Nega duše in arhetipska osnova življenja 7

Nega duše in arhetipska osnova življenja

NEGA DUŠE IN ARHETIPSKA OSNOVA ŽIVLJENJA
javna konferenca ob 30. obletnici Instituta IPAL
2. 12. 2023, City Hotel Ljubljana

 

Arhetipska osnova življenja je hkrati tudi obnova življenja. Metoda IPAL pokaže, da ravno arhetipi predstavljajo jedro nege duše in kakovostnega osebnostnega razvoja. Pridružite se nam lahko v fizični prisotnosti ali preko Zoom-a.

PROGRAM

7.30 Sanjska matrica

8:45 Nagovor in aktivna imaginacija

9:00 – 10:00 Predavanje – Mario Baar: Individuacija skozi dvanajst arhetipov ega, duše in sebstva

Ko govorimo o individuaciji, ki jo Carl G. Jung navaja kot specifično razvojno pot, po kateri lahko govorimo o napredku oziroma rasti individuumove duše, je treba poudariti, da njene korenine izhajajo iz pojma kolektivnega nezavednega (t. j. duše v ožjem pomenu besede), kjer imajo svoj sedež arhetipi oziroma pra-vzorci. Arhetipi so univerzalni principi, ki so skupni vsem ljudem, ne glede na civilizacijo, raso ali razvitost neke družbe. Jung je bil prepričan, da arhetipe podedujemo podobno kot podedujemo instinktivne vzorce vedenja. Arhetipi kot »organi duše« ustvarjajo univerzalne pogoje za razvoj in izražanje individuumove osebnosti. Arhetipov je zelo veliko (prek 100), vendar so nekateri bolj pomembni od drugih. Jung je poleg glavnih arhetipov ega, persone, sence, anime / animusa, in sebstva uvedel še nekatere druge arhetipske figure ali podobe, npr: mati, oče, prevarant, junak, modri starec / starka ipd. Kasnejši raziskovalci, kot so: James Hillman, Carolyne Myss, Kurt Gödel in drugi, so iz osnovnih arhetipov izpeljali najpomembnejših dvanajst arhetipskih figur, s katerimi se na svoji poti individuacije sreča vsak individuum. Od teh dvanajst figur so prvi štirje osnova za razvoj ega (zavesti), drugi štirje so povezani z globljim doživljanjem duše kot take (nezavednega), medtem ko so zadnji štirje povezani s sebstvom (popolno integracijo zavesti in nezavednega). Zanimivo je, da se ti arhetipi po svojih značilnostih lahko primerjajo z lastnostmi planetov v psihološki astrologiji, kar omogoča celovite globinske arhetipske analize individuumove osebnosti.

10:00 – 10:30 Odmor za kavo

10:30- 11:30 Predavanje – Dragana Van de moortel – Ilić: ‘Ali duša potrebuje telo?’ – kozmologija in arhetipi v srednjeveškem stavbnem slikarstvu

Vprašanje svetega Maksima Spovednika (581-662 N.E.) ‘Ali duša potrebuje telo?’ je del zapletenih patrističnih razprav v zgodnjem krščanskem obdobju, ki trdijo, da ima Kristus dve naravi in ​​dve volji: božjo in človeško. To predavanje povezuje sodobno interpretacijo kozmograma s starokrščanskimi nauki. Skozi številne vizualne primere stenskega slikarstva 14. stoletja se bomo poglobili v globino krščanskih arhetipov, skozi prizore, ki vsebujejo nebesne elemente, kot so personificirani planeti ali zodiak. Kritično bomo analizirali sporočila predstavljenih prizorov: ali nam odpirajo vrata neposredne in individualne transcendence, skozi nebeške sfere do božanskega in nazaj v kreacijo lastne življenjske poti? Poseben poudarek bo na uporabi ikon za doseganje mistične komunikacije z duhovnimi svetovi, kar bo povezano s sodobnimi metodami dela s človekom, vključno z metodo IPAL.

11:40 – 12:40 Predavanje – Matjaž Regovec: Osebna sreča, individuacija in svéto

Zakaj je nastajanje in razvoj individuuma sveto, kako je povezano z osebno srečo in zakaj je to srž nove podobe boga v sedanjem času? Le individuum, ki je dovolj sámouresničen, je lahko s kolektivom povezan na kakovosten in ustvarjalen način. Le kolektiv, ki vsebuje individuirane posameznike, lahko primerno prosperira in se razvija dalje. Kako poteka nastanek in razvoj individuuma in katere arhetipe, to je duhovne tirnice, pri tem prepoznavamo? V Metodi IPAL uporabljamo kozmogram, ki je zemljevid nastajajočega individuuma ter njegove optimalne kakovosti življenja, uresničenih ciljev, kakor tudi polnega psiho-fizično-duhovnega blagostanja. Na predavanju si bomo pogledali osnovne vzorce arhetipov svetega, ki so gradbeni kamen praktične izgradnje svoje lastne osebne sreče in izpolnitve.

12:45 – 13:45 Predstavitev Metode IPAL

13:45 – 15:00 Odmor za kosilo (zdravljica in prigrizek)

15:00 – 16:00 Predavanje – Karin Baloh Martić: V iskanju duše

Sodobni čas, predvsem pa obdobje izrednih razmer, kot je bilo obdobje izolacije, so vsakemu izmed nas prinesla nove izzive na osebni ravni. Kaj je smisel našega življenja, kam gremo, kam sodimo … Skrb za lastno dušo in iskanje tistega, kar nam bo prineslo mir in izpolnitev, je večna tema. Luna, ki simbolizira duševni vidik osebnosti, nas spremlja že od najzgodnejših dni življenja, ko se lastnega obstoja še ne zavedamo, in skozi ves naš obstoj. Skozi različne izkušnje doživljamo vse vidike Lunine narave. Kako razumeti, sprejeti in ozdraviti ta del nas, kako poskrbeti zase, kako najti svoj notranji mir, bomo poskušali ugotoviti in razumeti skozi to lunarno popotovanje. In kot pri vsakem lunarnem potovanju se bomo vrnili na začetek prenovljeni in ozdravljeni.

16:15 – 17:15 Predavanje – Nadine Radesky: Narava kot zibelka stvarstva

Vse materialno bivajoče je le zrcaljenje notranjega odseva, zato nas zunanje situacije učijo, kako najti v sebi moč za postavljanje in oblikovanje lastne stvarnosti. Naš pogled na svet oblikuje našo stvarnost, ki jo živimo. Smo na pragu nove civilizacije, stari svet se ruši na vseh ravneh. Realna slika sveta sili vsakega človeka, da je cikel rojstva in umiranja podoben vdihu in izdihu, da se moramo kot prebivalci in sokretorji sveta obrniti vase, da se kot civilizacija prerodimo. Človek, ki je v pradavnini uporabljal orodje, danes govori, piše in ima visoko razvit čut za abstraktne pojme. Ljudje se med seboj razlikujemo, vendar smo vsi ista rasa. Človek se je zaradi svojega reflektirajočega duha dvignil iz živalskega sveta; s svojim duhom dokazuje, da ga je narava visoko nagradila ravno zaradi razvoja zavesti. Človek mora razumeti svoje poraze in zmage, pripovedke in izročila, ki skušajo razložiti njegovo mesto v univerzumu, naravo družbe, odnos med posameznikom in njegovim svetom in pomen dogodkov v naravi. Ta arhetipska razlaga sveta je nujna saj razlaga naravne pojave med vsakdanjimi kot ogenj, ki ima nekaj skupnega s Soncem, izvorom toplote in energije. Človek ima potrebo po tem, da živi v harmoniji s svojo naravo s pomočjo psiholoških in duhovnih vodil, ki mu, kot most daje upanje s svojo podporo. In to upanje je kot ustvarjalno umetnikovo platno stvarstva, ki ga vsak posameznik z zavestno odgovornostjo sam prostovoljno izbere. Šele takrat lahko pričakujemo vzpon v zlato dobo, ki je pred nami. Vendar brez zavestnega truda, da je zunanje odraz notranjega, smo lahko priče vsega tistega, kar se bomo kot civilizacija odločili, da je življenje največje darilo stvarstva in bivanja v njem. In od človekove svobodne volje je odvisno, kaj bo naredil iz samega sebe. Ko bo začel skrbeti in varovati naravo, bo človek šele pokazal, da je pripravljen zares odgovorno skrbeti tudi zase, zate in za ves stvarni svet.

17:30 – 19:00 Srednja skupina

 

Nižja cena vstopnic do 15. 11. 2023. Vstopnice bo možno kupiti tudi na Knjižnem sejmu na stojnici Založbe Hermes IPAL.

 

NEGA DUŠE IN ARHETIPSKA OSNOVA ŽIVLJENJA – javna konferenca ob 30. obletnici Instituta IPAL

Datum

Dec 02 2023
Zaključen!

Ura

Cel Dan

Cena

35 €

Več info

Več

Lokacija

Ljubljana
Ljubljana

Zadnji članki

Dobrodošel nazaj!

Pijavi se v svoj račun

Ustvari nov račun!

Izpolni obrazec za registracijo

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.