Čakre – po razlagi in dojemanju zahoda

Pomen čaker oziroma njihovega obstoja ter funkcij, je precej težko razložiti na način, ki bi bil vsem razumljiv. Ortodoksni znanstvenik, filozof ali zdravnik bi težko sprejel dejstvo obstoja čaker. Ker pač obstajajo na subtilnejšem nivoju, spadajo pod ezoterično anatomijo in ne sodobno anatomijo človeka.

Jasnovidci jih opisujejo kot vrtince v obliki lijaka, katerega širši del – vrh gre skozi sedem plasti avre, ožji del – osrčje ali korenina čakre (po B.A. Brennan ), pa je povezan z glavnim energijskim tokom – kanalom, ki poteka vzdolž našega telesa ob hrbtenici od mednožja do temena.

Beseda čakra izvira iz starodavnega hindujskega jezika (1500 leta pr. n. š.) sanskrta in pomeni kolo pa tudivrtinecČakre so energijski centri, ki skrbijo za izmenjavo življenjske energije, omogočajo pretok energije med različnimi plastmi naše avre, obenem pa v fizičnem telesu poskrbijo za pretvorbo te energije v organske sestavine, ki hranijo in oskrbujejo naše fizično telo. Skozi čakre vstopa življenjska energija v eterično in preko nadijev (meridianov – energijskih kanalov) v fizično telo, kjer stimulirajo možgane in avtonomno živčevje, ki stimulira posamezne endokrilne žleze k izločanju hormonov. Ti hormoni preko krvi potujejo v določene organe in telesne celice. Povratna informacija o delovanju hormonov na fizično telo pa gre preko krvnega obtoka nazaj do žlez in skozi živčni sistem do subtilnejših teles nazaj v okolje – gre za izmenjavo energije z univerzalnim energijskim poljem.
Torej izstopa energija, ki je kvalitativno pogojena z dogajanji v naših telesih, tako fizičnem, kot tudi dogajanju na ostalih subtilnejših nivojih. Temu primerna je tudi količina energije, oziroma pretočnost skozi čakre, kot tudi skozi ostale avrične plasti. Vsako energijsko telo je primarno povezano z eno čakro, vendar je obenem tudi v povezavi z vsemi ostalimi. Tako lahko govorimo o medseboj odvisnem delovanju čaker, kot tudi o povezanosti posameznih energijskih plasti naše avre med seboj. Dr. Hiroshi Motoyama je dejal:

»Čakre so posrednik prenosa in transmutacije energije med dvema sosednjima dimenzijama bitja, obenem pa tudi centri, ki olajšajo pretvorbo energije med fizičnim telesom in njemu odgovarjajočo zavestjo«.

Poleg funkcije napajanja fizičnega telesa, pa je naslednja funkcija predvsem v spodbujanju različnih vidikov samozavedanja, naše osebnostne evolucije, saj je vsaka čakra povezana s posamezno psihološko funkcijo. Skozi naš fizični razvoj, skozi odraščanje, se vzporedno razvija tudi naše duševno dojemanje sveta in življenja nasploh.

Tako se novorojenčku najprej razvije prva ali tudi korenska čakra, ostale so nerazvite in tudi dokaj nezaščitene. Tudi njegovo avro v tem obdobju sestavlja le eterično telo, ki se oklepa fizičnega in večino zaščite išče v objemu staršev. Z odraščanjem, skozi otroštvo in mladost, v adolescentnem obdobju in fizičnem razvoju, se krepijo in zaščitijo postopoma tudi druge čakre in tudi avrični sloj se širi na več teles.

V bistvu traja razvoj človeške avre in vzporedno tudi psihološke kvalitete v čakrah vse življenje. Vsaka čakra vsebuje psihološke komponente – tako kvalitetne, kot tudi negativne aspekte čustev, misli … Ta razvoj pri vseh ljudeh ne gre po isti poti, nekateri dvignejo svojo zavedanje višje kot drugi, preraščajo negativizme, ki se porajajo v življenju, drugi spet ostajajo na določeni evolucijski stopnji. Nekateri delujemo vse življenje skozi nižja čustva, drugi spet visoko razvijejo svoj intelekt. Praviloma bi moralo vse nekako iti po poti evolucije, vendar ni tako. Ovire, preizkušnje, ki jih srečujemo v življenju, odločanje in različno sprejemanje ter izkoriščanje posameznih izkustev, nam tlakujejo pot skozi naš razvoj v tem življenju.
Čakre so torej tudi nosilci psiholoških komponent v človekovem bitju in v veliki meri odločajo o fizičnem stanju in razvoju človeka. Poleg predispozicij seveda, ki jih človek prinese v obliki informacij s seboj na ta svet ob rojstvu. Se pa že ob spočetju začnejo vplivi bližnje okolice na kasnejši razvoj otroka in človeka skozi življenje nasploh. Če bi lahko napisali kratko, bi lahko šlo nekako tako:

  • 1. čakra – volja do življenja, zavedanje samega sebe, pripadnost, povezanost z zemljo…
  • 2. čakra – sprejemanje in dajanje fizičnega, čustvenega, miselnega in duhovnega zadovoljstva drugim, spoštovanje samega sebe…
  • 3. čakra – osebno zadovoljstvo, zavest o univerzalnem življenju, vrednotenje samega sebe…
  • 4. čakra – ljubezen do soljudi, sprejemanje življenja, odprtost, ljubezen do samega sebe…
  • 5. čakra – sprejemanje, prilagajanje, izražanje kreativnosti, moč volje, izražanje samega sebe…
  • 6. čakra – razumevanje mentalnih konceptov, vse skupne resnice, odgovornost do samega sebe…
  • 7. čakra – združevanje osebnosti z življenjem in duhovnim vidikom, spoznanje samega sebe…

O številu čaker je mnogo različnih podatkov in razlag, omejili se bomo na glavnih sedem in omenili še nekatere sekundarne, ki se nahajajo na dlaneh, na stopalih, na zadnji strani kolen, na pregibu komolca, za ušesi, v očeh, na prsnih bradavicah ter na blazinicah prstov rok.

Glavne čakre imajo dva aspekta – vtrinca: na hrbtni strani telesa ter spredaj na sprednji strani telesa. Tukaj sta izjemi prva korenska čakra ter sedma temenska čakra, ki imata le en aspekt.

Po zahodnem razumevanju pomena čaker so prednji aspekti povezani z občutenji: čustvi in realizacijo, zadnji aspekti na hrbtenici pa z našo voljo, sposobnostjo realizacije potencialov naše moči glede na psihološko funkcijo posamezne čakre.

Bolezni so manifestacija disharmonije našega energijskega stanja, katerega vzroki niso v fizičnem telesu, temveč se skrivajo v ostalih: eteričnem, astralnem, mentalnem in duhovnih telesih. Reflektirajo pa se skozi naše psihično in dalje skozi fizično stanje, kar nam dajejo vedeti z različnimi oblikami oziroma simptomi. Kadar govorimo o energijski harmoniji, o pojmu skladnosti nasprotij, o pomenu polarizacije, nam lahko takoj pride na misel povezava disharmonije – neskladnosti v energijskem ustroju naše avre, posledice so duševne in fizične motnje. Bolezen sama se najprej pokaže na energijskem nivoju in če ne prepoznamo svojega napačnega delovanja, se kasneje manifestira kot končno opozorilo z organsko disfunkcijo ali kakšno drugo obliko na fizičnem telesu človeka.

Mnogo vzrokov izhaja iz čustvenih in miselnih vzorcev, ki so zakopani globoko v naši podzavesti in na podlagi njih prihaja do reakcij v zavestnem delovanju, s čimer mnogokrat delamo v škodo drugih in tudi sebi. Vse to povzroča in potencira neskladje v našem energijskem ustroju, vsi nerešeni vsakodnevni problemi, konflikti, težave, od katerih bežimo. Daljnoročno delujemo povsem destruktivno na način, da vse te težave potlačimo globoko vase, s čimer delujemo globalno gledano povsem proti sebi. Vse take zadeve nazadnje priplavajo na površje v obliki odzivov na psihični in fizični ravni kot odgovor skozi negativne čustvene in miselne vzorce. Navadno takrat, ko smo (zavestno) vso stvar pozabili in je ne pričakujemo. Te negativnosti sprejemamo skozi svoj razvoj od rojstva naprej, v bistvu od spočetja, ko dobivamo informacije na eterični ravni skozi materino občutenje.

Bolezen sama je le znak, simptom resničnega vzroka naše disharmonije, ki nam lahko ob pravilnem razumevanju pokaže pot k boljšemu, predvsem pa drugačnemu življenju. Pravzaprav je vsaka bolezen pokazatelj globljih nepravilnosti v delovanju našega energijskega ustroja. Bolezen pomeni lahko tudi spremembo, napredek, če se iz nje kaj naučimo in jo sprejmemo kot tako – pokazatelj nepravilnosti, ki jih moramo odpraviti. Je izkušnja, ki jo moramo uporabiti pri nadaljnjem delu na sebi, v svojem osebnostnem razvoju. Lahko se seveda zadovoljimo s tem, da jo le preprečujemo in umirjamo simptome z raznimi zdravili, ki delujejo le na fizično telo, vendar s tem v resnici nismo storili nič zase. Ker se bo znova in znova vračala, vse dokler ne ugotovimo resničnega vzroka zanjo, ki se skriva v vsakodnevnem delovanju in načinu sprejemanja različnih okoliških dejavnikov. In potem se sebe lotimo celovito, kot eno samo harmonično celoto, ki se sestoji iz različnih komponent, vendar le skupaj tvorijo našo osebo (tako fizično kot duševno).

Bolezen moramo sprejeti, odkriti vzrok zanjo, problem ozavestiti in se potruditi spremeniti ga, odpraviti negativno komponento, ker se z njim vred rešimo tudi konkretnih fizičnih in duševnih težav. Človek tako in tako navadno stremi k popolni sreči (beseda popolnost je v naših mislih tudi preveč prisotna), torej k skladnosti pravilnega delovanja vseh naših avričnih teles.

Čakre bi glede na njihovo vsebino lahko razdelili na dve skupinitri nižje čakre, ki so povezane z našimi temeljnimi čustvi in potrebami, v njih vibrira energija na najnižjih frekvencah ter so zaradi tega tudi bolj grobe energijske narave. Te čakre so temeljne in so nekakšna nuja v človekovem astralno-mentalnem razvoju. V njih se skriva tudi vzrok večine psihosomatskih bolezni, kadar ne delujejo pravilno. Tu se nahajajo tiste psiho energijske konfiguracije, ki so neposreden odsev vsega, kar se dogaja, se je zgodilo in se tudi bo zgodilo z našim fizičnim telesom So torej v tesni povezavi z našim fizičnim preživetjem.
Med prvo in drugo skupino je še srčna čakra, ki nosi informacije o ljubezni do samega sebe, samospoštovanju … Lahko bi dejali, da je nekakšen most, povezava harmonije med telesom in dušo. Obenem pa je tudi energijsko transformacijsko vozlišče, ki je odgovorno za prehod energije v višje centre in tudi križišče meridianov – nadijev, skozi katerih se preusmerja energija po energijskih poteh do dlani – nepomembnih sekundarnih čaker. Tri višje ležeče čakre (k tem bi lahko priključili tudi srčno čakro) pa so energijsko finejše, subtilnejše, kar odgovarja višjim mentalnim in duhovnim sposobnostim in spoznanjem. Predstavljajo duhovno komunikacijo povezano s pogovorom, videnjem in vedenjem ter razumevanjem harmonije na višjih frekvencah zavesti. So pot razumevanja duhovnosti in celovitega usmerjanja k resnici enosti.

Navadno so bolj problematični prednji aspekti čaker (predvsem čustva), ker so bolj izpostavljeni vsakdanjim stresom. Nepravilno delovanje je navadno posledica strahov, miselnih in čustvenih vzorcev. Zadnji aspekt čaker pa odraža našo voljo in potencial. Iz vsega tega lahko potegnemo zaključek, da so čakre zelo pomemben dejavnik v našem energijskemu in tudi fizičnemu ustroju in obenem tudi pokazatelj, kje naj iščemo vzrok težav, tako na psihičnemu, kot tudi fizičnemu nivoju.

Povzeto po knjigi Čakre – Mavrica življenja

O Matjaž Bogdan Zepan

Bil je ustanovitelj Društva Spoznanje, katero je nesebično ponujalo brezplačne terapije za tiste, ki si tega niso zmogli privoščiti. Bil je kritičen do materialnega razvoja sodobne ezoterike. Avtor številnih strokovnih člankov ter knjig.

Vsi članki

Naroči se na E-novičke portala Duhovnost

Z nami je pot lažja in lepša ;-)

Veseli smo, da si se nam pridružil-a

Nekaj je šlo narobe

PUSTI SPOROČILO: