Resnica …

RESNICA je vseobsegajoča in večplastna. V njej vsak najde svojo resnico, ki je v tistem trenutku dana prav njemu. Skozi njo dobi svoje spoznanje in izkušnjo, ki je njemu lastna.
Zato se ne prepričujte med seboj, ne izgubljajte ljubeče naravnane v besednih bojih. Vsak ima iz svojega pogleda prav, ko govori o tem in onem. Samo podelite in samo opazujte kaj podeli drugi.
Počasi, a vztrajno hodimo skozi plasti svoje podzavesti…nevpleteno opazujemo…izpuščamo… in se končno srečamo v resnici, ki je vsem skupna.

SOS strategije
SOS - sprejemanje, osvobajanje, sobivanje; odprta interesna skupnost, kjer je vsakdo prijazno povabljen sprejeti in osvoboditi svoje naravno človeško stanje ter ga na pristen način deliti v obliki preprostega sobivanja. Dobrodošel, dobrodošla.

PUSTI SPOROČILO: