Ljubezen iz daljave

Ljubezen velja za eno izmed temeljnih človeških potreb. Obstajajo raznovrstne interpretacije tega, kaj bi naj bila ljubezen. Po Freudu izgubljeno celost poskušamo zapolniti z objektom ljubezni ali samoljubjem. Vendar se ta matematika ne izide, kajti na področju ljubezni ne velja materialna logika, da seštevek dveh polovic znese eno celoto, kajti na področju psihičnega, to je duševnega, vedno nekaj izpade. Ta izpad, manko celosti pa povzroča tavanje od objekta do objekta, povzroča nenehno nenahajanje, občutek podoben blodenju v blodnjaku.

V prvem delu predavanja, ki je umeščeno v čas trubadurjev in vitezov, ne bo govora le o razliki med viteško in trubadursko ljubeznijo, temveč tudi o premiku od osvajalske in izključujoče ljubezni do univerzalne ljubezni, tj. ljubezni, ki je na razpolago vsem.

V sledenju univerzalne ljubezni se bomo dotaknili tudi arabske mistike (sufizma) in nauka ezoterične skupnosti Katarov, ki sta bistveno vplivala na razvoj trubadurske fin’ amor – plemenite ljubezni.

Drugi del predavanja bo iskal sledi plemenite ljubezni v 21. stoletju. Sodobna psihoanaliza ugotavlja, da obljuba, ki jo ponuja ljubezen, visoko kotira na lestvici vrednot velike večine ljudi. Pri tem pogosto mešamo pojma zaljubljenost in ljubezen, v ljubezenski odnos pa vstopamo brez temeljnega poznavanja abecede medčloveških odnosov. Kdo smo? Kaj nam prinaša ljubezen in kaj od nje pričakujemo?

Ljudje se danes intenzivneje soočamo s težavami, katerih vzrok pripisujemo času, v katerem živimo. Ljubezen opisujemo kot kozmični klic, ki je namenjen vsemu človeštvu. Na ta klic pa se človeštvo odziva na dva načina:
kot klic k drugi osebi, ki nas bo popolnoma sprejela in izpolnila ter nas ljubila bolj, kot se zmoremo ljubiti sami,
kot poziv k notranji prebuditvi in lastni aktivnosti – ljubezen tedaj predstavlja notranjo gotovost.  Navkljub nepoznavanju ljubezni se želimo z njo povezati, zato se odpravimo na sled iskanja lastnega izvora, izvora življenja, sveta in človeštva.

_____________________________

Vstop je prost!
Vljudno vabljeni!

Ljubezen iz daljave
|||::
Ulica OF 15, Izola, Slovenija