Vera

Svet utruja, izčrpava in ogroža dokler verjameš vanj.
Dobiček ali izguba? Vrednost je nekaj, kar sploh ne obstaja, a vsi trgujemo z njo.

Oblika zakriva vsebino. Več oblike – manj vsebine. Navidezna mnogoterost daje lažen občutek izbire, vliva prazno upanje in vzbuja pohlep. “Več” imam, bolj sem “bogat”.

Vera ni nekaj, kar se slepo “napiflaš”, je resnično občutenje miru in zaupanja, globoka hvaležnost, in ne “hvala”, ki ga izrečeš, ker to veleva bonton.

Boštjan 🙂

SOS strategije
SOS - sprejemanje, osvobajanje, sobivanje; odprta interesna skupnost, kjer je vsakdo prijazno povabljen sprejeti in osvoboditi svoje naravno človeško stanje ter ga na pristen način deliti v obliki preprostega sobivanja. Dobrodošel, dobrodošla.

PUSTI SPOROČILO: