Mestna knjižnica Izola


Mestna knjižnica Izola

Ulica OF 15, Izola, Slovenija

+386 5 66 31 284


http://www.izo.sik.si/
|||::
Ulica OF 15, Izola, Slovenija

Mestna knjižnica Izola je edina splošnoizobraževalna knjižnica na območju izolske občine, ki ima čez 15 tisoč prebivalcev. Tem ljudem in vsem ostalim naša knjižnica omogoča dostopnost do želenega znanja in informacij.

Naša vizija
V prihodnosti bo naša knjižnica ohranila dinamičnost splošne knjižnice na dvojezičnem področju v Sloveniji, kar bomo dosegali z:
– odličnostjo naše zbirke
– miselnostjo in prakso učinkovitega dela za javnost
– našim zagovarjanjem učinkovito podprte tehnologije,
– učinkovitim delom na področju razvoja knjižnice in stroke,
– našo skrbjo za dediščino in dobrobit njenih prebivalcev
Ključno je, da bomo znani po strokovnosti in delovni vnemi naših zaposlenih, ki so zavezani najvišjim idealom knjižničnih in informacijskih storitev.