Nicole Drakulič Trninić

Nicole Drakulič Trninić Preverjeno

Osnovni in napredni seminarji Foundation for Shamanic Studies

Ocene

Opis

Osnovni in napredni seminarji Foundation for Shamanic Studies v Sloveniji in na Hrvaškem.
Eno in več dnevne šamanske delavnice različnih tem in bobnarski večeri, namenjeni prakticiranju znanja pridobljenega na seminarjih FSS.
Individualne šamanske terapije, rituali ob pomembnejših dogodkih in prehodih v življenju, čiščenje prostorov in zemlje s šamanskimi metodami.

Core-šamanizem temelji na univerzalnih ali skoraj univerzalnih principih in tehnikah šamanizma; ne definira ga niti neka določena etnična skupina niti neki določeni nazori. Core-šamanizem je razvil in raziskoval Michel Harner. V toku zgodovine, so civilizacije zahodnega sveta s svojim osvajalnim in na neki način tlačiteljskim načinom predstavljanja moči religije pripomogle k temu, da se je že pred stoletji izgubil velik del šamanskega znanja in modrosti.

Želja in namen Foundation for Shamanic Studies je, da s pomočjo kvalitetnih seminarjev Core-šamanizma, ljudem zahodnih družb približajo in pokažejo njihovo pravico na lastno duhovno rast in na odgovornost vsakega posameznika znotraj družbe.
Večji del učenja je posvečen spreminjanju človekovega stanja zavesti s pomočjo klasičnih šamanskih tehnik, kot je npr. enakomerno bobnanje (ne pa uporaba halucinogenih substanc in drog). S temi je mogoče ponovno najti lastne duhovne izvore, moč in veselje do življenja; če je potrebno, spremeniti svoj način življenja in se naučiti kako pomagati drugim.

Dejavnosti Core-šamanizma niso usmerjene na ceremonije in obrede, ki jih kot eno izmed svojih mnogih nalog izvajajo/opravljajo zdravitelji, zdraviteljice nativnih ljudstev.

Vsi seminarji Foundation for Shamanic Studies so namenjeni učenju in spoznavanju šamanskih tehnik in niso zasnovani kot terapije za telesne ali psihične probleme ali bolezni udeležencev ali drugih oseb. So del Core-šamanizma kot ga je ustvaril Michael Harner in so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah.

“Šamanizem je pot znanja in ne verovanja. To znanje ne izvira iz mene niti iz kogar koli drugega iz te realnosti. Da bi do tega znanja prišli, preko realnosti duhov, je potrebno narediti korak v šamanski univerzum in izkušnje pridobiti s prakso in delom.” Michael Harner, ustanovitelj in predsednik FSS.

FSS EU: http://www.shamanicstudies.net
FSS USA: http://www.shamanism.org

Slike