Veliko vrat

Na tvoji poti je veliko vrat in skoznje vstopaš bolj ali manj pozorno.

Ko hitiš, jih odpiraš na silo in vznemiriš prostor v katerega vstopiš. S tem sebi nakoplješ težo, slabo voljo in izgubo zaupanja v dobro. Ne opaziš, da si ti tisti, ki si izbral “nižji” vhod.

Ko pa s pozornostjo, neobremenjenostjo in brez pričakovanj vstopiš skozi vrata, v prostor vnašaš svoj mir, sprejetost trenutka in dobrega. S tem sebi omogočiš “višji” vhod.

Od tvoje naravnave je odvisno. Vrata so odprta.

Andreja 🙂

SOS strategije
SOS - sprejemanje, osvobajanje, sobivanje; odprta interesna skupnost, kjer je vsakdo prijazno povabljen sprejeti in osvoboditi svoje naravno človeško stanje ter ga na pristen način deliti v obliki preprostega sobivanja. Dobrodošel, dobrodošla.

PUSTI SPOROČILO: