Sveti Kristusov Jaz

Srednja figura na shemi Božanske Prisotnosti – Višje Mentalno Telo; Nadzavestni oziroma Višji Um; Kristusov Um, ki je zavesten Popolnosti Božje Prisotnosti JAZ SEM in nepopolnosti zunanjega jaza, vendar ostaja čist in popoln; Razlikovalna Božanska Inteligenca, dejavna skozi zunanji jaz; Notranji Učitelj; Budov Jaz; Angel Varuh; naš osebni Kristus, Učitelj, Mojster. Božjo Energijo (ki tečejo po Žarku Luči iz Prisotnosti JAZ SEM k človeku) preobrazi (prilagodi) na nižjo nihajno stopnjo, da jo lahko sprejmemo.

Svojo Svetlobo izliva v štiri nižja telesa in jih varuje. Ko se je duša odločila za potovanja skozi fizični svet, je Prisotnost JAZ SEM ustvarila svojega Dvojnika v obliki Kristusovega Jaza, da nam pomaga v zunanjem svetu. Njegovo Svetlobno Telo ima nižjo nihajno frekvenco, kot je od Prisotnosti JAZ SEM. Je Posrednik med Bogom (Prisotnostjo JAZ SEM) in dušo. Kot tih, neznaten Glas v naši notranjosti nam šepeta, kaj naj naredimo. Če ne slišimo, nam Svoje tiho sporočilo ponovi še dvakrat, nato pa običajno ne več. Ko dosežemo celostno poistovetenje s Svetim Kristusovim Jazom, vstopimo v Kristusovo Zavest in po Njej je Bog dejaven skozi nas.

Prispeval : www.jazsem.net

« Back to Glossary Index
Tvoj komentar
Komentar
Ime
Email
Deli to s prijateljem