PORTAL 11/11 in Novi človek Nove zemlje: Intenziv utelešanja SEBE in svoje Božanskosti

PORTAL 11/11
in
Novi človek Nove zemlje

Intenziv utelešanja SEBE in svoje Božanskosti

11.11.2023 od 10h do 19h
Ljubljana, Višja Vibracija

Vabljeni na transformativni intenziv na dan portala 11/11, dan ko so na stežaj odprta
vrata za dotik z našim Izvornim Jazom, dan ko nas energije močno podpirajo, da se
lahko še na globlji ravni povežemo s svojim Srcem, s svojo Esenco, s svojo BITJO.
11. 11 je dan, je portal ki je izjemen, so vrata, ki nam odpirajo vstop v prostor, kjer se
lahko dotaknemo svoje Izvorne Esence, svojega Višjega jaza.
Je dan, ki nas močno podpira da izpustimo vse staro, vse kar nam več ne služi na
naši poti, vse kar nam preprečuje, da bi lahko izkusili najvišji potencial svoje Biti.
Je dan ko se rojeva NOVO.
Je dan, ko so na stežaj odprta vrat, da si lahko vrnemo nazaj vso našo božansko
dediščino in v vsej polnosti stopimo na pot namena naše duše, naše Biti in izpolnjeni
zaživimo resnično ŽIVLJENJE tukaj in zdaj .
NA DAN KO IMAMO ODPRTA VRATA V ZAVEST UNIVERZUMA, KI JE
Ljubezen, BOMO MI Z VSEM SPOŠTOVANJEM VSTOPILI V TA PROSTOR
V tem intenzivu naše izkustvene delavnice bomo naredili prostor novim energijam,
Višjemu Jazu, svoji božanskosti, zato se bomo osvobajali vsega kar nas ovira na naši
poti, kar nam več ne služi, kar nam preprečuje da bi izkušali svoj najvišji potencial.
Osvobajali se bomo iz matrice 3d, iz matrice strahu, pomanjkanja, kajti samo
osvobojeni težke goste energije in iluzij bomo lahko videli Resnico in utelesili Sebe,
ter tako vstopili na novo raven Bivanja v novo dimenzijo izkustva Sebe.
Vstopili bomo v polje spominjanja tega KDO MI V RESNICI SMO in v temu polju
bomo utelešali v sebi SEBE, svoj Višji Jaz in svojo božanskost. Iz Zavesti
spominjanja kdo Smo, bomo sidrali oziroma utelešali izgubljene dele SEBE,
izgubljene dele svoje duše, svojo izgubljeno in predano moč.

Odpirali in aktivirali bomo naše 3 oko in pinealno žlezo, da bomo lahko videli in
ozavestili iluzije strahu in omejenosti, ki nam preprečujejo, da bi izkušali naš najvišji
potencial.
Ta dan smo lahko deležni izjemne Luči in Ljubezni, zato bomo odprli Srce in svoje
Bitje za vse kode Čiste Luči in Ljubezni iz Najvišjega Vira, Stvarnika, ki se preko
vseh galaksij in osončij spuščajo na naš planet.

Ker je ta dan izjemen tudi za manifestacijo bomo stopili v portal obilja
Neskončnega Univerzuma in utelešali zavest neskončnega obilja v sebi, zato pa
bo potrebno najprej izbrisati vse vzorce, prepričanja, ki so nas držale v nemoči,
pomanjkanju, nesreči, žalosti, bolezni.
Sidrali bomo novo Zavest, Zavest kreatorja svojega življenja.
Vstopili bomo v Zavest Nove Zemlje , v Zavest 5 dimenzije, zavest Brezpogojne
Ljubezni in Enosti, Zavest Kristusa in vse to bomo sidrali v našo fizično realnost.
Življenje zagotovo postane veliko lahkotnejše, če dovolimo, da ga vodi naš Višji Jaz.
Če si dovolimo spustiti staro, če si dovolimo preseči strah in ego, takrat se lahko
ponovno povežemo s svojim višjim Jazom in ko mu dovolimo da postane naš
svetovalec naša pot postane najlepše potovanje.
Naš Višji Jaz je tisti, ki v vsakem trenutku ve, kaj je za dušo najboljša pot, najboljša
izbira. Naš Višji Jaz ve kaj je namen in poslanstvo naše duše. In vsak izmed nas
hrepeni v življenju po IZPOLNJENOSTI, po tistem občutku v sebi, ki ti prinaša popoln
notranji mir. Tisti občutek, ki prinaša radost in srečo. To izpolnjenost življenja lahko
izkusimo samo če smo na poti svoje duše, če živimo poslanstvo in namen naše duše.
Zato je edini korak do takega življenja povezava s svojim Višjim Jazom, povezava s
svojo Bitjo.

Želim vam pomagati, da se spomnite, želim vam držati prostor, da se še globje
dotaknete SEBE, da vam ta dotik, da spoznanje , KDO V RESNICI STE , da vam ta
dotik pove in pokaže kaj je vaše dušno poslanstvo.
Želim vam pokazati kako vaša pot lahko postane čedalje bolj lahkotna, izpolnjujoča ,
osrečujoča. Da vaša pot lahko postane pot miru, obilja, Ljubezni, harmonije, Radost ,
sreče, Enosti.
Zato vas vabim, da če začutite oziroma zaslišite klic duše, da ne dovolite strahu
in egu, da vas ustavi, ampak si dovolite slišati dušo in stopiti na pot v Novih
Sebe.
Želim vam skozi Srce in Ljubezen in s pomočjo vseh bitij čiste Luči in Ljubezni
držati prostor, da se spomnite, da se osvobodite, da se opolnomočite, in to
prenesete v svojo fizično realnost.

GREMO V NAJVELIČASTNEJŠO IZKUŠNJO SEBE

ŽIVLJENJE SE ZARES ŠELE ZAČENJA

KAJ BOM DELILA Z VAMI:
Da naredimo prostor za nove nas bomo dovolili, da se skozi nas zgodi intenziv
osvoboditve in odpuščanja in si dovolili in se opogumili, da se resnično na najgloblji
ravni zgodi poravnava, osvoboditev
, da izpustimo vse kar nam preprečuje izkušati Sebe v vsej veličastnosti in da
izpustimo vse kar ni naše.
Zato boste predhodno pred spletnim srečanjem ( ob prijavi ) prejeli intenzivno
spletno delavnico Odpuščanje, poravnava in razrešitev karme, s katero se boste
lahko ob svojem času pripravili na NOVE VAS :

SPLETNA DELAVNICA : Odpuščanje, poravnava, razrešitev karme
1 ura video vsebine
1. meditacija : Odpuščanje in poravnava 44 minut
2. meditacija : Razrešitev karmičnih zapisov 33 minut

INTENZIV v živo : PORTAL 1111 in NOVI ČLOVEK , NOVE ZEMLJE
11.11.2023 od 10h do 19h

V meni je velika radost , ker bom lahko z vami V ŽIVO delila Luč Portala 11/11, nove
kode, da vam bom lahko predala vedenja, kako postati mojster življenja, da bo v
vašem življenju vse več Luči in Ljubezni, več miru, zdravja, sreče , radosti, harmonije.
Ta dan bom na začetku z vami delila vse nove uvide, vsa spoznanja, videnja novih
energij, nove zemlje .
Z vami bom delila še kako pomembne ključe, ki vam bodo v veliko pomoč za
lahkotnejše prilagajanje novim energijam , krmarjenje , lahkotnejše osvobajanje in
vstopanje v nove energije in utelešanja novih SEBE.
Vedno bolj se zavedam, kako pomembna so naša telesa za prenos in sidranje Luči,
kako pomembno je, da smo/ste pretočni, lahkotni, ker v takem stanju potem lahko
dosegamo največ in najbolje , lahko prejmemo zares vse vse kar je v naše najvišje
dobro. Zato bomo tudi mi na začetku poskrbeli, da bodo naša telesa pretočna z
meditacijo skozi gib
V prvem dopoldanskem delu bomo nato v naslednji meditaciji vstopili v prostor
ZDRAVLJENJA, kjer se bodo aktivirali procesi zdravljenja našega notranjega otroka,
naše ranjene ženske in ranjenega moškega v nas na globoki celični DNK ravni.
Zdravili bomo vse globoko zakodirane rane, travme, bolečine, strahove. Mojstrili

bomo da stanje, kjer smo ozdravljeni in osvobojeni utelesimo v sebi, da se zgodi v
fizično realnost
Podarili si bomo eno največjih daril, to je ponovna povezava s svojim ozdravljenim
otrokom, svojo božansko žensko in božanskim moškim v nas.
Z nami bodo bitja čiste Luči in Ljubezni, naši angeli in nadangeli, varuhi, vodniki,
zdravilci, Vnebovzeti Mojstri, Boginje, Zavest Kristusa, ki je Zavest brezpogojne
Ljubezni in Zavest Enosti. Držali nam bodo prostor, ker smo se odločili in smo
pripravljeni da izkusimo NOVE SEBE.

Druga meditacija bo osvobajanje strahov in osvobajanje iz matrice 3d sveta. V stanju
višje zavesti ni strahu, ni bolečine, trpljenja in ta meditacija vam bo v veliko pomoč ,
da se dvignete nad svoje strahove , da se osvobodite matrice 3d sveta, ki vam
preprečuje izkušati sebe v najvišjem potencialu.
Tako osvobojeni, poravnani in ozdravljeni bomo pripravljeni da se lahko nove
energije , ki se intenzivno spuščajo na naš planet v tej dobi , ko je naš planet v
obdobju velike transformacije, da se lahko zasidrajo globoko v NAŠA BITJA

V drugem popoldanskem delu bomo v meditaciji vstopili v tempelj svojega Srca, kjer
se bomo dotaknili naše Esence, kjer se bomo spomnili kdo resnično smo, kdo je
naša duša.
Skozi portal Srca bomo vstopili v dimenzijo, kjer se nam bo začela vračati vsa naša
Božanska dediščina, vsi izgubljeni delčki nas, naše duše in kjer se nam bo vračala
vsa naša izgubljena moč, ki smo jo kadarkoli predali iz vseh dimenzij, prostorov in
časov.
V globinah naše prave biti, ki je božanska se bomo začeli ponovno povezovati z
svojo Izvorno Esenco, s svojim Višjim Jazom, S svojo Jaz Sem prisotnostjo, s
Svetlobo naše duše in vso svojo božanskost utelešali v naša fizična bitja.
Vračali se bomo domov, vračali se bomo v svojo Božansko Bit v svoje stanje
Kreatorja.
V Srcu in v vsaki celici našega telesa bomo odprli vrata NOVIM SEBI, novi Zavesti,
Novi Zemlji, vrata Zavesti Kristusa.
Sidrali bomo vizijo Novega Človeka na Novi Zemlji.

Vse to bomo mojstrili v globokih kanaliziranih meditacijah in vse
kar bomo izmojstrili na energijskem nivoju, bomo potem sidrali in
utelešali v našo fizično realnost.
Vse meditacije so vodene v polju čiste Luči In Ljubezni iz Najvišjega Vira in nič kar ni
ta Luč ne more v ta prostor.

Če začutite , da vam lahko držim prostor, da vas lahko podprem in vam pokažem pot,
po kateri bodo hodili tisti, ki postajajo mojstri tega Življenja , ste prisrčno dobrodošli
na to izkustveno delavnico

Skupina bo majhna do 12 udeležencev

VKLJUČENO v delavnico:
Spletna delavnica Odpuščanje, poravnava, razrešitev karme v vrednosti 44 eur
Več krajših readingov oziroma osebnih dušnih sporočil
8 urni intenziv v živo
Izmenjava za CELOTO je 144 eur
Za prijave do 1.11. je cena 111 eur

Ob prijavi in plačilu avansa prejmete na mail dostop do spletne delavnice, povezavo
na zoom in vsa dodatna navodila
Dodatne informacije in prijava:
Anamarija Kovačič
Mail: kreacije@anamarijakovacic.si
O meni:
https://www.anamarijakovacic.si/o-meni/

IN ŠE NEKAJ O POMENU ŠTEVILA 11 IN PORTALA 11/11
Število 11 v numerološki tradiciji velja za posebno močno, mojstrsko število. To je
število prebujenja in preporoda. Simbolizira prihod novega. Portal 11:11 zagotovo
prinaša velik premik na nivoju zavesti. Koda 11.11 je ključ do nezavednega, ključ do
naše univerzalne zavesti in globljega razumevanja na duhovni ravni. Portal 11.11 je
zaradi svoje močne vibracije tudi izjemen dan za manifestacijo.
Ne samo ta dan ampak ti dnevi okrog 11.11 so dnevi ko se dogajajo v nas nova
duhovna prebujenja in zato tudi novi začetki , nove poti , ki so v sozvočju z dušnim
poslanstvom in sozvočju z našim božanskim načrtom.
Energija števila 11 odpira tudi vrata zavesti ENOSTI
Višje stanje zavesti nam odpira vrata v spoznanja in izkustva da smo v resnici vsi
povezani in del ene celote. Smo vesolje, Smo mati Zemlja , Smo Zavest, ki se

manifestira kot človek. Smo del Univerzalne Zavesti naskončnega Univerzuma, smo
del polja ENOSTI.

Celoten mesec november nas vabi in spodbuja, da se osvobodimo vseh okov, verig ,
zidov , ki smo jih postavili pred srce, da ne bi bolelo. Da se osvobodimo strahov , da
stopimo v polje brezpogojne vere in zaupanja v LJUBEZEN in se opogumim in
odpremo Brezpogojni Ljubezni.

Datum

Nov 11 2023
Zaključen!

Ura

10:00 - 19:00

Cena

111 €

Več info

Več

Lokacija

Društvo Višja vibracija
Cesta Andreja Bitenca 68. Ljubljana

Zadnji članki

Dobrodošel nazaj!

Pijavi se v svoj račun

Ustvari nov račun!

Izpolni obrazec za registracijo

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.