energijskih poteh (nadijih) v središča, kjer se povsem naravno uravnoveša potencial čaker. Čakra (energijsko kolo), ki je ves čas v pogonu prisotne ali usmerjene energije, odseva notranje psihološko stanje, ki se neposredno izraža skozi naše počutje.

V meditativnem pristopu so rišiji transformirali energijo na višji nivo zavedanja. Da bi se v sedanjem času zavedanje o jogi širilo je modrec Patanjali pred tisočletji zapisal joga sutre (vedsko znanje zbranih aforizmov) o osem členi raja jogi uma in telesa. Sutre praktikom ponujajo zakodirano duhovno znanje, da se v osnovi pričnejo zavedati notranjih potencialov telesa (fizičnega – pranskega) in uma (misli – čustev) ter delovanja iz bistva duhovnega obstoja v vsakdanjem življenju. Da bi se zgodila preobrazba znotraj nas je potrebno širiti in poglabljati zavedanje s pomočjo lastnega uma.

Cilj samouresničevanja duhovne narave je pot transformacije telesa in uma k čisti zavesti, ki praktika vodi skozi uporabne in koristne življenjske napotke za dosego razsvetljenja oziroma samadhija.

Joga sutre so še vedno uporabne in aktualne pri sodobni redni praksi, saj nam starodavna jogijska modrost omogoča svežino kreativnosti uma, ki ima praktično uporabno vrednost, če jo z voljo udejanjamo v vsakdanjem življenju. Ob vsem tem pa prebujamo moralne vrednote in duhovne kvalitete z izrekanjem vedskih manter (besed globokega duhovnega pomena), zajetih v aforizmih različnih indijskih božanstev.

V praksi prepoznavamo veliko koristi, ki krepijo telo in um. Spoznavamo, da lahko gremo še globlje v duhovno bistvo in zase intuitivno ustvarimo popolno duhovno prakso (sadhano). To modrost so nam rišiji v preteklosti podali naprej, da bi nam olajšali vpogled v notranjo človekovo naravo in nam pokazali pot iz trpljenja tekom življenja. V duhu tradicije lahko vsakodnevno opravljamo obred, ki simbolno časti »notranje sonce« kot čisto zavest. Surja (sonce) je izvor življenjske energije, ki reflektira vitalno moč v naravi. Z obredom častimo in notranje pozdravljamo – Namaskar! – to vitalno naravno silo.

S pravilnim odnosom do telesa in uma poskrbimo za fizično in psihološko ravnovesje. Nekatere »jogijske« šole na zahodu veliko poudarjajo vrednote zdravega in vitalnega telesa, po drugi strani pa premalo ali površno vključujejo um in njegove kvalitete. Prakticiranje joge v duhu tradicije je lahko velik izziv iskanja poti navznoter k duhovnemu bistvu. Viveka – duhovno razločevanje med zunanjo obliko ali videzom ter notranjo vsebino ali duhovno kvaliteto omogoča učencu joge, da uravnovesi odnos do celostnega telesa v poglobljeni naravi uma. Ko se ta dva principa združita, šele potem lahko govorimo v pravem pomenu JOGA.

Pozdrav soncu – Surja namaskar tvorijo trije pomembni elementi; oblika, energija in ritem.
Vsi trije elementi se izražajo skozi niz 12 povezujočih asan. Sklop 12 joga telesnih položajev je samo polovica ciklusa Pozdrava soncu. En poln ciklus se sestoji iz 24 gibov iz dveh skoraj da enakih povezujočih sklopov. Vse to nam ponazarja obliko prakse Surja namaskar.

Gibanje telesa z vdihom in izdihom poživlja prano – subtilno življenjsko energijo v telesu. Z dinamičnim, kreativnim gibanjem skozi niz povezujočih asan premagujemo tamas guno (princip pasivnosti) in jo preobražamo v radžas guno (princip aktivnosti), da bi z obvladovanjem energije s pomočjo jogijskega poglobljenega diha (pranajame) vzpostavili harmonijo povezanosti med gibom in dihom v satva guni (princip harmonije in čistosti).

Bistvo Surja namaskar je združiti dve nasprotni sili vesolja, moški aspekt (duh, Šiva), ki je pasivno delujoči pol in ženski aspekt (materija, Šakti), ki je aktivni delujoči pol. Medsebojna povezanost dveh ne izključujočih polarnosti omogoča prebuditev duhovne sile v grobi fizični materiji. Težnja duha – Šive je, da se skozi dinamični pol – Šakti tudi kreativno izrazi. Joga pomeni enost kot združitev dveh različnih, med seboj povezujočih dejavnih sil (ŠAKTI – materije in ŠIVE – duha) inteligence, ki tvorita med seboj popolno v harmoniji zlito dejavno kozmično silo.

Ritmično ponavljanje Surja namaskar ponazarja ritem vesolja kot na primer: 24 ur v dnevu, 12 obdobij zodiakalnega kroga, bioritem človeka (nočni in dnevni ritem), delovanje simbioze makrokozmosa in mikrokozmosa – vpliv vesolja na človekovo notranjo in zunanjo naravo bivanja.

Surja namaskar ni samo fizična vadba, čeprav je velik poudarek na prebujanju duhovne sile v grobo fizičnem telesu z izvajanjem telesnih položajev in obvladovanja energije z jogijskim dihanjem. Celoten dinamičen sklop asan s pranajamo obudi telesno inteligenco. Kreativno duhovno silo, ki se z vadbo Surja namaskar sproži kot val energije, preobražamo v čisto esenco človekove zavesti na različnih energijskih nivojih.
Izmenično upogibanje telesa z vdihom in izdihom, nazaj in naprej, vpliva celostno na ustroj človeka. Še posebej učinkuje na hrbtenico, ki je povezana z energijskimi tokovi – nadiji.

Najbolj pomembni so 3 nadiji, in sicer;
1. ida – poteka po levi strani hrbtenice, vdih po ida nadiju navzgor;
2. pingala – poteka po desni strani hrbtenice, izdih po pingala nadiju navzdol;
3. sušumna – osrednji del vzdolž hrbtenice, osredotočenje pozornosti v sušumna nadiju.

Vsi trije nadiji se prepletajo med seboj v energijskih centrih, ki jih imenujemo čakre. Delovanje čaker vzpodbujamo in uravnovešamo s subtilno življenjsko energijo (prano). Uporabljajo se tudi mantre – besede globokega duhovnega pomena ali zvoka. Izrekajo se v pravilno naglašenem starodavnem jeziku – sanskrtu. Nežno in subtilno prikličemo duhovno kvaliteto izgovorjene mantre ali s posebno vibracijo zvoka učinkujemo na večplastno energijsko telo. Energijski sloji – koše (fizični, pranski, čustveni, mentalni in duhovni sloj) so tesno med seboj energijsko povezani v celostno telo. Vse je pravzaprav odvisno od nas samih, koliko energije bomo ustvarili, da bo naše energijsko polje harmonično, zdravo in čisto.

S pozornostjo na celotno telo in na njegovo psihološko notranje stanje lahko varno vplivamo na energijski potencial na vseh nivojih zavedanja, kar nam omogoča popolno jogijsko prakso – SURJA NAMASKAR.

Avtor: Bernard Cvetko, učitelj joge
SPANDA JOGA SAMOSPOZNANJA

PUSTI SPOROČILO: