Učitelj

Če je nekoč z nami učitelj v šoli podelil kakšno izkušnjo iz “svojega življenja”, je bilo to nekaj zelo dragocenega. Danes je to pridiganje in izguba časa za “pomembno učno snov”.Moje delo sta učenje in igra. Najpomebnejši sta izobrazba in kariera, četudi ostanem brez “karakterja” in brez “življenja”.

Učitelj, ki se ni pripravljen spustiti k “svojim učencem” in deliti “svojega življenja” z njimi, ni pravi učitelj. Bog nas obvaruj “zlatih učencev”, ki ne vidijo in ne znajo ničesar drugega.

Boštjan 🙂

SOS strategije
SOS - sprejemanje, osvobajanje, sobivanje; odprta interesna skupnost, kjer je vsakdo prijazno povabljen sprejeti in osvoboditi svoje naravno človeško stanje ter ga na pristen način deliti v obliki preprostega sobivanja. Dobrodošel, dobrodošla.

PUSTI SPOROČILO: