Šola za Življenje, 5. modul: Poslanstvo

Šola za Življenje je namenjena vsem, ki želite svoje življenje zaživeti bolj avtentično in srečno. Obsega šest modulov: ljubezen (15.4.2016), samospoznanje (22.4.2016), zaupanje (29.4.2016), odnosi (13.5.2016), poslanstvo (20.5.2016) in integracija (27.5.2016); ter podporo po izvedbi programa.

Vsak modul vsebuje teoretične osnove, individualno delo skozi praktične primere (posamezno ali v paru), svetovanje ter podpora pri uvedbi sprememb po osebni odločitvi.

CENA ZA CELOTEN PROGRAM (25 ur) je 120,00 EUR. Za prijave in vplačila do 31.3.2016 velja 10 % popust. Ob razpoložljivosti prostih mest, je možna tudi udeležba zgolj na posameznem modulu (cena 25,00 EUR/modul).

PRIJAVE: na e-mail: zdruzenjeza@gmail.com do zasedbe mest. Prijava je potrjena z odgovorom na e-mail.

VEČ INFORMACIJ: zdruzenjeza@gmail.com

PREDSTAVITEV VSEBIN POSAMEZNIH MODULOV:

  1. MODUL LJUBEZEN: V modulu Ljubezen najprej spoznamo, kaj je pravzaprav ljubezen in kaj ni, ozavestimo doživljanje brezpogojne ljubezni v sebi, spoznamo kako se pogosto že v otroštvu naučimo »pogojeno ljubiti«, zatajevati in izgubljati svojo pristnost. Sledi  učenje sprejemanja sebe, pristopov za gojenje ljubezni  do sebe in nje vnašanje v odnose s svojimi bližnjimi.
  2. MODUL SAMOSPOZNANJE: “Spoznaj sebe in spoznal boš svet in Bogove” je napis, ki je visel nad preročiščem Delfi v Grčiji. Modul samospoznanje je namenjen iskanju odgovora na vprašanje »Kdo sem?«, podpori udeležencev pri spoznavanju in poglabljanju poznavanja samega Sebe. Na modulu najprej poglobimo poznavanje vidikov svoje osebnosti: svojih minimalnih življenjskih standardov, svojih vlog, osebnostnih barv in motivatorjev. Sledi meditacija skozi katero ozavestimo svoj notranji prostor, svoje središče preko katerega v vsakdanu vzpostavljamo stik s sabo, svojim virom notranje modrosti.
  3. MODUL ZAUPANJE: Cilj modula je učenje zaupanja sebi in Življenju. Najprej spoznamo vzroke za nizko samozaupanje in se naučimo spremeniti vzorec nezaupanja v vzorec učenja in zaupanja sebi in Življenju. Učimo se konstruktivnega soočanja s strahovi in drugimi omejitvami, kako poglobiti zaupanje svojemu fizičnemu telesu, čustvom, mislim, notranjim občutkom in intuiciji, kako v dogodkih vsakdana ugledati lekcije, ki nam jih preko izzivov ali težav prinaša življenje, si v njih zaupati in si slediti. Spoznamo tudi koliko pravzaprav lahko zaupamo drugim ljudem, od česa je to odvisno in kako jim lahko pomagamo pri njihovi izgradnji samozaupanja.
  4.  MODUL ODNOSI: Odnosi z bližnjimi so vir radosti in blagostanja v življenju, v kolikor pa so ti ujeti v okvir manipulacije in drugih nesvobod, pa so lahko tudi vir trpljenja in nezadovoljstva. Na modulu najprej spoznamo kaj so »zdravi odnosi«, poglobimo svoje minimalne življenjske standarde, ozavestimo vloge, njih pristojnosti in odgovornosti in se navedenega naučimo uporabiti kot izhodišča za urejanje odnosov z drugimi ljudmi. Spoznamo kako izboljšati komunikacijo, razumevanje in sodelovanje ter postaviti zdrave meje v primeru neprimernega odnosa.
  5. MODUL POSLANSTVO: »Kam sem namenjen? Kakšen je smisel mojega življenja?«  in še druga vprašanja se pojavijo večini med nami, ko zagotovimo svoje osnovne potrebe za urejeno fizično življenje. Na modulu udeleženci izkustveno ozavestijo in poglobijo poznavanje svojega  poslanstva skozi štiri vidike osebnega poslanstva. Ena, ki je skupna nam vsem, je dvig zavesti in zavestno življenje tega trenutka, v ostalih treh smo si različni in prav te slednje tri ozavestimo na modulu Poslanstvo.
  6. MODUL INTEGRACIJA: Modul integracija je namenjen ozaveščanju spoznanj udeležencev iz prvih petih modulov, kreiranju, učenju oblikovanja ciljev in oblikovanju načrta za njegovo izvedbo. Kar se je zgodilo, se je zgodilo in danes je priložnost, da stvari spremenimo, na novo zaživimo. Zadovoljstvo in sreča izvirata predvsem iz nas samih, našega poguma, čistih namenov, misli, besed in dejanj. Zaupajte si.

DODATEK –  PODPORA PO IZVEDBI PROGRAMA:  Vsak udeleženec  programa Šole za Življenje ima na voljo še dva klica po 30 min ali srečanji z vodjo programa kot individualno pomoč in podporo pri izvedbi načrtovanih sprememb. 

|||::
Cesta talcev 7,Kranj, Slovenia