Resnica

V mojem današnjem dnevu so se mnogi znaki združili v zanikujoče znamenje in preizkušali mojo vero do obisti.Pred večerom, ko se je zunanje sonce poslavljalo, pa sem stopila ven in v dihu, ki je zastal zaznala Resnico.

Res je vredno verjeti, ko je neverjetno. S tem lahko rešiš življenje sebi, njemu, njim…

Andreja 🙂

SOS strategije
SOS - sprejemanje, osvobajanje, sobivanje; odprta interesna skupnost, kjer je vsakdo prijazno povabljen sprejeti in osvoboditi svoje naravno človeško stanje ter ga na pristen način deliti v obliki preprostega sobivanja. Dobrodošel, dobrodošla.

PUSTI SPOROČILO: