Pitagora: glasba in mišljenje v Žalcu

Pitagora (582 – 496 pr. n. š.) je bil z grškega otoka Samosa, ki leži blizu turške obale. Veliko je potoval in obiskal pomembne misterijske kraje starega sveta: Egipt, Babilon in Kreto, kjer je bil tudi posvečen. Leta 520 pr. n. š. je šel v Kroton v južni Italiji. Tam je ustanovil šolo bratstva, ki je imela dva tisoč sledilcev, med njimi je bilo šeststo posvečenih žena in mož.

Glavna načela te šole so bila: usmerjanje na duhovni zakon, harmonija v vsem in trdno prijateljstvo. Vse to je podpirala glasba, astronomija, prefinjena hrana in prakticiranje spomina.

Pot, ki jo je učil Pitagora, je bila opisana v slavnih Zlatih verzih.

V prvih letih članstva v Pitagorovi šoli je moral učenec le poslušati. V vsakem pogledu je moral biti spoštljiv in molčeč. S to življenjsko držo je raslo njegovo notranje stanje na osnovi zakonov sveta duha. Ko je to osvojil, je lahko ozavestil svoje duhovno jedro in procesno v sebi sprostil delovanje zakonov duhovnega sveta.

Solarni kozmos za Pitagorejce ni bil mrtev mehanizem, marveč razodevajoči se Logos. Vedeli so, da za vidnimi oblikami utripa aktivna, živa, božanska prvobitna sila – ton. Izhodišče so poiskali v kozmičnem osnovnem tonu, razdeljenem v skale. Človeško telo so radi primerjali z glasbenim instrumentom. Če se človeška duša povsem osredotoči na duha, začne s čudovito silo inspiracije spontano peti svojo pesem in nanjo uglaševati tudi svoj instrument – telo.

Po Pitagori je intuitivna, duhovna misel najčudovitejša sposobnost, ki človeka v resnici naredi človeškega: da postane manas, mislec. Šele z intuitivnim mišljenjem lahko prepozna svoj izvor v Bogu, mesto v vesolju, svoje trenutno padlo stanje, življenjski cilj in pot do njega.

Predavanje bo potekalo ob glasbeni spremljavi in razgovorom s slušatelji.