Tematski dan posvečen bogomilom

Kar so bili v Perziji manihejci in v južni Franciji katari, so bili na Balkanu bogomili. Katoliški papeži in pravoslavni patriarhi so gledali nanje kot na neozdravljivo herezijo. Iz izjave papeža Janeza XXII. (leta 1325), ki oznanja, da so se mnogi katari zatekli v Bosno, obljubljeno deželo, pa lahko razberemo, kako močan vpliv so imeli bogomili na srednjeveško versko podobo Evrope.

Na tematskem dnevu se bomo skušali poglobiti v bogomilski nauk in v razloge, zakaj so v očeh papežev veljali za neozdravljive. Ker nas zanima tudi aktualnost bogomilske misli in izkušnja današnjega človeka, bomo v sklopu tematskega dneva namenili čas tudi izmenjavi mnenj.

PROGRAM

14.00-14:10 Pozdrav in uvodna beseda
14.10–15.30 Skrivnost dedove palice, predavanje in razgovor
15.30–16.00 Odmor (čaj, kava, pecivo)
16.15–18.00 Nagovor v templju, sledi razgovor
18.00 Zakuska