Opis

doc. dr. Matjaž Regovec: *DINAMIKA TRAVME V PSIHOANALIZI*
specialističen jungovski psihoanalitičen seminar, 9. 5. 2020

“Travmatski kompleks, kot so pokazali Donald Kalsched in drugi strokovnjaki, temelji na posebni vrsti obramb, ki delujejo kot posledica vzpostavitve samozaščitnega obrambnega sistema. Zaradi dinamike tega sistema postane neposreden kontakt z nezavednim (sanjske podobe in podobe aktivne imaginacije) toliko bolj pomemben in ključen. Analiza tovrstnih podob je ključ za odpiranje vrat do resničnega razumevanja in dela s travmo. Travme ne moremo nikoli obravnavati direktno, zato vedno potrebujemo posredne vzvode za njeno zaobjetje in dovolj varno delo z njo. Temeljno je tudi naše priznanje nemoči (tako pacientove kot tudi terapevtove), da travme ne moremo neposredno zdraviti, temveč se ji je treba najprej »podrediti«. Jungovska analiza mitološkega ranjenega zdravilca, ki je bil tudi sam neozdravljivo ranjen, nam bo v temeljno pomoč pri celovitem razumevanju dela s travmo v psihoanalizi in terapiji. Popoldne pa bomo pridobljeno znanje praktično razširili z delom na primerih prisotnih v delavnici.”

Specialistični seminarji so sestavljeni iz dopoldanskega teoretičnega dela (9.00 – 12.20) in popoldanske delavnice, ki vključuje praktično delo na sebi po Metodi IPAL (13.30 – cca 16.00; točen čas zaključka je odvisen od velikosti skupine). Zunanji udeleženci, ki bi želeli absolvirati samo teoretični dopoldanski del in ne bi želeli delati na sebi na popoldanski delavnici, nam to lahko sporočite pred seminarjem.

Kotizacija za posamezen seminar znaša 66,00 €, za sklop vseh treh seminarjev pa 148,50 €.
Posebna ponudba velja do 26. 2. 2020. Prijave v tajništvu Instituta IPAL (info@ipal.si ali 040 518 045).

Doc. dr. Matjaž Regovec je doktor psihologije (UL), kvalificirani jungovski psihoanalitik (ÖGAP) in psihoterapevt (ZPS), in je docent na SFU v Ljubljani. Na Institutu IPAL deluje kot tutor od leta 1993. Šest let je povezoval jungovski psihoanalitični skupini za analizo sanj v Beogradu in Budimpešti ter šest let vodil seminarje na jungovskem usposabljanju pri londonski Asociaciji jungovskih analitikov (AJA). Ljubljansko jungovsko psihoanalitično skupino za analizo sanj povezuje od leta 2006. Od 2019 je predavatelj na jungovskem usposabljanju na Vzhodnoevropskem institutu za psihoanalizo v Sankt Peterburgu v Rusiji.

Več: https://ipal.si/celodnevni-seminarji