Institut IPAL
Institut IPAL
Institut IPAL

Institut IPAL Preverjeno

kakovostnejši odnos do sebe, sveta in drugih

Ocene

Predstavitev

S pomočjo jungovske psihoanalize in psihološke astrologije omogočimo kakovostne pogoje za celovito etično prenovo osebnosti v globinskopsihološkem in duhovnem smislu (individuacijo). Cilj je spoznati in nadgraditi sebe kot dinamičnega, ustvarjalnega in razvijajočega se individuuma, ki vzpostavlja in na pozitiven način neguje duhoven in kakovosten odnos do sebe in drugih.Delovanje Instituta IPAL temelji na analitični psihologiji C. G. Junga in psihološki astrologiji, ki jo je v drugi polovici 20. st. oblikovala in psihoanalitično utemeljila dr. Liz Greene s sodelavci. Psihološka astrologija je odklepanje notranjega duhovnega kozmosa v posamezniku – vodi k odpiranju in razumevanju dela na sebi. Omogoča vzpostavljanje, negovanje, ohranjanje in razvijanje kakovosti življenja, posebej še v medčloveških odnosih.Delo na sebi poteka na naslednje načine:-  delo v uvodni skupini-  dodiplomsko usposabljanje- delo v paruDelo v uvodni skupini pomeni ustvarjanje globinske duhovno-psihološke perspektive na življenje in omogočanje osebne etične prenove in z njo povezane celostne preobrazbe posameznika in njenega/njegovega okolja.Dodiplomsko usposabljanje je namenjeno gojencem, ki želijo poglobiti znanje iz psihološke astrologije in psihoanalize. Možno je pridobiti kvalifikacijo Instituta IPAL v obliki certifikata in/ali diplome psihološkega astrologa. Seminarji so na volju tudi zunanjim udeležencem.Delo v paru poteka na svetovalni način z izraženim psihoanalitičnimi elementi. Glede na postavljene cilje poteka v krajši obliki (1 do 10 srečanj) ali pa v obliki dolgotrajnejše terapevtske obravnave.

V okviru Instituta IPAL delujejo tudi:

– srednja skupina- sanjska matrica- delavnica uvida v astrološko karto- Klub psiholoških astrologov- Akadamija Instituta IPAL- Knjižnica Instituta IPAL.

Facebook Feed

Slike