Tečaj PRAKTIČNE MAGIJE 1. del

Že od nekdaj smo vse za kar nismo poznali vzroka smatrali za magijo. Dejansko pa magi in maginje samo uporabljajo sile/energije, ki so v v naravi povsod okoli nas. Zato, ko govorimo o magiji težko rečemo črna, bela, rdeča, … . Magija nima barve, je energija, ki nam je na razpolago in kot taka je povsem nevtralna. Od nas pa je odvisno za kaj jo bomo uporabili. Ali zato, da pomagamo sočloveku ali zato, da komu škodujemo, …. In za to početje nosimo polno odgovornost, saj se vsa naša dejanja povrnejo (dobro z dobrim, slabo pa s slabim) v tem življenju ali pa v naslednjih.

To znanje je že davno pozabljeno vendar vsak od nas nosi v sebi iskrico, ki ga povezuje s tem »praznanjem«.

Skozi zgodovino so nekateri posamezniki in/ali društva pretežno na skrivaj ohranjali to znanje, ki je bilo dostopno samo njihovim učencem. Človek ima v svojem genetskem načrtu vpisane sposobnosti manipulacije teh sil, seveda nekateri bolj kot drugi in tudi ne vsi enako za vse sposobnosti.

To znanje lahko spet obudimo. Vendar so te naše sposobnosti s tisočletji zakrnele in se jih moramo spet naučiti in veliko vaditi, da jih spet obvladamo.

Sam tečaj je zelo praktično naravnan in zahteva s strani udeleženca skrajno koncentracijo oz. usmerjenost. Vaje potekajo skozi cel tečaj. To je tudi poglavitni razlog zakaj je število udeležencev tečaja omejeno na največ 8 oseb, saj le tako lahko zagotovim ustrezno podporo pri izvajanju vaj in poskrbim, da so vaje izvedene skladno z navodili.