Z notranjo voljo …

Vsak ima NOTRANJO VOLJO, s katero se lahko odloči in naredi veliko dobrega. A kadar notranjo voljo prepustimo svojim čutilom, ta postane ujetnik in izgubi svojo moč. Takrat moč prevzamejo slabe navade in naša pozornost se iz notranjega miru obrne navzven, v svet skušnjav.

ZDAJ je čas, da odvržete vse pretekle denarne in delovne neuspehe, slabosti, ljubezenska razočaranja in duhovno ravnodušnost. Uporabite notranjo voljo za pozornost, samokontrolo čutov, iskrenost in stik z božanskim v sebi.

Ne dopustite, da vam čutila znova prinesejo trpljenje.
Dopustite Božanskemu v sebi, da vam prinese Srečo.

http://www.domnotranjeizpolnitve.si/
https://www.facebook.com/domnotranjeizpolnitve

SOS strategije
SOS - sprejemanje, osvobajanje, sobivanje; odprta interesna skupnost, kjer je vsakdo prijazno povabljen sprejeti in osvoboditi svoje naravno človeško stanje ter ga na pristen način deliti v obliki preprostega sobivanja. Dobrodošel, dobrodošla.

PUSTI SPOROČILO: