Išči
Generic filters

Spp Ponudniki

Zavod Duhovnost.eu nudi računalniško platformo s pomočjo katere pravni subjekti tržijo svoje storitve in elektronske izdelke ter jih ponujajo kupcem portala Duhovnost.eu.(V nadaljevanju duhovnost.eu)Ponudnik storitve: je pravni subjekt, ki s sprejemom teh splošnih pogojev prodaje izrecno izjavlja in jamči, da izpolnjuje vse pogoje za izvajanje in prodajo svojih storitev na območju Republike Slovenije (Ima vsa ustrezna dovoljenja, registriran in vpisan pravni subjekt, primerni prostori za izvajanje dejavnosti…. ).(V nadaljevanju ponudnik)Ponudnik izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen z delovanjem trgovine duhovnost.eu, njenimi Splošnimi pogoji poslovanja za kupce izdelkov in jih v celoti sprejema ter upošteva. V splošnih pogojih poslovanja so opredeljeni pogoji in razmerja med duhovnost.eu in kupcem posamezne storitve. Njihove pravice glede vračila izdelkov, reklamacij, odpoved nakupa…Vračilo plačane kupnine:V primeru, da kupec storitev plača in se premisli ima možnost do povračila kupnine. Prav tako ima možnost do povračila kupnine v primeru, da z obsegom storitve in njenim načinom ni bil zadovoljen. Tudi v primeru, če se izkaže, da opis storitve ne ustreza dejanskemu stanju.Naročila:Naročila strank se zbirajo v spletni trgovini duhovnost.eu. Ponudnik storitve je isti trenutek obveščen, ko pride do naročila. Naročilo pa je tudi takoj vidno v njegovi nadzorni plošči. Ponudnik vzpostavi kontakt z kupcem takoj, ko je v njegovi nadzorni plošči označen status naročila “PLAČANO”. Kupci imajo možnosti več metod plačila: paypal, moneta, po predračunu, po povzetju. Storitev je veljavna tisti trenutek, ko je izvedeno njeno plačilo in je le to označeno v nadzorni plošči.Avtorske pravice:Ponudniki obdržijo vse avtorske pravice na izvedbo in elektronsko gradivo skladno z zakonom o intelektualni lastnini. Način in možnosti platforme ponudniki predhodno preverijo in sistem uporabijo izključno v primeru, da jim način posredovanja gradiva ustreza (zaščita, število prenosov).Vse E-knjige imajo na vseh straneh avtomatično generirano: št. naročila, ime naročnika in njegov mail. Njihov prenos pa je omejen na 1x.Oglaševanje:Ponudnik imajo možnost dodatne izpostavitve svojih izdelkov trgovine in storitev na portalu Duhovnost. Le-ta ne sodi pod osnovni paket in se plačuje po veljavnem ceniku za oglaševanje. Člani Portala Duhovnost.eu (aktivni paket) imajo na storitve oglaševanja dodatni 30% popust.Izvedba storitve:Storitev naj bi bila izvedena v najkrajšem možnem času ugodnem za kupca. V primeru elektronskega prenosa (e-knjige, mp3, video), je prenos izveden takoj po plačilu z neposrednim linkom do vsebine, katero si kupec prenese. Storitev pa je potrebno izvesti v času kot je navedeno v njenem opisu. V primeru neizvedbe ali zamude storitve, si Duhovnost.eu pridržuje pravico, da takega ponudnika nemudoma odstrani iz ponudnikov in stranki povrne vplačan znesek.Stroški Ponudnika:Ponudnik s tem sprejema obvezo plačila 20% od zneska, ki ga doseže s prodajo posameznega izdelka ali storitve. Znotraj nadzorne plošče je možnost tekočega spremljanja naročil vplačil ali reklamacij. Ponudnik lahko poda zahtevo enkrat na mesec za izplačilo. Zahteva za izplačilo je upravičena samo v primeru, da je ponudnik storitev v celoti opravil in jo označi v sistemu kot zaključeno.Za člane portala duhovnost je vzpostavitev trgovine brezplačna za dobo 1 leta. Za ostale pa je enkratni znesek 25 EUR (DDV ni obračunan, ker nismo davčni zavezanci).Kuponi – Akcije: Ponudnik ima možnost kreiranja kuponov za posamezne popuste. Popuste določa sam po svoji lastni presoji. V primeru, da je izdelek Brezplačen ali, da drastično zniža ceno je minimalno plačilo naše provizije 5 EUR za posamezno izvedeno storitev. Znesek se ponudniku odšteje iz njegovega dobroimetja na računu, ki ga je ustvaril z prodajo. V primeru, da nima dobroimetja, pa mu duhovnost.eu izstavi račun z valuto 15 dni.Objava storitve:Ponudnik preko sistema lahko sam objavi svojo storitev ali e-izdelek za prenos. Storitev ali izdelek pa je viden takoj po odobritvi s strani urednika. Duhovnost.eu si pridržuje pravico, da posameznih izdelkov ali storitev ne objavi (ne objavijo se izdelki, ki so v nasprotju z filozofijo ali delovanjem Zavoda duhovnost.eu). Prav tako je ponudnik seznanjen, da portal duhovnost.eu ne nosi kakršnokoli odgovornost glede izvedbe posamezne storitve ali morebitne zlorabe sistema.Ukinitev računa:Ponudnik lahko kadarkoli zahteva ukinitev svojega računa in umik vseh svojih storitev ter izdelkov. Znotraj platforme je omogočen umik vseh izdelkov in storitev ter takojšnja ukinitev računa.Veljavnost računa:Račun ponudnika je veljaven 1 leto in se lahko avtomatično podaljša. V primeru, da ponudnik račun aktivira in ne vnese nobenega izdelka v roku 5 dni, se mu račun avtomatično ukine. Onemogočeno pa mu je tudi aktiviranje novega računa za dobo 6 mesecev od ukinitve.Komunikacija z naročniki:Ponudnik ima možnost objaviti vse svoje kontaktne podatke na strani svoje trgovine. Prav tako je omogočeno komuniciranje ponudnika s kupci njegovih storitev.Zasebnost kupcev:Ponudnik izrecno izjavlja in je seznanjen, da mora podatke, ki jih pridobi pri poslovanju z duhovnost.eu skrbno ravnati in, da mora z podatki ravnati skladno z zakonom.Odveza odgovornosti: Pri izvajanju storitev in ponudbe ponudnik izrecno izjavlja, da je seznanjen, da Zavod Duhovnost.eu ne nosi kakršnekoli stvarno pravne ali obligacijsko pravne odgovornosti. Ponudnik pa je dolžan sam opozoriti naročnika/kupca glede morebitnih nevarnosti ali posledic, ki bi lahko izhajale iz storitve. Ponudnik ima možnost, da zavrne izvajanje storitve za posameznega naročnika.Vsa gradiva in informacije na spletnem portalu Duhovnost.eu so informativne narave. Vsi uporabniki uporabljajo portal na lastno odgovornost.Članki, dogodki in ostala vsebina na portalu Duhovnost.eu, ne spadajo pod uradno priznane oblike terapevtske pomoči in ne smejo nadomestiti zdravljenja usposobljenega zdravstvenega strokovnjaka. Gre za alternativne oblike, ki ne nadomeščajo tradicionalnega terapevtskega zdravljenja.  Če imate kakršnokoli zdravstveno težavo ali jemljete kakšna zdravila, se prej posvetujte s svojim zdravnikom. Članki in ostala vsebina na portalu Duhovnost.eu je zgolj poučne in informativne narave za izboljšanje kvalitete življenja, zato ne sme nadomestiti zdravniških nasvetov in zdravljenja.Vsebina ni nujno, da odraža stališče uredništva, ampak je izključno avtorjev pogled na tematiko.Zavod Duhovnost.eu ne organizira delavnic, tečajev in izobraževanj, ampak je zgolj ponudnik oglasnega prostora in kot tak ne prevzema nobene odgovornosti.Zavod Duhovnost.eu (portal duhovnost.eu) ter fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastajanju, ustvarjanju in izdelavi portala ali še sodeluje pri nadgradnjah in pridobitvi novih informacij in gradiv, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na portalu ali za kakršnekoli druge napake, ki bi nastale v zvezi s tem. Duhovnost.eu ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe ali škodo opreme ali škodo na posamezniku. Zavod Duhovnost.eu ni odgovoren za nikakršno škodo, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe portala www.duhovnost.eu.Portal Duhovnost.eu se bo trudil za ažurnost, pravilnost in popolnost podatkov na tej strani, vendar ne prevzema nobenih odgovornosti za njihovo ažurnost, pravilnost in popolnost. Gradiva, ki jih bodo uporabniki ( svetovalci, organizatorji…) poslali za izvajanje delavnic, dogodkov in ostalih aktivnosti in bodo objavljeni na našem portalu, ostanejo trajno v bazi. Izbris teh podatkov je mogoč proti plačilu in na zahtevo izvajalca.
Izdelki in storitve v trgovini duhovnost ne spadajo pod uradno priznane oblike terapevtske pomoči in ne smejo nadomestiti zdravljenja usposobljenega zdravstvenega strokovnjaka. Gre za alternativne oblike, ki ne nadomeščajo tradicionalnega terapevtskega zdravljenja. Če imate kakršnokoli zdravstveno težavo ali jemljete kakšna zdravila, se prej posvetujte s svojim zdravnikom.Z uporabo strani ste izrazili, da ste seznanjeni z našimi pogoji uporabe in da se z njimi strinjate.Dol pri Ljubljani, 5.4.2018