Humana – Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje

Humana – Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje Preverjeno

Predavanja in izobraževanja za svojce s strani zunanjih strokovnih sodelavcev

Ocene

Opis

Cilji združenja Humana:

  • komunikacijska in rehabilitacijska povezava svojcev oseb s težavami v duševnem zdravju,
  • nudenje skrbi in podpore svojcem,
  • izobraževanje svojcem in drugim, ki jih to področje zanima,
  • spodbujanje socialne integracije – krepitev občutka pripadnosti in pomoč pri reševanju konfliktnih situacij,
  • izmenjava izkušenj in seznanitev s primeri pozitivne prakse,
  • preprečevanje slabšanja oziroma ponovitve bolezni pri uporabnikih,
  • pravočasno prepoznavanje težav,
  • zmanjšanje stigmatizacije in razbijanje stereotipov o duševni bolezni.

Dejavnosti:

1. Predavanja in izobraževanja za svojce s strani zunanjih strokovnih sodelavcev.
2. Sodelovanje na mednarodni ravni – članstvo v mednarodni organizaciji EUFAMI.
3. Ustanovitev Odbora svojcev s težavami v duševnem zdravju Slovenije.
4. Skupne aktivnosti svojcev.
5. Redno svetovalno in izobraževalno delo s skupino svojcev.

Kontakt: 04 201 17 20 (administracija); 040 765 552 (predsednica društva ga. Tatjana Gričar)