Eksperiment Equilibrium – Iskanje prostovoljcev

Zaenkrat prostovoljcev ne sprejemamo več. Zelo verjetno pa bomo čez kak mesec akcijo iskanja/sprejemanja ponovili.

Iščemo prostovoljce iz vseh koncev Slovenije z različnimi zdravstvenimi in vedenjskimi težavami (strahovi …), ki bi želeli sodelovati v testu razmeroma nove kvantne zdravilske metode equilibrium.

Ker gre za test metode, bodo vse terapije brezplačne.

Izbrana skupina slušateljev Šole za bioterapevte, ki jo vodim, bo sodelovala v Slovensko/Hrvaškem testu metode equilibrium kot zdravilske metode. Na Hrvaškem so s to obliko promocije metode v organizaciji zagrebške Tranceframing Akademije že začeli.

Skupina ustrezno usposobljenih slušateljev Šole za bioterapevte bo v naslednjih dveh mesecih in pol uporabila metodo equilibrium kot pomoč pri reševanju različnih težav, povezanih s fizičnim zdravjem in neželenimi čustvenimi stanji. Rezultati bodo kasneje analizirani in uporabljeni za ustrezno promocijo metode. Imena klientov ne bodo uporabljena nikjer – če bo kak »primer« oziroma njegov razplet tako zanimiv, da bi se pokazalo, da bi imela morebitna objava imena določen zaželen učinek, bo prišlo do objave le ob predhodnem soglasju klienta.

Kdor bi torej kot klient/pacient želel pri testu metode sodelovati, naj se mi javi na mail tadej.pretner@gmail.com, jaz pa ga bom razporedil k lokacijsko najbližjemu izvajalcu metode. O potrebnem številu terapij bodo odločili izvajalci terapij, načeloma pa bodo gravitirale na štiri. Prostovoljci so dolžni vzdrževati kontakt z izvajalci terapij tudi po končanih terapijah in jim posredovati podatke o vseh zdravstvenih spremembah, do katerih bo v določenem obdobju po terapiji (do 2 meseca) prišlo!

Prosim, da v prijavah navedete naslednje podatke:
– kraj bivanja
– vrsta težave
– starost

Z razporeditvami oziroma povezovanjem klient – izvajalec terapije, bomo začeli v četrtek, 17.3.2011.

Sodelovanje v tem testu ni razlog, da prekinete kakršnekoli oblike konvencionalnih terapij!!!!!

Equilibrium – predstavitev metode

Zdravilci uradni medicini pogosto očitajo, da se ne ukvarjajo z vzroki zdravstvenih težav pacientov, vendar pa ni pri številnih zdravilskih tehnikah nič drugače, le da zdravilci odpravljajo posledico nekega vzroka/vzrokov, ki so se manifestirali kot zdravstvena težava, na energijski ravni. Zato je razumljivo, da veljajo zdravilske tehnike, v katere je vključeno tudi odkrivanje in odpravljanje vzrokov težav, za vrhunske.

Ob upoštevanju dognanj epigenetike, ki je pokazala vpliv kulturnega okolja na zdravje človeka, je videti, da je večina vzrokov za padec imunskega sistema psihosomatskih – v kombinaciji s številnimi sevalnimi obremenitvami, nezdravo hrano, nezdravim načinom življenja …, pa je to razmeroma zanesljiva pot v bolezen. Epigenetika je dokazala, da se lahko določeni vplivi na gene, ki so »odgovorni« za nekatere vedenjske in zdravstvene motnje dedujejo, ne da bi se pri tem spremenil zapis DNK, zato del zdravilskih tehnik, ki so usmerjene na vzroke zdravstvenih težav, proučuje tudi karmične vplive na zdravje posameznika. Kaže tudi, da so nevronski »zapisi« v živčevju , predvsem v t.i. trebušnih možganih tisti faktor, ki ključno vpliva na to, v kakšni meri smo energijsko pretočni in pri tehnikah ozaveščanja vzrokov težav gre za to, da privede razrešitev nekega čustvenega problema do spremembe teh nevronskih zapisov. To ima za posledico izboljšanje energijskih pretokov v telesu, imunskega sistema, vedenjskih reakcij …

V zadnjih letih pa se je pojavilo nekaj t.i. »kvantnih tehnik«, ki niso usmerjene na vzroke težav, pa so vendarle izjemno uspešne. Ena od njih je celo del ameriške klinične psihiatrije (kognitivna terapija s kvantnim prostorom), dr. Pearl pa je npr. »lansiral« tehniko reconnection, pri kateri t.i. »čudežne ozdravitve« niso nič neobčajnega, pa čeprav terapevt sploh ni fokusiran na klientove težave, pač pa je zgolj posrednih polja skalarnih valov. Do neke mere sorodna reconnectionu pa je tudi metoda equilibrium, ki jo v grobem delimo na equilibrium brez namere, v katerem gre za enak proces kot pri reconnectionu, le da terapevt aktivira skalarne valove na drugačen način, in equilibrium z namero, pri katerem pa se terapevt usmeri na konkreten klientov problem.

Tako pri reconnectionu, kot pri obeh oblikah equilibriuma pa gre za to, da deluje terapevt na klienta z že omenjenimi skalarnimi valovi, ki imajo poleg izjemnih sprostitvenih in revitalizacijskih kvalitet tudi lastnost, da korigirajo nevronske povezave, ki so pravzaprav odgovorne za naše notranje napetosti, neadekvatne reaktivne reakcije in posledično stanje fizičnega zdravja. Ko pride med terapijo sprostitve telesnih tenzij in korekcij omenjenih nevronskih zapisov, se dogaja, da klient občuti/podoživi čustveno ali fizično bolečino, ki jo je v preteklosti potisnil v nezavedno, metoda pa je sama po sebi popolnoma naravna in varna. Ker se po končani terapiji, ki običajno traja do 35 minut, proces sprememb še nekaj časa nadaljuje, je priporočljiv cca petdnevni presledek med posameznimi terapijami. Učinkovitost metode je odvisna od večih faktorjev, predvsem pa od sposobnosti terapevta, da »ustvari« ustrezno polje skalarnih valov.

Tadej Pretner

V gornji predstavitvi so večkrat omenjeni skalarni valovi. Več o tem si lahko preberete tukaj:
Skalarni valovi 1. del in Skalarni valovi 2. del

 

O Tadej Pretner

Avtor devetih knjig, od leta 1996 predava v Sloveniji in na Hrvaškem, vodi različne delavnice.

Moja spletna stran
Vsi članki

Naroči se na E-novičke portala Duhovnost

Z nami je pot lažja in lepša ;-)

Veseli smo, da si se nam pridružil-a

Nekaj je šlo narobe

PUSTI SPOROČILO: