Kundalini, nadiji, čakre

foto:Brigitte Werner , pixabay

Kadar govorimo o čakrah, ne moremo mimo pojmov, kot so kundalini in nadiji – energijski kanali. Kundalini bi lahko morda opredelili kot ogromen energijski stvariteljski potencial, ki ga ne moremo primerjati z nobenim od pojavov, kadar se kundalini dvigne po hrbtenici.

Kundalini je kombinacija psihofizične in mentalne energije, ki potuje navzgor do epifize – centra medulle oblongate, lahko bi tudi dejali šeste čakre – ajne. Nekateri opredeljujejo kundalini kot ustvarjalno moč, ki je ostala po stvarjenju sveta, v večini starodavnih kultur in verstev so jo imenovali mahakundalini, mahashakti, mahamaya.

Vsi ti izrazi bi naj pomenili velika mati in tudi kozmična energija. Ta velika sila, katere le majhen delček izkorišča človekov telesni mehanizem, leži v vsakem človeku na dnu hrbtenice – v trtici, v korenski ali muladhara čakri. Upodobljena je kot speča kača, zvita v klobčič. In ko se sproži navzgor po hrbtenici, gre skozi vse energijske centre – čakre. Istočasno se realizirajo vse psihološke funkcije posameznih čaker. Odtod tudi naziv laya joga, kar je prvotno ime za kundalini jogo. V konceptu prebuditve kundalinija pomeni laya (sanskrtska beseda) stanje duševne tišine, tudi nezavest, počitek.

Besedo kundalini pa prevajajo kot zvitek, zvita kača, moč kače, nekateri tudi iz sanskrtske besede kunda – vdolbina, votlina. Skratka, kundalini je življenjska sila z vsemi obeležji božanskega razsvetljenja.
Kadar se kundalini prebudi, se vzpne po osrednjem kanalu (nadiju) – sušumna. Prevod besede nadi jepretokNadiji so kanali, po katerih se pretaka naša energija, ki so tako kot žice pri elektriki. Prana shakti – vitalna sila in manas shakti – mentalna sila. Medsebojno povezujejo energijske točke – čakre v telesu, kar pomeni tudi to, da so nepogrešljivi za funkcije tako fizičnih organov kot tudi za našo psihično delovanje. Nadijev je po navedbah tantre 72.000, vendar so za nas najpomembnejši trije.

Sušumna kot centralni, glavni kanal ali kanal za prebujenje spiritualne zavesti povezuje muladharo čakro z možgani oziroma z ajna čakro. Levo in desno od nje tečeta nadija ida in pingala, ki sekata sušumno v točkah, kjer se nahajajo posamezne čakre. Ida je nadi, ki poteka iz levega moda ali jajčnika (medeničnega dna – leve strani sušumne) in se končuje v levi nosnici oziroma v 6. čakri – ajni. Lahko bi jo okarakterizirali kot polarno negativno, žensko energijo, simbolizirajo jo tudi kot luno, kot nadzor mentalnih procesov, kot manas shakti – mentalna sila. Pingala teče iz desnega moda ali jajčnika (medeničnega dna – desne strani sušumne) in se zaključuje v desni nosnici oziroma v ajni. Po tantri naj bi se vsi trije nadiji združili v ajni. Pingala je pozitivno polarizirana, simbolizirana kot sonce, je nadzor življenjskih funkcij, prana shakti – vitalna sila. Glavni energijski kanal – sušumno pa bi lahko opredelili kot atma shakti – spiritualno silo.

Ida in pingala navadno ne delujeta istočasno, temveč izmenično. Kadar je odprta leva nosnica, teče negativno polarizirana lunarna energija, je aktivirana ida nadi. Lahko govorimo, da je aktivna desna možganska hemisfera, ki funkcionira intuitivno, spiritualno, aktivira senzualne sposobnosti čutenja. Nasprotno pa, kadar je odprta desna nosnica, solarna ali pozitivna – moška polarizacija ali pingala nadi, se aktivirajo funkcije leve polovice možganov – intelektualne sposobnosti, logika, analitika, usmeritev v znanost. Na ta način energijski kanali nadzirajo delovanje možganov, življenje in zavest. Kadar delujeta istočasno, tedaj delujejo tudi funkcije obeh polovic možganov, torej skupaj prispevata k razmišljanju, življenju, intuitivnim in uravnalnim procesom. To je tudi pravilna priprava – pot k odpiranju sušumne za dvig kundalini, za realizacijo psihičnih sposobnosti – sidijev (osem okultnih psihičnih moči) za realizacijo samega sebe v sklopu univerzuma – razsvetlitev ali simadi. Ustvari se nova fizična struktura, prebuditev povsem drugačne zavesti pri človeku.

Vendar pa je prebuditev oziroma dvig kundalini lahko tudi neugodno doživetje za posameznika. Kundalini se lahko prebudi skozi različne jogijske prakse in priprave, lahko pa tudi povsem nenadoma, ko človek na določene uvide sploh ni pripravljen. Takšna spontana prebuditev in dvig lahko povzroči marsikatero psihično motnjo, zaradi katere oseba pristane v psihiatrični ustanovi ali pa – v boljšem primeru – na različnih zdravilih.
Pri sistematičnem procesu prebuditve kundalini je potrebno usklajeno delovanje ide in pingale, prebuditev vseh čaker ter prebuditev sušumne. Šele potem je napočil čas za varno prebuditev kundalini. Včasih, kadar je določena čakra neprebujena ali pa ida in pingala ne delujeta harmonično, se to lahko izrazi kot hude težave glede na psihološko-funkcijski aspekt določene čakre. Lahko pride do realizacije le posameznega sidija, kar spet ni priporočljivo, ker človek enostavno ni pripravljen na ta proces oziroma manifestacijo. Vsaka prebuditev ima lasten psihični potencial in le kot celota se realizira koncept prehoda do končnega cilja – samadija.

Nadija ido in pingalo pripravljamo na prebuditev s tehnikami hatha joge, pranayame in raja joge.

Naslednja naloga je prebuditev oziroma prečiščenje čaker. Tega nikakor ne smemo enačiti z uveljavljenim zahodnim dojemanjem čaker oziroma s terminologijo, kot je na primer aktivacija ali odpiranje čaker. Pri tantri ne gre le za vsakodnevno funkcionalno sposobnost psihofizičnega preživetja v relativno nemotečem okolju in razmerah (zdravje, zadovoljstvo, relativni občutki sreče itd.), temveč gre za resnično prebuditev čakre z vsemi njenimi psihičnimi funkcijami, gre za prebuditev najmočnejše sile, ki jo nosimo – kozmične moči ali dvig kundalinija, in navadno odpiranje čakre ne zadostuje.

Skoraj vsi ljudje imajo prebujeno prvo čakro – muladharo, ker je to pač čakra, ki je odgovorna za reprodukcijo in obstoj, je najvišja čakra v živalski evoluciji, medtem ko pri večini ljudi čakre višje od tretje – manipure, spijo. Za prve tri smo dejali, da so čakre, ki se nanašajo na fizično preživetje, na primarna čustva, pač tiste, ki so povezane z našimi temeljnimi čustvi in potrebami, v njih vibrira energija na najnižjih frekvencah. Višje čakre pa navadno spijo. Za pravilno prebuditev spodnjih čaker je zato najbolje najprej prebuditi ajno – 6. čakro, ker je potem prebujanje preostalih lažje in mnogo bolj sprejemljivo in blago. Čakre moramo zanesljivo prebuditi pred prebujanjem nadijev, ker drugače ne izpolnimo namena. Vsaka prebuditev čakre in nadijev spremljajo zanje značilne izkušnje. Izkušnje prebujenja čaker so navadno blage, prijetne, lepe. Kadar pa se prebudi sušumna, so izkušnje lahko precej bolj intenzivne. Začne se proces spremembe kvalitete in izkušnje uma. Tedaj človek začne spoznavati svojo notranjo bit.

Če se navežem na avtorja knjige Kundalini tantra, Satyananda Saraswatija, bi ponovil, da so čakre centri izmenjave med fizičnimi, astralnimi in kavzalnimi razsežnostmi. Skozi čakre lahko spreminjamo fizično energijo v subtilno, znotraj fizične razsežnosti pa lahko fizično energijo spremenimo v mentalno. Čakre so torej tudi v izvorni obliki posredniki prenosa energije ali izmenjave med dvema sosednjima razsežnostima bitja in pospešitev izmenjave med telesom in umom. Kadar se čakre resnično prebudijo, se človek začne resnično zavedati višjih domen obstoja in tudi pridobi moč, da vstopi v te domene. Prebujenje čaker je pomemben dogodek v življenju, ki ga ne smemo mešati z okultizmom ali kaj podobnega, čeprav se naša zavest in um spreminjata. Te spremembe so v pomembni zvezi z našim vsakdanjim življenjem – seveda poleg tega, da izkusimo višje vidike našega obstoja in namena – naše duhovne evolucije. Ko se čakre prebudijo, se um spremeni, spremeni se tudi ovrednotenje dogajanja v življenju, izboljša se kvaliteta ljubezni in odnosov do drugih in tudi do samega sebe. Take kvalitete so npr. ljubezen, sočutje, dobrota, notranja moč skozi odprto srce, notranji mir, usmiljenje, razumevanje, sprejemanje, dajanje, čustvena uravnoteženost itd.

Psihodinamika razvoja zavesti skozi čakre

Razvoj človeka kot proces integriranja psihofizioloških struktur v celovit in koherenten sistem duše, ki deluje v končni fazi povsem kohezivno – z razvojem zavesti in zlitjem v večjo razsežnost – transcendentno zavest, lahko morda najlaže razložimo s psihodinamičnim razvojem energijskih centrov ali čaker – po tantrični ali splošno indijski filozofiji – razlagi.

Osnovni, materialnorazsežnostni aspekt čaker podaja razumevanje pomena energijskih centrov v smislu izmenjave univerzalne energije med okolico in organizmom, torej prestrukturiranje univerzalne energije (kozmične in zemeljske) v vitalno – življenjsko energijo, ki preko žlez z notranjim izločanjem (endokrilne žleze) odreja fiziološke funkcije telesa. Vendar je to le en aspekt čaker. Bolj pomemben pa je nematerialen, ki v osnovi pogojuje kakovost informacij, ki manifestirajo materialno realnost (človeško telo), in temu aspektu bi lahko dejali psihološki princip čaker.

Čakre so tudi (ali predvsem) centri izmenjave informacij – energije med fizičnimi, astralnimi in kavzalnimi razsežnostmi človekovega energijskega polja. Pri človeku te razsežnosti imenujemo energijska telesa in sestavljajo avro vsakega človeka. Informacije v energijski obliki potekajo istočasno med vsemi avričnimi telesi: med fizičnim in čustvenim, med čustvenim in mentalnim itd. Razvoj zavesti v transcendentni obliki lahko pojmujemo tudi kot potovanje skozi čakre. Vsaka posamezna čakra ima svojo razsežnost vedenja in zavedanja in temu primerna je tudi stopnja zavesti posameznika, ki jo doseže v eni inkarnaciji – enem življenju tukaj in sedaj.

Ogledali si bomo psihične značilnosti posamezne čakre in jih ovrednotili primerjalno s človeških razvojem – skozi življenje. Fiziološki aspekt čaker bom nekoliko zanemaril, saj sem o tem vidiku čaker obširneje pisal obširneje v svoji knjigi Čakre – mavrica življenja. V njej sem opisal tudi mnogo različnih vaj za aktiviranje (ne za prebuditev!) čaker.

Skozi naš fizični razvoj, skozi odraščanje, se vzporedno razvija tudi naše duševno dojemanje sveta in življenja nasploh. Tako se novorojenčku najprej razvije prva ali korenska čakra, preostale so nerazvite in tudi dokaj nezaščitene. Tudi njegovo avro v tem obdobju sestavlja le eterično telo, ki se oklepa fizičnega in večino zaščite išče v objemu staršev. Z odraščanjem, skozi otroštvo in mladost, v adolescentnem obdobju in s fizičnim razvojem se krepijo in zaščitijo postopoma tudi druge čakre in avrični sloj se širi na več teles. V bistvu traja razvoj človeške avre in vzporedno tudi psihološke kvalitete v čakrah vse življenje. Vsaka čakra vsebuje psihološke komponente – tako kvalitetne kot tudi negativne aspekte čustev, misli … Ta razvoj pri vseh ljudeh ne gre po isti poti, nekateri dvignejo svoje zavedanje višje kot drugi, preraščajo negativizme, ki se porajajo v življenju, drugi spet ostajajo na določeni evolucijski stopnji. Nekateri delujemo vse življenje skozi nižja čustva, drugi spet visoko razvijejo svojo zavest. Praviloma bi moralo vse nekako iti po poti evolucije, vendar ni tako. Ovire, preizkušnje, ki jih srečujemo v življenju, odločanje in različno sprejemanje ter izkoriščanje posameznih izkustev nam tlakujejo pot skozi naš razvoj v tem življenju.

O številu čaker je mnogo različnih podatkov in razlag, omejili se bomo na sedem (osem) glavnih čaker, ki jih opisuje tantra.

Glavne čakre imajo dva aspekta – vrtinca: na hrbtni ter na prednji strani telesa. Tukaj sta izjemi prva – korenska ter sedma – temenska čakra, ki imata le en aspekt. Prednjim aspektom čaker pravijo v tantra jogi kshetram – »kšetram« in jih uporabljajo v primeru, kadar se posamezniki težko osredotočajo na prožilno točko čakre v hrbtenjači. To uporabljajo v nekaterih praksah kundalini joge in pogosteje v krija jogi. V bistvu gledajo na te aspekte kot na odsev izvirnih točk na hrbtenjači. Pri osredotočanju na prednje točke prihaja do občutka, da prihaja impulz skozi živce v samo čakro in se vzpenja po hrbtenici navzgor.

Prav tako se v indijski ezoteriki pojavljajo trije pomembni centri, ki jim rečejo granthiji ali fizični vozli, ki ovirajo dvig kundalinija (dvig energije po hrbtenici navzgor). Ti centri so: brahma granthi, ki deluje v prvi čakri – muladhari in obsega navezanost na fizično zadovoljstvo, preveliko sebičnost in nevednost, pasivnost in negativnosti. Drugi center je vishnu granthi, ki se nahaja na področju srčne ali anahata čakre. Ta je povezan z odvisnostjo od čustvene navezanosti na ljudi in tudi odvisnostjo na notranje psihične vizije. Tukaj prevladujejo strast, ambicije in oblastnost. Tretji center je rudra granthi, ki deluje na področju šeste čakre – ajne ali tretjega očesa. Povezan je z navezanostjo na siddhije (popolnost, absolutna psihična moč), s psihičnimi fenomeni ter našim konceptom individualizma. V tem primeru učijo: če hoče človek duhovno napredovati, se mora odreči individualnemu egu in preseči princip dualizma.

Po zahodnem razumevanju pomena čaker je pri delu na čakrah mnogokrat ali večinoma prisotna enostranska usmerjenost aktiviranja, deblokade čakre itd. Večina ljudi se usmerja in deluje le na prednje aspekte, ki jih je laže občutiti, fizično doseči ali jih vizualizirati in podobno … To je povsem napačno, ker gre v bistvu za dva aspekta (v relativnem smislu), katera pogojujeta realizacijo psihične komponente posamezne čakre v polni meri. To pa dosežemo le tedaj, ko uravnovesimo delovanje zadnjega in prednjega aspekta posamezne čakre, ko njeno aktivnost spravimo v harmonijo in uskladimo oba aspekta. To je zelo pomembno, saj se večina ljudi tega ne zaveda in je navadno kakšna fizična metoda odpiranja čaker dokaj brezplodna in v končni fazi neuspešna. Včasih prihaja do stanja, ko je zadnji aspekt zaprt, prednji pa dela s polno paro ali pa tudi obratno. V tem primeru ne pride do popolne realizacije psihofizične funkcije čakre in to se seveda manifestira kot psihična ali fizična manifestacija v obliki težav, v končni fazi pa tudi bolezni.

1. čakra – muladhara

Prva čakra, ki leži med anusom in genitalijami (ima le en aspekt – koren čakre se nahaja tik pod trtico), je temeljna in daleč najpomembnejša čakra v evoluciji posameznika v materialni dimenziji – v procesu prilagajanja nižje zavesti na materialno življenje, ko se zavest duše postopoma odmika ali odcepi od zavesti otroka, je ta energijski center s svojo psihološko vsebino bistven za sprejemanje zemeljske realnosti in tudi izkušnje v tej dimenziji.

Muladhara se odpira, razvija in prebuja že v zarodku v maternici, ko je zavest še v popolnem objemu duše in v stanju enosti; lahko bi dejali, da se začne razvoj sebstva ali individualnega subjektivnega ega. Ta čakra nosi v sebi potrebo posameznika po »ukoreninjanju« v zemeljski svet, po preživetju, varnosti in v kasnejši fazi – po individualizaciji.

Beseda moola v sanskrtu pomeni korenina ali temelj, s čemer je nekako obrazložen pomen muladhare. Je korenina našega obstoja in je odgovorna za vse, kar se manifestira v svetu imena in oblike. Po tantri je muladhara sedež kundalini shakti, osnove, iz katere se dvigne možnost višje realizacije. Ta potencial spi v obliki zvite kače, ki se v prebujenem stanju vzpne skozi sušumna nadi v hrbtenjači navzgor, dokler ne doseže sahasrare (sedme čakre), kjer se pojavi končna izkušnja razsvetljenja. Je tudi osnova, iz katere izvirajo trije psihični kanali ali nadiji, ki tečejo po hrbtenjači navzgor. Pravimo, da ida – mentalna sila (negativna), izvira iz leve strani muladhare, pingala – vitalna sila (pozitivna), iz desne, medtem ko sušusmna – spiritualna sila, izvira iz središča.

Bistvo muladhara čakre je v praktičnem življenju preživetje posameznika. Če pogledamo otroka, ki začne svojo evolucijo iz prve čakre, gre v največji meri natanko za ta – prvinski nagon preživetja za vsako ceno. Vseeno je ali je način pravilen in dober, ali slab in napačen – cilj je le eden – preživetje. V tej čakri se skrivajo korenine vseh strasti – krivde, kompleksi in agonije. Spolne želje so v neki obliki nadzor našega življenja, vzrok želja, akcije in dosežkov. Torej je nujno, da prebudimo to čakro in izstopimo iz nje. Lahko bi tudi dejali, da spolni nagon pogojuje naše življenje (v povsem prvinskem smislu), in ko ni več sam sebi namen, se življenje spremeni. Spolni odnosi niso nikakršne greh, le z dvigom zavesti (prebujenjem in izhodom iz čakre) se namen spolnih odnosov preobrazi. Spolnost ne sme biti vzrok frustracijam, kompleksom in prepričanjem, je pa trdno vezana na materialno realnost in iz tega lahko razberemo, kako pomembno je, da stopimo iz tega nivoja zavesti ter se dvignemo više in sprejmemo tudi druge aspekte in namene našega obstoja. Kadar ta čakra ni prečiščena, ostaja naše življenje na mestu, ne moremo ga izboljšati, ves čas živimo na en in isti način.

Muladhara je eden najpomembnejših centrov, obenem pa tudi motečih. Njegovo odpiranje mora spremljati prebujenje ajna čakre (šeste čakre), ki zaradi mentalnih sposobnosti daje osebi možnost, da je z večjim razumevanjem objektivna priča dogodkom in fenomenom, ki se dogajajo pri prebujanju muladhare (astralna levitacija), kjer prihaja do možnosti jasnovidnosti in jasnoslišnosti. Kadar se prebudi ajna, je zelo lahko prebuditi muladharo čakro. Um se začne koncentrirati na prvo čakro in jo tudi krmili. Takrat se naše zavedanje širi in si lahko v duhu predstavljamo večjo možnost svojega ustvarjalnega potenciala.

Ljudje, ki so v svojem razvoju zavesti obstali v prvi čakri, so navadno shizofreni ali nevrotični, mučijo jih krivde in negativni čustveni in mentalni vzorci ter prepričanja, težko sprejemajo spremembe v svojem življenju, nikoli pa ne drugačnosti. V človekovi podzavesti prevladujejo arhetipi, stereotipi, prepričanja z vseh vidikov življenja, imajo svoj prav, ki izvira iz pomanjkanja vedenja in znanja ter izkušenj, katerih se večinoma izogibajo. Prave ljubezni ne poznajo, četudi jo vse življenje iščejo, vendar je – tudi ko se srečajo z njo – ne morejo prepoznati ali definirati, torej je ne morejo sprejeti.

Barva (EM-frekvenca) te čakre je opečnato (temno) rdeča, zvok in mantra, ki jo aktivirata pa sta: aaaa in lam. Muladhara je najnižja razvojna faza pri človeku in najvišja pri živalih.

O Matjaž Bogdan Zepan

Bil je ustanovitelj Društva Spoznanje, katero je nesebično ponujalo brezplačne terapije za tiste, ki si tega niso zmogli privoščiti. Bil je kritičen do materialnega razvoja sodobne ezoterike. Avtor številnih strokovnih člankov ter knjig.

Vsi članki

Naroči se na E-novičke portala Duhovnost

Z nami je pot lažja in lepša ;-)

Veseli smo, da si se nam pridružil-a

Nekaj je šlo narobe

PUSTI SPOROČILO: