Celodnevna delavnica za ženske: POSVETITEV 7

Celodnevna delavnica za ženske: POSVETITEV

PREBUDI IZVORNO ŽEENSKOST V SEBI

 

Aktiviraj izvorno žensko energijo v sebi, prebudi speče dele svoje arhetipske ženske narave ter preobrazi svoja podzavestna prepričanja o ženskosti, da jo na svoj edinstven način izživiš v svetu.

ALI AVTENTIČNO IZRAŽAŠ SVOJO ŽENSKOST?

V današnjem času je moderno, da ženska razvija svoj ženski princip vendar pa se ta razvoj pogosto odvija bolj na površini v skladu s splošno sprejetimi družbenimi ideali kakšna naj bi ženska bila.

V svoji mentorski/terapevtski praksi sem spoznala, da takšno zasledovanje družbeno sprejetih idealov ženskosti največkrat v notranjosti ženske povzroči še večji čustveni nered, ker družbeni ideali ne upoštevajo vseh arhetipskih energij, ki se skrivajo v našem nezavednem.

V sodobni družbi smo izgubili stik s svetimi učenji v katere je bila nekoč posvečena vsaka ženska. Ženska je bila vzgojena v ženskost skozi mnoge posvetitvene obrede, ki so jo vodili po poti spoznavanja svoje ženske narave in razvoja svoje notranje modrosti.

Njena ženskost je izhajala iz njenega občutka in varnega prostora v katerem je lahko sledila svojemu občutku in se izražala v skladu z njim v vseh svojih izraznih oblikah. Tako je razvila svojo edinstvenost, ki jo je lahko nato svobodno kot ženska živela v svetu.

Ženska namreč v sebi nosi toliko različnih (tudi nasprotujočih) energij, ki se izražajo skozi njo na toliko različnih načinov, da lahko izživi svojo ženskost na avtentičen način samo, če se izkustveno spozna s temi energijami, se jih  nauči notranje uravnovešati in z njimi sodelovati.

Z namenom, da poglobiš zavedanje svoje ženskosti sem zasnovala celodnevno delavnico v kateri ti celostno predstavim temo ženskosti, te podprem pri aktivaciji izvorne ženske energije ter te usmerim k izkustvenem raziskovanju tistih arhetipov ženskosti, ki so v temu trenutku pri tebi najbolj izraženi.

KAKO POTEKA CELODNEVNA DELAVNICA

Delavnica je zasnovana kot celodnevno alkimistično potovanje skozi katerega se aktivirajo nezavedne psihične vsebine, ki so v temu trenutku zrele, da se integrirajo v zavestni del tvojega bitja in zasijejo skozi tebe kot utelešen izraz tvoje ženske narave.

Sestavljena je iz teoretičnega in praktičnega dela, ki se medsebojno dopolnjujeta in omogočata, da izkušnja delavnice osvetli tiste skrite dele tvoje duše, ki v temu trenutku niso v skladu s tvojo izvorno žensko naravo ter ti ponudi praktična orodja, kako v praksi razviti svojo ženskost, da bo le ta odražala to, kar si v svojem izvoru.

Vsaka duša je namreč edinstvena in izraža svojo ženskost (in moškost) na edinstven način, zato je namen delavnice, da v odnosu do svojih podzavestnih prepričanj o ženskosti (in moškosti) odkriješ sveti prostor, v katerem se lahko dotakneš občutka svoje ženskosti, ki presega vse ideje o njej.

Celodnevna delavnica tako deluje kot posvetitev v globje utelešanje božanskega ženskega principa in je namenjena vsem ženskam, ki se čutijo poklicane, da v sebi aktivirajo izvorno žensko naravo in jo na svoj edinstven način izživijo v svetu.

KAJ SPOZNAŠ NA CELODNEVNI DELAVNICI 

Celodnevna delavnica je sestavljena iz šestih krogov skozi katere celostno spoznaš svojo žensko naravo.

 1. KROG: Izvorna ženska in moška narava

V prvem krogu spoznaš:

 • kakšna je razlika med moškim in ženskim principom
 • kakšne so lastnosti uravnovešenega ženskega/moškega principa in kakšne so lastnosti neuravnovešenega ženskega/moškega principa
 • kako je naš odnos do sebe in naš odnos do sveta odvisen od tega, kako sta postavljena (uravnovešena/neuravnovešena) naš notranji ženski/moški princip
 • kako je postavljenost ženskega/moškega principa odvisna od naših staršev in odnosa, ki ga imamo s svojimi starši
 • zakaj je pomembno, da ženska spozna in razvije svoj moški princip in, da moški spozna in razvije svoj ženski princip
 • kakšne so posledice neintegriranega nasprotnega pola oz. kako se neintegriran nasprotni pol izraža v odnosih z drugimi
 • kako spoznamo in integramo svoj nasprotni pol, da nas podpre pri utelešanju naše izvorne narave

V prvem krogu izvedemo tudi praktično vajo s katero ozavestimo, kako je postavljen naš ženski in moški princip in ustvarimo prostor za integracijo našega notranjega moškega principa.

 1. KROG: Zgodovina ženskosti

V drugem krogu spoznaš:

kako se je razvijalo življenje na Zemlji in zakaj je ženski princip izvorni princip

 • kako se je ideja ženskosti spreminjala skozi zgodovino in kakšno vlogo je igrala ženska v družbi v različnih zgodovinskih obdobjih
 • kako se je vloga ženske v družbi spremenila v zadnjih 5000 letih pod vplivom patriarhalnega sistema in kako so posledice zatrte izvorne ženske narave izražajo v sodobni družbi
 • katere so glavne kolektivne travme žensk, ki jih vse ženske nosimo v svojem nezavednem in kako se vpliv teh travm (v kolikor ni ozaveščen) izraža v naših osebnih življenjih
 • kako lahko držiš prostor za bolečino vseh svojih prednic, brez, da bi zaradi te bolečine ponavljala njihovo usodo
 • kako si povezana z vsemi ženskami na svetu in, kako s spremembo odnosa do sebe spreminjaš položaj ženske v družbi

V drugem krogu izvedemo tudi praktični ritual v katerem se posvetimo zdravljenju travm naših prednic, ki so zapisane globoko v našem telesu in se preko telesa povežemo z njihovo modrostjo.

 1. KROG: Ženska cikličnost

V tretjem krogu delavnice spoznaš:

 • kako si preko svoje maternice povezana z naravo in vsemi njenimi cikli
 • kako se spreminja tvoje hormonsko stanje skozi štiri glavne faze menstrualnega cikla
 • kako se spreminja tvoje čustveno stanje skozi štiri glavne faze menstrualnega cikla
 • katere arhetipske energije prevladujejo v različnih fazah menstrualnega cikla
 • kakšna je povezava med menstrualnim ciklom in luninimi menami
 • kako je čas menstruacije (glede na lunine mene) povezan s tem, kako se želi kreativna energija izraziti skozi tebe
 • kako odnos, ki ga imaš s svojo maternico vpliva na tvojo sposobnost kreativnega izražanja
 • kako sodelovati s svojo maternico in svojim menstrualnim ciklom, da svojo kreativno energijo uporabiš ob pravem času na pravi način

V tretjem krogu izvedemo tudi praktično vajo namenjeno izkustvenemu spoznavanju energij glavnih faz menstrualnega cikla tako, da začutimo njihove različne energije v telesu in se sinhorniziramo z njimi.

 1. KROG: Ženska ustvarjalnost

V četrtem krogu delavnice spoznaš:

 • kaj je seksualna energija
 • kako se je vloga ženske kot seksualnega bitja spreminjala v družbi skozi različna zgodovinska obdobja
 • kako je bila ženska seksualna narava sistemsko zatrta v zadnjih 5000 letih človeške zgodovine in kakšno vlogo je pri tem igrala katoliška cerkev
 • kako je sprejemanje svoje seksualne narave in ustvarjanje prostora za svoj užitek povezano s tvojo sposobnostjo ustvarjanja (materializacijo idej)
 • kakšne so posledice neizražene seksualne energije oz. kako se zatrta seksualna narava ženske izraža na vseh področjih njenega življenja
 • zakaj je bistveno, da se odpreš svojemu hrepenenju, če želiš živeti izpolnjeno življenje in biti ustvarjalna
 • kako prideš v stik s svojo seksualno naravo ter jo začneš izražati na način, ki je najbolj naraven

V četrtem krogu izvedemo tudi obred energijskega čiščenja maternice ter maternico povežemo s srcem, da pridemo v stik s svojim hrepenenjem in posledično s svojo žensko ustvarjalno močjo.

 1. KROG: Arhetipi ženskosti

V petem krogu delavnice spoznaš:

 • kaj je kolektivno nezavedno in, kako je naša podzavest povezana s kolektivnim nezavednim
 • kaj so arhetipi in kateri so glavni arhetipi ženskosti, ki vplivajo na naše življenje
 • kakšne so lastnosti glavnih arhetipov ženskosti in katere lastnosti so pri tebi bolj/manj aktivirane
 • kako v sebi aktiviraš lastnosti določene arhetipske energije, da jo lahko utelesiš in uporabiš v svojem vsakdanjem življenju

V petem krogu izvedemo tudi praktično vajo za povezovanje z arhetipsko energijo, ki ima kvalitete, ki jih v temu trenutku kot posameznice najbolj potrebujemo v svojem življenju, da jo začutimo skozi telo in prejmemo sporočila, kako te kvalitete izživeti v svojem življenju.

 1. KROG: Ženska Nove Zemlje

V šestem krogu delavnice spoznaš:

 • kakšni energijski premiki se trenutno dogajajo na Zemlji
 • kako to vpliva na naš energijski sistem in na čiščenje podzavestnih programov, ki niso v resonanci z višjimi frekvencami
 • zakaj se ponovno prebuja ženski izvorni princip tako v ženskah kot tudi moških
 • kako ženska stopi v svojo izvorno moč, da podpre svojega moškega v procesu preobrazbe in drži prostor svojim otrokom
 • kako ženska stopi v svojo izvorno moč, da sodeluje pri ustvarjanju novega družbenega sistema
 • kako ženska podpre drugo žensko, da tudi ona stopi v svojo izvorno moč
 • kaj je zavest srca in, kako ženska zaživi iz svoje celovitosti, ki vključuje in presega vse ženske/moške arhetipske energije

V šestem krogu izvedemo tudi skupinski obred v katerem se povežemo preko svojega srca in maternice z izvorom tako, da vsaka izmed nas postane kanal, skozi katerega se lahko izvorna energija izrazi na edinstveni način, v njeno najvišje dobro in najvišje dobro celote.

KAKŠEN JE NAMEN CELODNEVNE DELAVNICE 

Celodnevna delavnica za ženske je namenjena temu, da vzpostaviš globji stik s svojo dušo, aktiviraš svoje notranje vedenje in se spomniš s kakšnim namenom se je tvoja duša utelesila v ženskem telesu.

Ženski misteriji v katere te vpeljem na celodnevni delavnici katalizirajo notranje procese, ki se odvijajo v tvojem nezavednem, vendar se ne morejo v celoti izvršiti in integrirati v tvojo zavest, ker določeni deli tvojega izvornega dušnega zapisa niso aktivirani in ker je za aktivacijo teh zapisov potrebna višja frekvenca, ki je v resonanci s temi energijskimi zapisi.

Vsebina delavnica tako v tebi prebudi speče energijske zapise in ti jih pomaga integrirati v svojo zavest tako, da lažje utelesiš tiste aspekte svoje duše, ki se želijo v temu trenutku izraziti skozi tebe in izživiš svojo ženskost na avtentičen način.

V sklopu celodnevne delavnice pa prejmeš tudi konkretne napotke kako prenesti spoznanja s celodnevne delavnice v prakso vsakdanjega življenja in ohranjati stik s svojo žensko modrostjo tudi po zaključku delavnice.

Več o tem kaj prejmeš z udeležbo delavnice si preberi tukaj https://www.kvantnozivljenje.si/dogodki-delavnica-za-zenske-posvetitev

KAKŠNE SO IZKUŠNJE UDELEŽENK PRETEKLIH DELAVNIC 

“Delavnica je bila za mene povsem nova izkušnja. Vzdušje je bilo sproščeno, energija v prostoru pozitivna, vse ženske pa prav posebne vsaka na svoj način. In vse med sabo povezane. Dobile smo veliko informacij, prehod iz teoretičnega v praktični del je potekal naravno in neopazno. Težko opišem občutke in premike znotraj sebe: pomirjenost, potem razbijanje srca, žalost, celo skrita jeza v meni je prišla na površje. In sprejela sem jo. Ta proces je trajal še nekaj dni po delavnici… bilo je kot, da bi se prebudila. Praktični del je bil zame magičen dogodek. Energija tako močna, da čutiš mravljince na koži… bila sem točno tam kjer sem morala biti in Jaša je ustvarila prostor, da občutim vse kar je moralo biti sprejeto. Hvaležna sem za to neprecenljivo izkušnjo.” – N.L.

“Čeprav se z ženskimi praksami v različnih oblikah srečujem že 10 let, sem bila včeraj od prvega do zadnjega trenutka globoko navdahnjena – nad tvojim vedenjem, znanjem, izkušnjami, predvsem pa tudi s strukturiranim načinom podajanja vseh teh modrosti. Ustvarila si neopisljivo stranje miru, zaupanja, ravnovesja, tudi miline, skozi katero je z neverjetno jasnostjo, pronicljivostjo in fokusiranostjo prehajala vsa ta globina tvoje biti in vedenja. Moja namera je bila, da postavim svoj (božanski) notranji princip in bila sem očarana, ker si me skozi vsak trenutek navdihovala skozi te neotipljive nivoje, še najbolj pa prav v tem aspektu –  v tisti beli piki, znotraj jin črnine, ki moje dojemanje ženstvenosti postavi na povsem nov nivo znotraj mojega nenehnega vzpenjanja po spirali evolucije.” – Ajda R.

“Tvoja delavnica me je odprla v popolnoma novo zavedanje sebe kot ženske. Vedno sem se osredotočala na to, kako bolj razviti svoj ženski princip, na nego ženske seksualne energije, kako izražati ženske kvalitete in nisem vedela kaj počnem narobe, ti si pa v meni naredila totalni premik v zavedanju. Zdaj razumem zakaj nisem bila v svoji moči kot ženska, čeprav sem se toliko ukvarjala s seboj kot žensko. Zanemarjala sem svoj notranji moški princip in od moških pričakovala, da me bodo častili kot boginjo, jaz pa njih nisem častila kot bogove, ker nisem častila svojega notranjega moškega. Delavnica mi je popolnoma spremenila pogled na to, kaj pomeni biti ženska, kako avtentično izražati sebe kot žensko v svetu in predvsem, kako vstopati v svete odnose z drugimi ženskami in moškimi. Hvala za nepozaben dan.” – Brigita K.

“Jašina delavnica je v meni premaknila nekaj, zaradi česar sem dolgo živela v nekakšnem začaranem krogu frustracij in slabe vesti. Ugotovila sem, da se nisem niti približno zavedala, kako močno ves čas delujem po moškem principu; kako sama sebi nisem pripravljena dati prostora biti zares jaz, ker ta jaz ni zmožen biti ves čas v akciji. Dokler nam Jaša ni na svoj čudovito jasen in preprost način predala vsebin, ki jih je pripravila za nas, nisem niti pomislila da ne samo, da ni nič narobe, če nisem ves čas produktivna, ampak da tudi jaz, kot mati Narava, za svoje delovanje nujno potrebujem tudi tisti “neproduktivni” čas zase, zaradi katerega sem se prej ves čas počutila krivo. Odkar se poslušam in si dovolim umakniti vase, ko to potrebujem, sem seveda mirnejša, ampak tudi veliko bolj kreativna in usklajena s tokom Življenja. Kot vedno, Jaša – iz srca hvala, ker si.” – Aja Z.

KAKO SE PRIJAVIŠ NA DELAVNICO

Delavnica za ženske bo potekala v soboto, 25. marca 2023 od 10.00 do 19.00 ure v prostorih Višje vibracije v Ljubljani. 

Cena delavnice ob zgodnji prijavi do vključno ponedeljka, 6. marca 2023 je 144 eur, po temu datumu je redna cena celodnevne delavnice 188 eur. 

Prijavo na delavnico oddaj preko spletnega obrazca na moji spletni strani https://www.kvantnozivljenje.si/dogodki-delavnica-za-zenske-posvetitev ali pa mi piši na elektronski naslov info@kvantnozivljenje.si

 • 00

  dni

 • 00

  ur

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

TOP DOGODEK

junij 2023
Ni izbranega dogodka!

Datum

Mar 25 2023

Ura

10:00 - 19:00

Cena

188 €

Lokacija

Društvo Višja vibracija
Cesta Andreja Bitenca 68. Ljubljana
Več

Zadnji članki

Dobrodošel nazaj!

Pijavi se v svoj račun

Ustvari nov račun!

Izpolni obrazec za registracijo

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.