Poiščimo drugačne rešitve – mobilizirajmo Zemljo!

22. april je svetovni dan Zemlje 
22. april je dan, ko praznuje naš planet. Z različnimi dogodki aktivisti z vsega sveta v teh dneh vladam sporočajo, da Zemlja v času recesije ne čaka, ampak da so ukrepi nujni.

Slogan letošnjega svetovnega dneva je "Mobilizirajmo Zemljo", ki posredno opozarja, da Zemlja ne bo in ne more čakati. Zdi se namreč, da so bila okoljska vprašanja zaradi globalne ekonomske krize postavljena na stranski tir, posledice čezmernega obremenjevanja okolja pa so čedalje hujše in številnejše.

Na letošnji dan Zemlje slovenska organizacija Greenpeace v znamenju dejstva, da je Organizacija Združenih narodov leto 2012 razglasila za leto trajnostne energije za vse, poziva slovensko vlado k preusmeritvi Slovenije iz fosilne in jedrske energije k virom, ki izkoriščajo naravne danosti Zemlje.

Tudi v Zvezi ekoloških gibanj Slovenije (ZEG) poudarjajo, da se današnja civilizacija še vedno vzdržuje predvsem s trošenjem naravnih rezerv oziroma virov in da za seboj pušča poškodbe in odpadke, ki povzročajo nove poškodbe v naravi. Predsednik ZEG-a Karel Lipič ugotavlja, da razmer, v katerih danes živimo, ne moremo ne na globalni ne na slovenski ravni označiti kot sonaravne in trajnostne.

Surs: Daleč največ onesnažuje industrija

Na statističnem uradu ugotavljajo, da je industrija tudi v Sloveniji še vedno daleč največji krivec za obremenjevanje okolja – in to kljub gospodarski krizi, zaradi katere je proizvodnja upadla, in neprestanemu ozaveščanju o pomenu skrbi za okolje. Industrija je namreč leta 2009 v "slovensko" ozračje izpustila za okoli 9.500 Gg ekvivalenta CO2 toplogrednih plinov ali 56 odstotkov vseh izpustov toplogrednih plinov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti.

"Največ izpustov toplogrednih plinov iz industrije je izviralo iz dejavnosti oskrba z električno energijo (67 %), veliko tudi iz predelovalnih dejavnosti (29 %), najmanj pa iz dejavnosti rudarstvo (4 %). V letu 2009 so se izpusti toplogrednih plinov opazno zmanjšali; v industriji so se v letu 2009 glede na leto 2008 zmanjšali za 11 %. Najverjetneje je bil tolikšen upad posledica gospodarske krize v Sloveniji in po svetu," ugotavljajo na Statističnem uradu.

Malce se stanje izboljšuje na področju odpadkov – leta 2010 je v industriji nastalo več kot tri milijone ton odpadkov (56 odstotkov celotne količine odpadkov), kar pa je glede na leto 2009 za štiri odstotke manj, pred tem pa se je celotna letna količina odpadkov zmanjšala za 3 odstotke. "Podoben trend se kaže tudi pri celotni količini odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti," še piše na spletni strani Sursa.

Za ohranitev Zemlje bistvena ohranitev čebel

Dan Zemlje bodo z različnimi aktivnostmi zaznamovale številne organizacije in ustanove po Sloveniji. Pridružuje se jim minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič, ki se bo "poučeval" o pomenu sajenja medovitih rastlin v Mozirskem gaju. Dogodek ob dnevu Zemlje organizira Čebelarska zveza Slovenije, kjer opozarjajo na pomen ohranjanja čebel. Javna svetovalna služba v čebelarstvu je v ta namen vzpostavila vrt medovitih rastlin, to je tistih, ki s svojimi izločki privabljajo čebele in druge opraševalce. V Mozirskem gaju bo vrt medovitih rastlin na ogled od nedelje, v njem pa je posajenih več kot 60 različnih medovitih rastlin.

Dan Zemlje po vsem svetu praznujejo od leta 1970, leta 2009 pa je 22. april za mednarodni dan Zemlje razglasila tudi Generalna skupščina ZN-a. Po podatkih svetovne mreže dneva Zemlje bo letos v aktivnostih sodelovala milijarda ljudi.


T. K. B.
www.rtvslo.si

Naroči se na E-novičke portala Duhovnost

Z nami je pot lažja in lepša ;-)

Veseli smo, da si se nam pridružil-a

Nekaj je šlo narobe

PUSTI SPOROČILO: