Delo - Kako najti veselje in pomen v vsakem trenutku

Delo – Kako najti veselje in pomen v vsakem trenutku

Na delu preživimo skoraj polovico življenja, a vprašanje je, kako. Naše delo je izraz našega celostnega bitja. Lahko je čudovito sredstvo za izražanje naših najglobljih teženj in vir velike izpolnitve, miru, veselja, preobrazbe in zdravljenja.

A delo in način, kako ga opravljamo, nam lahko povzročata tudi veliko trpljenja. Koliko miru in sreče bomo ustvarili, je odvisno od tega, kaj naredimo z življenjem, in od tega, ali živimo pozorno.

Thich Nhat Hanh pravi:

Če ozavestimo vsak trenutek in prakticiramo pozornost pri vsem, kar počnemo, nam lahko delo pomaga uresničiti ideal usklajenosti z drugimi ter negovanja razumevanja in sočutja.

Živimo v času in prostoru, ko ni preprosto najti službe. Vemo pa tudi, da naša blaginja in dobro počutje nista odvisna zgolj od zaslužka, temveč tudi od tega, da pri svojem delu negujemo veselje in srečo ter z njim ne škodimo ljudem, živalim, rastlinam ali zemlji.

Popolno je, če najdemo službo in lahko opravljamo delo, s katerim koristimo zemlji in vsem živim bitjem.

Pri vsakem delu lahko veliko storite za pomoč drugim in ustvarjanje srečnega delovnega okolja, prostora, kjer lahko delate v veselju in harmoniji, brez stresa in napetosti.

Vaje pozornega dihanja, sedenja, prehranjevanja in hoje lahko pripomorejo k pozitivnemu in nestresnemu delovnemu okolju. Če se naučimo umetnosti ustavitve, sproščanja napetosti, uporabe ljubečega govora in resničnega poslušanja, lahko močno vplivamo na svoje zadovoljstvo pri delu in na kulturo podjetja.

Ko znamo oskrbeti svoja močna čustva in pri delu navezati dobre medsebojne odnose, se izboljša komunikacija, zmanjša stres, naše delo pa postane prijetnejše.

To prinese ogromno koristi ne le nam samim, ampak tudi vsem, s katerimi delamo, našim najdražjim, družinam in celotni družbi.

Avtor: Thich Nhat Hanh, iz knjige Delo

Deli to s prijateljem