4 ključi za manifestiranje tistega, kar si želite

4 ključi za manifestiranje tistega, kar si želite

OGLAS

Coaching, v katerem se vibracijsko uskladite s svojimi cilji!

Božanska matrika je misterij vmesnega prostora in most, ki povezuje vse!

Stvaritelji stvarnosti so domišljija, pričakovanje, sodba, strast in molitev, s katerimi spodbudimo vsak potencial k obstoju. S svojimi prepričanji, ki nam oblikujejo življenje in določijo, kaj zmoremo in česa ne, vdihnemo življenje svojim največjim radostim in najtemnejšim trenutkom.

Božansko matriko >> lahko obvladamo, če vemo, da obstaja takšno mesto, če poznamo njegovo delovanje ter ne nazadnje, če govorimo jezik, ki ga matrika razume. Dojeti moramo, da mi tisti ustvarjamo stvarnost tam, kjer se svet začne: vsak trenutek našega življenja, ki pripada večnosti božanske matrike.

Ključi za obvladovanje božanske matrike

KLJUČ ŠT. 1:

Božanska matrika je zbiralnik, v katerem so vesolje, most med vsemi stvarmi in ogledalo, ki nam prikazuje, kaj smo ustvarili.

Središče svojega življenja lahko usmerimo v izogibanje bolezni ali v zdravo življenje. Usmerimo se lahko v izogibanje vojni ali sodelovanje v miru… pot, po kateri hodimo, je hkrati tudi naša pot preživetja, zato je pomembno, kam je usmerjeno središče našega življenja.

Ali smo resnično povezani?

KLJUČ ŠT. 2:

Vse v našem svetu je povezano z vsem.

Kaj pravzaprav pomeni, da smo tako povezani?

Raziskave ves čas dokazujejo, da smo medsebojno povezani z vsem, kar je. Vez obstaja prav zaradi nas. Zaradi povezanosti lahko uporabimo moč in življenjske karte mešamo v svojo korist. Ker smo povezani z vsem, delujemo zavestno z močjo, ki žene celotno vesolje. Imamo dostop do iste sile, ki ustvarja vse – od atomov, zvezd do življenja DNK!

Pa vendar obstaja manjša zvijača: prebuditi moramo svojo moč, spremeniti način razmišljanja, ustvariti nov pogled nase in na novo videti svojo vlogo v svetu.

Za začetek lahko sebe začnemo pojmovati drugače v vsakdanjem življenju. Potrebujemo le manjši preobrat: da se vidimo in doživljamo kot del sveta, ne ločeno od njega. Prepričati se moramo v resnico, ki je dokazana. Vsi smo povezani, zato lahko usmerjamo življenje v stvarnost, ki jo želimo izživeti.

KLJUČ ŠT. 3:

Za uporabo sil vesolja moramo videti sebe kot del sveta, ne ločeno od njega

Začnimo razmišljati z nove in širše perspektive o svojem odnosu do življenja, svoje družine, prijateljev in naključnih znancev. Dojeli bomo, da vezi in z njimi povezanih dogodkov ne moremo opisovati kot nečesa naključnega. Razumevanje globoke povezanosti z vsem v naši stvarnosti prinaša zdravje, mir, ljubezen, radost in obilje. Ko se zazremo globoko vase, bomo ves čas v stiku z občutkom, da smo nekako povezani z vesoljem, svetom in drug z drugim.

KLJUČ ŠT. 4:

Ko je enkrat nekaj povezano, za vedno ostane povezano, pa če ostane še naprej fizično povezano ali ne.

Najnovejša znanstvena dognanja kažejo: ko sta dve stvari enkrat povezani, ostaneta povezani za vedno, ne glede na to, koliko sta oddaljeni druga od druge.

Obstoj tega dokazujejo 3 načela, ki neposredno vplivajo na to, kako živimo, kaj vse počnemo, kar verjamemo in kako se počutimo vsak dan v svojem življenju.

1. načelo: Vse stvari so povezane, ker vse obstaja znotraj božanske matrike.

Prvo načelo kaže, da vse, kar naredimo v enem delu življenja, ima vpliv in posledice na druge dele življenja.

2. načelo: Božanska matrika je hologramska.

To pomeni, da vsak del tega polja vsebuje vse, kar je v tem polju. Zavest sama je hologramska, kar pomeni, da, na primer, molitev, ki jo izrečemo v svojih dnevni sobi, že obstaja pri naših ljubljenih oz. na mestu, kamor je namenjena, ali drugače povedano: molitev nam ni treba kamor koli usmerjati, saj že vsepovsod obstajajo.

3. načelo: Preteklost, sedanjost in prihodnost so tesno povezani.

Matrika je kot zbiralnik, ki vsebuje čas, in je odgovorna za povezanost med izbirami v naši sedanjosti ter izkustvi v naši prihodnosti.

Ne glede na to, kako jo opredeljujeta znanost ali vera, je povsem jasno, da nekaj obstaja – sila, polje, prisotnost – ,velika ‚mreža‘, ki nas povezuje drug z drugim, z našim svetom in z višjo močjo.

Ko zares dojamemo pomen zgornji načel, bodo imeli dogodki v našem življenju popolnoma nov pomen. Takrat bomo postali aktivni udeleženci ustvarjalnega življenjskega procesa namesto žrtve tragične in dramatične usode. Na tem mestu se lahko prične naše vstopanje v resnično moč življenja samega.

Več v knjigi Božanska matrika >> 

Pripravila: Mirela Smajić
www.pravljicna-agencija.si

Deli to s prijateljem