Opis

Manca Javornik: *FINANČNA ASTROLOGIJA IN VREDNOTE*
celodnevni seminar, 21. 11. 2020 (9:00 – 16:00)

“Ljudje smo denar izumili zato, da bi z njim lahko prenašali vrednost od človeka do človeka. Denar je kolektivna fikcija in hkrati izrazito individualna izkušnja. Kolektivna fikcija zato, ker verjamemo, da obstaja nekaj, kar denarju daje vrednost, individualna izkušnja pa zato, ker ga vsakdo vrednoti z vidika lastnega vrednostnega sistema in finančne situacije, v kateri se nahaja. Nekaterim je denar položen v zibelko in z lahkoto pridejo do njega, drugi se morajo zanj močno truditi, tretjim vedno na nek način polzi iz rok. Za marsikoga denar predstavlja najpomembnejšo vrednoto v življenju in pogoj za srečno življenje. Pa je temu res tako? Na seminarju in delavnici bomo razkrili simboliko astroloških signifikatorjev, ki opisujejo naše vrednote, denarno situacijo in finančne možnosti. Omenjeno tematiko bomo poglobili z raziskovanjem pomena signifikatorjev povezanih z vrednotami in denarjem v individualnih astroloških kartah.”

Prijave do srede pred seminarjem v tajništvu instituta:
T: 040 518 045
E: info@ipal.si
V primeru karantene se bo seminar izvedel po Zoom-u.

Ponudbo seminarjev Instituta IPAL si lahko ogledate na spletni strani, vsak semester je na voljo 9 seminarjev, za zunanje slušatelje je možen nakup paketa treh seminarjev s 15% popustom.

Celodnevni seminarji

Slika: Pixabay