Opis

Mario Baar: *ANIMA, ANIMUS IN SPOLNOST*
celodnevni seminar, 23. 1. 2021 (9:00 – 16:00)

“Jungovska psihologija Carla Gustava Junga je med mnogimi novimi pojmi definirala tudi model sizigijev (anima in animus), kot pomemben del človeške psihe, ki se je razvil v okviru teorije kolektivnega nezavednega. Pri animi in animusu govorimo o dveh temeljnih gradbenih kamnih psihe, ki v okviru psihične dinamike delujeta kot nekakšna prevodnika med zavestnim in nezavednim polom. Anima je nezaveden arhetipski del moške psihe, animus pa nezavedni arhetipski del ženske psihe. Dopolnjevanje anime in animusa omogoča prilagojevanje oziroma razumevanje med moškim in ženskim spolom, ki sta predstavnika dveh zelo različnih svetov. Anima in animus sta vira različnih psiholoških kompleksov, hkrati pa močno vplivata na »izvirni greh«, to je na izbiro partnerja oziroma partnerke. Spolnost je močno vezana na sizigija, saj se ta lahko v okviru kolektivnih norm kaže v obliki različnih spolnih variant. Na seminarju bodo podani ustrezni astrološki signifikatorji in primeri iz prakse.”

Prijave do srede pred seminarjem v tajništvu instituta:
T: 040 518 045
E: info@ipal.si
V primeru karantene se bo seminar izvedel po Zoom-u.

Ponudbo seminarjev Instituta IPAL si lahko ogledate na spletni strani, vsak semester je na voljo 9 seminarjev, za zunanje slušatelje je možen nakup paketa treh seminarjev s 15% popustom.

Celodnevni seminarji

Slika: Graphicstock