Opis

Nova Akropola organizira tečaj šestih predavanj o filozofiji in psihologiji C. G. Junga. Predavanja bodo potekala tri zaporedne petke (28. 2., 6. 3. in 13. 3) od 18h do 21h, na Wolfovi 8 v Ljubljani.

Cena celotnega tečaja: 60 €

Obisk posameznih predavanj zaradi medsebojne povezanosti tematik ni predviden.

Zaradi lažje organizacije tečaja je zaželjena (ni pa obvezna) predprijava na sedežu društva ali elektronsko na naslovu info@akropola.org.

Predavatelja: Ivana in Stjepan Palajsa

Švicarski psihiater Carl Gustav Jung velja za utemeljitelja analitične psihologije, ki pa ni bila omejena le na teoretično psihologijo in klinično prakso, temveč je zaobjemala tudi alkimijo, mistiko, vzhodno in zahodno filozofijo, astrologijo in številna druga področja, ki so lahko dala odgovore na vprašanja o smislu človekovega življenja.

Celotno njegovo življenje so spremljala notranja preizpraševanja, pri čemer je iskal povezave med filozofijo, religijo, alkimijo, sanjami, arhetipi in simboli ter si utiral pot proti lastni individuaciji, kar je eden od ključnih pojmov Jungove psihologije. Individuacija je proces rasti in razvoja osebnosti prek številnih izkušenj in drame življenja do dosege zrelosti in celovitosti.

Danes obstajajo različni pogledi na Jungov prispevek k pojasnitvi bistvenih psihičnih procesov človeka. Materialistično usmerjeni znanstveniki njegovemu pristopu nasprotujejo, tisti bolj odprtega duha pa še danes najdejo navdih in tudi številne možnosti uporabe Jungove zapuščine človeštvu. Življenje tega izvirnega in zelo vplivnega misleca 20. stoletja je bilo zato izrazito dinamično in ga ni mogoče zaobjeti v strogo definirane znanstvene okvire.

Najpomembnejša dela iz njegovega zelo obsežnega opusa so: Preobrazbe in simboli libida, Psihološki tipi, Odnos med jazom in nezavednim, Psihologija in religija, Psihologija in alkimija, Mysterium coniunctionis, Človek in njegovi simboli, Spomini, sanje, misli itd.

Detajlni opis predavanj se nahaja na naši spletni strani:

C. G. Jung – Filozofija in psihologija

Iz knjige C. G. Jung – “Spomini, sanje, misli”:

C. G. Jung: Nova videnja