“ZMAGA” JE NAŠA!

 

Premalo se zavedamo, da se svet lokalno in globalno obrača po naših zakoreninjenih vzorcih mišljenja. Vsi smo že slišali opozorilo: »Pazi kaj si želiš«, ali smo si kdaj, čeprav hkrati verjeli, da gre za vraževerje, rekli: »Zgodilo se je, ker sem pomislil«. Sicer ni tako zelo preprosto, a v splošnem je tako: s svojimi nenehnimi, pogosto tudi nezavednimi mislimi krojimo svoje življenje in prav tako v kolektivnem smislu krojimo kako se »vrti« svet. V tem trenutku bi lahko bilo živeti na Zemlji drugače. Ne bomo razglabljali zakaj je kolektivna miselnost prav takšna kot je, dejstvo je, da jo lahko spremenimo in s tem spremenimo svet. Seveda si želimo spremeniti svet na bolje. Pa dajmo! Aha, prva težava je, da »na bolje« ne pomeni za vse čisto isto reč. Druga težava, kako se sploh lotiti spreminjanja in kakšen vložek energije je potreben.

Vsaka bitka je po moje v navzkrižju z namenom »na bolje«. Bitka je agresija in ta vedno vzpodbuja le novo agresijo. Zato je miroljubna taktika dolgoročno uspešnejša. Spreminjanja se je treba lotiti s spremembo miselnosti v vsakem posamezniku. S spremembo naše notranje nastrojenosti. Torej na nek način z zavestno mentalno tehniko (ki vključuje tudi duhovno plat). Naš um je neverjetno orodje!

Ni treba biti zagovornik teorije zarote, da nam je jasno, da svet upravljajo ljudje, ki imajo v rokah primerno moč – primerno orodje – denar (globalna elita). Žal je tako. Tako pa je žal zato, ker tudi mi, »navadni smrtniki«, še vedno mislimo, da je denar tisti, ki ga nujno potrebujemo (in s tem ohranjamo denarju moč in posledično globalni eliti), da ne moremo nečesa, ker nimamo denarja. In ker to zakoreninjeno mislimo, to tudi izkušamo. In ker izkušamo to nam neprijetno izkušnjo pomanjkanja denarja, mislimo nespremenjene misli še naprej. Začarani krog. Ampak nekje je treba začeti ta obroč prebijati!

Najprej pa je treba razumeti naravo prebujene zavesti. Zavest je lahko prebujena za sebičnost, za služenje sebi (negativna polarizacija zavesti), ali za sočutje, služenje drugim (pozitivna polarizacija zavesti). Več o tem lahko preberete v mojem prispevku »Izbira vseh izbir«.

Zavestni sočutni način je ta hip na Zemlji v prebujanju. Veliko prej pa se je zavest prebujala za sebični način. In od takrat dalje (praktično od začetka nam poznane zgodovine, to je od Sumerije) se je tudi svet začel obračati po namenih te poti, saj so se istomisleči začeli povezovati za njihovo skupno dobro, to je nadmoč nad množicami, »rajo«. Zdaj, ko raste moč zavesti za sočutni način, lahko svet obrnemo na bolje, proč od manipulacije, proti resnični svobodi.

Da bi si lahko predstavljali, kako in če sploh (jaz sem nihče, ne morem spreminjati sveta), se tega lotiti, je treba razumeti dva temeljna načina povezovanja ljudi, glede na polarizacijo zavesti.

Kako se povezujejo ljudje ki služijo sebi? Bolj slabo, saj je povezovanje lastnost sočutnih ljudi, lastnost sebičnih pa je ločevanje. Vendar pa, če jim je osnovna namera enaka (nadvlada z manipulacijo), se povezujejo v nekakšne hierarhične strukture, ki še najbolj spominjajo na vloge in red, ki obstaja v tropu volkov. Te strukture se lahko hitro sestavijo, saj ni pogoj, da so vsi člani enako informirani, da imajo enako védenje, oziroma, to je celo nezaželeno (resnica je pri njih nivojska). Vendar pa takšne strukture nikoli niso dolgo stabilne, saj se znotraj reda dogajajo spremembe – razporedi, pač glede na pridobljeno/izgubljeno moč posameznih članov. Ti ljudje lahko le na kratek rok služijo drugim. In še to je le takrat, ko je od tega večja korist, kot pa zaradi tega padec v polarizaciji zavesti.

Kakšne pa so zavestne povezave med sočutnimi ljudmi? Člani so povezani vsak z vsakim dvosmerno. Vsi so na isti valovni dolžini, enakega namena (na primer svetovni mir) in enake ali zelo podobne vizije (čemu se daje mentalna/duhovna podpora in čemu ne). Takšno strukturo je sicer težje začeti sestavljati, je pa zelo trdna. In kar je najpomembnejše, relativno malo članov lahko ustvari veliko transformativne energije. Morda ste slišali za »mahariši efekt«. Eksperiment v 80-ih letih, ki je dokazal transformativno moč povezane skupine z istim namenom.

V uvodu na spletni strani

http://www.tm-drustvo.si/Transcendentalna_meditacija-svetovni_mir.shtml:

Leta 1974 so v ZDA prvič opazili, da je v 11 mestih, v katerih je število praktikantov TM (moja opomba: TM = Transcendentalna Meditacija) preseglo 1% populacije mesta, kriminal nenadoma dramatično upadel. V enem letu se je v povprečju zmanjšal za 8.2%, medtem ko je v 11 kontrolnih mestih v povprečju narasel za 8.3%. Ker je Mahariši (moja opomba: Maharishi Mahesh Yogi je ustanovitelj Transcendentalne meditacije) že leta 1960 napovedal ta pojav, so ga znanstveniki po njem poimenovali Mahariši efekt.

Ostanite z mano. Naj vas nekaj preproste intuitivne matematike, ki sledi, ne odvrne od nadaljevanja. Rad bi pokazal, da že relativno malo število povezanih istomislečih ljudi lahko sproži spremembo celega sveta, kaj šele nekega okoliša.

 

Primer sebične hierarhije (n=7)

Ne bomo podcenjevali te strukture, zato privzemimo, da so povezave kljub vsemu dvosmerne (navzol: mentoriranje »mlajšega« člana, navzgor: podpora »starejšemu« članu), ne pozabimo pa dejstva, da ima vsak močno povezavo s sabo.

Število povezav: 6 x 2 + 7 = 19

Kako bi določili moč takšne strukture? Intuitivna ugotovitev: število vseh povezav množimo s potrebno predanostjo.

Kaj je potrebna predanost? Več različnih kanaliziranih virov (informacije iz višjih svetov, npr. The Law of One) navaja, da se smatra, da je nekdo zavestno izbral pot služenja sebi, če je temu predan več kot 95% časa in namena. Pot služenja drugim pa zavestno izberemo, če smo temu predani več kot 50% časa in namena. Zaradi nižjega odstotka ta pot ni nič lažja, saj smo v fizikalnem svetu zaradi preživetja primorani poskrbeti tudi zase.

Ker je za negativno polarizacijo potrebna praktično 100% predanost, so povezave v 100% izkoriščene, zato množenje z 1,00 (decimalni zapis za 100%)

Moč (m) strukture za n=7 je potem 19 x 1,00 = 19.

Iz primera pridemo do splošne formule: m = (n-1) x 2 + n ali   m = 3n – 2

 

Primer sočutne povezave (N=7)

Vsak tvori povezavo do vsakega, se pravi 6 povezav, torej 7 x 6 = 42.

Potrebna predanost pozitivne polarizacije je >50% (za izračune uporabimo kar 50%)

Moč (M) strukture za N=7 je potem 42 x 0,50 = 21

Iz primera pridemo do splošne formule: M = N x (N-1) / 2

 

Za število članov 7, je moč obeh struktur precej podobna. Že pri 10 članih pa razlika postaja očitna:

n=10; m = 3 x 10 – 2 = 28

N=10; M = 10 x 9 / 2 = 45

Moč negativno orientirane skupine narašča linearno, moč pozitivno orientirane skupine pa kvadratno. Pri 1000 povezanih ljudeh je m=2998 in M=450000!

 

In zdaj pomembno vprašanje! Koliko ljudi bi se moralo povezati v pozitivno strukturo, da bi ustvarili zadostno transformativno moč za ves naš planet?

Recimo da je populacija ljudi 8 milijard (8000000000). Zanima nas, N, pri katerem je M že večji od 8 milijard (pod predpostavko, da ima vsak nepovezani posameznik moč 1). Na tem mestu ne bom prikazal izpeljave, lahko poskusite sami, a prišel sem do števila N=126500 (zaokroženo).

To število bi bilo dovolj, če so preostali prebivalci nepolarizirane zavesti. Ker pa bi skupna moč pozitivne skupine morala »zadostovati« še za vse negativne strukture, pridemo do nekoliko večjega števila. Ko sem razmišljal o tem, sem na tem mestu ob vzkliku: UAU! nehal z natančno matematiko. Že vem! Število, ki ga iščem je 144000 (intuitivno, brez realne matematične podlage). Zanimiva številka! Kje smo jo že videli? Aha, v svetem pismu (Razodetje) je to število »izbranih« ob koncu sveta. Tisti ki imajo na čelu zapisano ime Boga Očeta. Tisti, ki znajo novo »pesem«. Tudi v nekaterih drugih kulturah (in v »new-age« gibanju) je to zelo pomembno število, posebne duhovne moči.

Naj torej povzamem. Če bi na Zemlji (le) 144000 ljudi pozitivno polarizirane zavesti, bilo dnevno istega namena, iste vizije novega sveta in bi bili v tem (meditativnem) stanju vsaj s »polovično« predanostjo, bi lahko sprožili transformacijo sveta! Če nas bo še več, toliko prej. Vsi, ki želimo Novo Zemljo, se lahko pridružimo tej popolnoma nenasilni tehniki spreminjanja sveta. Začnimo kar takoj. Izrecimo se za svet miru, pomoči, varnosti, blagostanja, enakopravnosti, prijateljstva, prijaznosti, spoštovanja, hvaležnosti, resnice, radosti, svobode. Ljubezni! In to žívimo iz dneva v dan po svojih najboljših močeh.

PUSTI SPOROČILO:

Please enter your comment!
Please enter your name here