Opis

Današnji svet kriči po močni in prodorni energiji, ki zna ustvariti spremembe, ki so potrebne. Mnogo ključnih dejavnikov je klonilo pod kolektivno šibkostjo in zmedenostjo. Posledično se je ustvaril svet, ki nima ne naravnega, ne socialnega ravnovesja. Planet Zemlja je tako močno neuravnovešen. A takšen je zaradi neuravnovešenosti njegovih prebivalcev – ljudi. Namreč, mnogi izmed njih so obtičali v coni povprečja, neuresničenih idej in toksičnih občutkov, zaradi česar ne zmorejo ustvariti energije, ki je potrebna, da se to spremeni. Mnogi ljudje so izgubili stik s svojo notranjo močjo, tisto katera je nujno potrebna, da se stvari zgodijo. Veliko ljudi je ujetih v »napačnih« okoliščinah, nekateri se celo zavedajo, da je potrebno nekaj spremeniti, vendar pa jim manjka specifične voditeljske energije. Sedaj vam prvič predstavljam to edinstveno, drzno in predvsem močno energijo – Atlantis energijo.

Atlantis Master – program modernega voditeljstva je edinstven program, ki razkriva in uči voditeljske ter kreatorske principe ene izmed najmočnejših civilizacij v Vesolju – Atlantisa.

Atlantis je civilizacija, ki s svojo svetlobo deluje na nivoju pete dimenzije. V vesolju je znan po svoji izjemno določeni, osredotočeni in voditeljski energiji. Ko je potrebno stvari premakniti naprej, se pokliče Atlantis. Ko je potrebno vzpostaviti notranje ravnovesje, nastopi Atlantis. Ko je potrebno preusmeriti svet, nastopi Atlantis. Njegova energija je namreč tista, ki poskrbi, da se spremembe zgodijo. Zakaj je ta civilizacija glede tega tako edinstvena? Skrivnost se skriva v njenih varuhih, kateri svoje znanje črpajo iz njenih planetarnih kristalnih zapisov. Ti zapisi vsebujejo informacije o ureditvi vesolja, načrte kreacije in tehnike zdravljenja bitij na vseh nivojih. Zaradi tega imajo vodniki z Atlantisa tako močan notranji kompas za voditeljstvo. Vedo katera smer razvoja je prava, kaj blokira napredek in kako te blokade odstraniti. Predvsem pa imajo zaradi svoje pretekle zemeljske projekcije izkušnjo, kako ta kozmična znanja spojiti s trdo zemeljsko zavestjo. In tako povzročiti, da se stvari dejansko… zgodijo.

Atlantis poseduje visoko duhovno, duševno in fizično razvitost. Kot civilizacija je izjemno trden in nepopustljiv. Nekaj takega kot so strahovi, dvomi, neodločnost…, sploh ne pozna. Upravljanje energije na njem deluje na nivoju telepatije, telekineze in kristalne transformacije. Vsak atlantid nosi v sebi močan zapis individualnosti, zaradi česar je zmožen ves čas prepoznavati lastne moči, darove in pa tudi meje. Prav tako pa se v Atlantisu nahaja največja vesoljna knjižnica, ki deluje na nivoju pete dimenzije. V tem vesoljnem zbiralniku so bile modrosti in skrivnosti Atlantisa shranjene tisočletja, kjer so čakale, da bo zemeljsko človeštvo zopet pripravljeno na vstajenje atlantis energije. Čakale so tiste posameznike, ki so v sebi začutili klic, da bi radi delali z njimi in posledično vplivali na svet. Čakalo se je na dovoljšen dvig zavedanja, da se bodo lahko ta znanja zopet povezala z ljudmi, ki so dovolj močni, da bodo lahko delali z energijo Atlantisa. Sposobnosti vodenja, zdravljenja, manifestacije… tako zopet čakajo, da se jih uporabi v najvišje dobro.

Čas je, da se ustvari generacija novih voditeljev. Voditeljev, ki bodo vedeli kako preusmeriti svet, predvsem pa katera smer je prava. Voditeljev, ki bodo to naredili z drznostjo, srčnostjo in nezlomljivo voljo.

Atlantis Master je šest-mesečni program, ki s pomočjo atlantidskih zapisov in kod gradi voditelje nove generacije. Voditelje, ki združujejo kozmično zavest in zemeljska pravila. Voditelje, ki se ne bodo bali prevzeti krmila v svoje roke in kateri ne bodo klonili pod zahtevami drugih ljudi. Voditelje, ki bodo razumeli, da so sposobni narediti… več!

Področja gradnje Atlantis energije:

1.) Aktivacijske kode človeškega potenciala (ciljna drznost, ambicija, neuklonljivost, energijska trdnost, prodornost, samozavest kreatorjev, moralni kodeks vesolja, gradnja telesa, ki lahko skanalizira visoke energije, iluzije zemeljskega voditeljstva in zakoni kozmičnega voditeljstva…)

2.) Energija vplivanja na zavest bitij (soočanja, pogajanja, energijska mediacija, zaključevanje dogovorov/poslov, energijsko razumevanje odzivov ljudi, kolektivno vodenje, meditacije za upravljanje potenciala drugih…)

3.) Blokade ustvarjanja in njihovo razreševanje (kolektivni zapisi planeta, umetni mentalni programi, regeneracijske tehnike za čustveno in mentalno ostrino, prepoznavanje in soočanje z energijskimi vampirji, individualna obravnava blokad zaradi katerih ste neuspešni, razumevanje stresa in soočanje s stresnimi okoliščinami, življenjsko poslanstvo, blokade voditeljstva, blokade kanaliziranja in vodenja…)

4.) Postavljanje stabilnega posla, ki temelji na duhovnem in materialnem bogastvu (načini pridobitve znanja, potovanje v knjižnico Atlantisa, branje energijskih zapisov okoliščin, gradnja stabilnih timov, iskanje pravih ljudi…)

5.) Specialna tehnična znanja (javno nastopanje, predajanje močnih sporočil, vaje za medijsko izpostavljenost (mikrofon, drža, hoja, govor…), načini predajanja sporočil, soočanja…

6.) Meditacijska potovanja v Atlantis (tehnike ustvarjanja energije, iniciacije voditeljske energije, spoznavanje vodnikov iz Atlantisa ter delo z njimi, aktivacija atlantis spomina…)

Atlantis Master je program, ki v človeku prebudi naravno voditeljstvo, nato pa ga izostri v znanjih in tehnikah, ki jih potrebuje, da lahko prodorno uresniči svoje vizije ter življenjska poslanstva.

PRIDOBLJENI CERTIFIKAT:
Certifikat iz veščin modernega voditeljstva

Datumi tečaja:

1. stopnja: 16.november 2019
2. stopnja: 14.december 2019
3. stopnja: 4.januar 2020
4. stopnja: 1.februar 2020
5. stopnja: 8.marec 2020
6. stopnja: 11.april 2020