Plemenita osmeročlena pot-Bhikkhu Bodhi

Plemenita osmeročlena pot-Bhikkhu Bodhi

Bistvo Budovega učenja se lahko strne v dve vodili, v Štiri plemenite resnice in Plemenito osmeročleno pot. Prvo vodilo pokriva teorijo, in prvenstven odziv nanj je razumevanje; drugo vodilo pokriva prakso v najširšem smislu te besede, in prvenstven odziv nanj je klic po vadbi.

V strukturi učenja sta ti dve vodili sklenjeni skupaj v nerazdružljivo enoto, ki se imenuje dhamma-vinaya, teorija-in-praksa ali na kratko Dhamma. Notranja enotnost Dhamme je zagotovljena z dejstvom, da je zadnja od Štirih plemenitih resnic, resnica o poti, Plemenita osmeročlena pot, medtem ko je prvi faktor Plemenite osmeročlene poti, pravilno razumevanje, razumevanje teh Štirih plemenitih resnic. Tako se oba principa prežemata in vključujeta eden drugega, formula štirih plemenitih resnic vsebuje osmeročleno pot in Plemenita osmeročlena pot vsebuje štiri resnice.

Pri tej integralni enotnosti bi bilo nesmiselno postaviti vprašanje, kateri od teh dveh aspektov Dhamme ima večjo vrednost, teorija ali praksa. Toda, če tvegamo in postavimo to vprašanje, bi bil odgovor praksa. Praksa ima večjo vrednost, ker je natanko to, kar oživlja učenje. Praksa prevaja Dhammo iz zbirke abstraktnih formul v neprekinjeno odkrivanje resnice. Daje izhod iz problema trpljenja, s katerim se učenje začne. Prav tako napravi cilj učenja, osvoboditev od trpljenja, za nas dosegljiv v naši lastni izkušnji, kjer dobi avtentičen pomen.

Sledenje Plemeniti osmeročleni poti je bolj stvar prakse, kot pa intelektualnega znanja. Da bi uporabili pot na pravilni način, mora biti pravilno razumljena. Dejansko je pravilno razumevanje poti samo po sebi del prakse. To je prvi dejavnik poti, glasnik in vodnik za ostanek poti. In čeprav začetno navdušenje lahko nakazuje, da intelektualno razumevanje lahko odložimo na stran, kot da je dolgočasna motnja, zreli premislek odkrije, da je to razumevanje bistveno za končni uspeh v praksi. Ta knjiga ima za cilj, da pripomore k pravilnemu razumevanju osmeročlene poti z raziskovanjem, kaj natančno vsebuje vsak od njenih osmih členov in njegovih komponent. Poskušal sem biti jedrnat in sem kot okvir uporabil Budove lastne besede pri razlagi členov poti, kot jih lahko najdemo v sutta pitaki pali kanona.

Da tudi v prevodu pomagam bralcu, ki ima omejen dostop do primarnih virov sem poskušal, kolikor je to mogoče (vendar ne popolnoma), omejiti moj izvor citatov na te, ki jih najdemo v klasični antologiji Častitega Nyanatiloke, The Word of the Buddha. V nekaterih primerih so vzeti odlomki iz tega dela nekoliko modificirani, v skladu z mojo lastno interpretacijo. Za večji poudarek pomena sem včasih dodal komentarje. Posebej v moji razlagi o koncentraciji in modrosti (poglavja VII in VIII) sem se močno naslanjal na Visuddhimaggo (Pot očiščenja), obširno enciklopedično delo, ki sistemizira prakso poti na podroben in vseobsegajoč način. Omejitev prostora je preprečevala, da bi obširno obdelal vsak člen. Da bi nadomestil to pomanjkljivost, sem na koncu vključil listo priporočljive literature, ki lahko bralcu nudi bolj natančne razlage posameznih členov poti. Za tiste, ki se želijo popolnoma posvetiti praksi na poti, posebej v njenih naprednih stopnjah zbranosti in vpogleda, bi bilo izredno koristno, da pridejo v stik s primerno kvalificiranim učiteljem.

Avtor: Bhikkhu Bodhi

PRENESI

  • Članki
Društvo theravadskih budistov Bhavana združuje ljudi, ki jih zanima budistična misel in praksa, s posebnim poudarkom na theravadski tradiciji, ter razvijanje te tradicije skozi meditativne, filozofske in moralno etične vidike.
Deli to s prijateljem