Tarot – tehnika samospoznavanja

Webinar z Lili Sorum Webinar z Lili Sorum Webinar z Lili Sorum
OGLAS
Branje dušnega zapisa Branje dušnega zapisa Branje dušnega zapisa
OGLAS

Tarot je tehnika samospoznavanja, samoraziskovanja, čeprav se danes v glavnem uporablja kot metoda  razbiranja za  vedeževanje in je verjetno ena najbolj popularnih oblik  vedeževanja na svetu. Tako priljubljen je iz več razlogov, ker so karte izjemno lepe in ker večini ljudi podobe na kartah »skrivno« spregovorijo in posredujejo nenavadna in koristna pojasnila.

Tarot razbiramo preko simbolov, ki so narisani na karti. To so lahko osebe, različni vsakdanji predmeti, astrološki znaki, kabalistični simboli. Simboli in znaki so sestavni del našega vsakdana, ki nam prinašajo določeno sporočilo, nas obveščajo (npr. cestni znak). Obstajajo pa tudi simboli, ki so nekoliko drugačne narave. Njihovo sporočilo ni samo po sebi umevno in prepoznavno.  Gre za simbole, ki za svojo zunanjo formo skrivajo globjo notranjo vsebino.

Poglabljanje v simbole je običajno proces, ki se ne zgodi v trenutku. Največkrat  se prepustimo  samo interpretaciji forme simbola (velikost, barva), nato pa se ustavimo. Nadaljevanje namreč  zahteva poglobljeno raziskovanje. Če se ga lotimo sistematično pa ustvarimo pogoje za intuitivno doživljanje.  Takrat se simbol začne odpirati na unikaten, raziskovalcu lasten način in ima moč, da ti razodene nekaj, kar samo z razumom ne moreš sprejeti. Simboli so sicer  univerzalni, saj  vsi nosimo v sebi arhetipe, ki pa se ne izražajo pri vseh na enak način. Zaradi tega nihče ne more tolmačiti tarota na enak način kot nekdo drug.

Beseda arhetip pomeni v psihologiji in filozofiji neko prapodobo, prototip kot temelj vsega kar je, ki jo je v psihologijo vpeljal Carl Gustav Jung, švicarski psiholog in psihiater, ki je kolektivno nezavedno v človekovi podzavesti  primerjal z ogromnim rezervoarjem globinske modrosti celotnega človeštva, ki ga tvorijo arhetipi, ki so približno enaki pri vseh ljudeh, neodvisno od rase in kulture. Arhetipi so splošni simboli, ki so dostopni skozi umetnost, mitologijo, religijo, sanje in domišljijsko dejavnost. Vsi poznamo npr. arhetip matere, očeta, starega modrijana, boga, otroka, , rojstva, smrti, junaka.

Sodobna interpretacija  tarota je močno poudarila pomen VELIKE ARKANE, ki razodeva po eni strani  razvoj človekove zavesti  in  hkrati predstavlja vsa izkustva skozi katera gre vsako človeško bitje v svojem življenju in je upodobljeno v karti NORČEK.

V prvih dveh kartah  Norček sreča svoja notranja vodnika.  MAG predstavlja priložnost za učenje, VELIKA SVEČENICA je naš notranji glas, intuicija. Naslednji dve karti ga učita sprejemati in razumeti svet. CESARICA in CESAR sta naša arhetipa staršev. Poredstavljata varnost, ki je potrebna za življenje. Cesarica kaže radodarnost življenja in ljubezni, Cesar mu razodene moč obvladovanja zunanjega sveta,  čut za odgovornost in red. S karto VELIKI SVEČENIK začne razvijati sposobnost  da lahko lastna dejanja in dejanja drugih umesti v širše dogajanje na podlagi duhovnega vodstva. S karto LJUBIMCA se uči oblikovati odnose vseh vrst.  ZMAGOVITI VOZ simbolizira ambicijo, soočenje z lastnim jazom. Z naslednjimi sedmimi kartami Norček spoznava duhovne vrednote in ni več obrnjen samo k običajnim življenskim interesom. V karti PRAVICA razvije v sebi moč pravilnega odločanja in razločevanja. Spomni ga, da je v svetu potrebno imeti standarde pravice, da bi življenje imelo smisel. Ta karta predstavlja prvo kardinalno krepost –  pravičnost.

Beseda ‘krepost’ pomeni  pogum, pravičnost,  sočutje,  hvaležnost, strpnost, ljubezen. Krepost(nost) je stopnja popolnosti človekovega moralnega značaja. Poglavitne kreposti imenujemo tudi kardinalne kreposti (iz lat. cardo (tečaj, vrtišče, razmejišče), cardinalis (glaven, poglaviten). Že v Platonovi Etiki so  kot poglavitne kreposti omenjene modrost, pogum, zmernost in pravičnost, prav tako v krščanski etiki zavzema osrednje mesto delitev na štiri kardinalne kreposti : razumnost, pravičnost , srčnost   in zmernost.

S karto  PUŠČAVNIK se  Norček obrne vase in v sebi išče odgovore v procesu samospoznavanja.  KOLO SREČE mu razkrije, da je v življenju vse minljivo in da se vse spreminja. S karto MOČ pride do točke preobrata, ko  lahko s pomočjo duha premaga  hotenja materialnosti in   doseže drugo kardinalno krepost – moč samoobvladovanja. Z močjo samoobvladovanja pa je zmožen obrniti perspektivo svojega gledanja na življenje in postane OBEŠENEC. Tako je pripravljen za popolno spremembo, ki jo predstavlja karta  SMRT. Število 13 kot usodno število, ki pomeni nesrečo in smrt, vendar tudi simbol preporoda in novega začetka. Nato najde srednjo pot,  prava mero, pravilno uravnovešanje nasprotij v karti  ZMERNOST, ki predstavlja tretjo kardinalno krepost.

S karto HUDIČ spozna to, kar vse ljudi drži v navezanosti. Soočiti se mora s svojo senčno platjo, pohlepom in poželenji. Ko prepozna in sprejme to resnico o sebi,  s tem povzroči rušenje utvar in svojega ega v karti  STOLP. Nato gre skozi tri stopnje luči ko ZVEZDA olajša njegovo bolečino in strah z milostjo in upanjem, LUNA predstavlja ustvarjalni potencial, ki ga Norček potrebuje da prenovi svoj pogled na stvari,  s SONCEM pa Norček začuti novo samozavest in zaupanje v prihodnost. V karti  SODBA je pripravljen na preporod  z ovrednotenjem preteklosti, odpuščanjem in v zadnji karti SVET  zaključi svoj krog potovanja. Ni več tako naiven kot na začetku svojega potovanja, zdaj pozna svoje mesto v vesolju in pripravljen je, da vstopi na novo potovanje.

Na karti LUNE se pogosto pojavlja osemkraka zvezda ali oktagram, ki  je še eden zelo razširjenih starih simbolov poznan tudi pri nas kot jutranjica ali zvezda danica in izvorno simbolizira zaščito proti slabemu duhu in nesreči.

MALO ARKANO sestavlja 40 številčnih kart in 16 kart s podobami, ki jim pravimo tudi Dvorne karte, torej skupno 56 kart. Karte Male arkane so  povezane s konkretnimi osebami in dogodki iz našega življenja. Mala arkana pove, kako v življenju doživljamo Veliko arkano.

DVORNE KARTE: PAŽ, KONJENIK, KRALJICA in KRALJ se lahko razlagajo kot osebnostni tipi, kot stopnja razvoja situacije ali kot potreben način odzivanja, delovanja.

Osebnostno  se ponavadi  tolmačijo kot ljudje, ki se pojavijo v življenju, danes pa se bolj uveljavlja psihološka razlaga kart – različni vidiki same sebe.

Kot stopnja razvoja Paž predstavlja začetek, osnovno energijo, Konjenik dinamiko, delovanje, Kraljica predstavlja rezultat iskanja in Kralj vrh, najvišjo možno energijo.

Kot način odzivanja Paž predstavlja učenje, Konjenik akcijo, Kraljica čustvovanje in Kralj nadzor.

ŠTEVILČNE KARTE se delijo na 4 barve, ki predstavljajo 4 elemente: ogenj, zrak, voda in zemlja  in so  so označeni  s simboli: palice, meči, kupe in kovanci. Palice predstavljajo energijo, iniciativnost, ustvarjalno bistvo.  Kupe predstavljajo čustva, nezavedno, odnose, Meči – razum, analizo, željo po moči in Kovanci uspešnost, dogajanje v zunanjem svetu, materialne in fizično otiplive stvari.

Številčne karte – 10 vsake barve, prikazujejo vzpone in padce vsakodnevnega življenja in so povezane tudi z numerologijo, ki interpretira številke  tako, da pomeni  1- ustvarjalnost, 2- nestabilnost, dvojnost, 3-ambicije, 4-ovire, 5-spremembe, 6-število ljubezni, 7- okultizem,mističnost, 8- smrt, stabilnost, 9- akcija, nesreče, 10- uspeh,  dovršenost.

Število 5 predstavlja tudi Pentagram, ki je star univerzalni simbol.  Pitagoraga  ga je označil kot simbol mistične harmonije. Dva kraka predstavljata ženski in zemeljski princip, ostali trije pa moški in nebeški princip. Simboliziral naj bi poroko med nebesi in zemljo.  V antiki je pentagram imel pomen popolnosti.  Kasneje v srednjem veku so ga uporabljali v magijske namene proti zlu in urokom, prav tako pa je bil uporaben tudi v arhitekturi in umetnosti. Srednjeveški alkimisti so pentagram uporabljali kot simbol za kvintensenco – peti element – eter.  Predstavlja  Mikrokozmos – človeka – kot odraz ideje, da je človeško bitje perfektno Božje delo.

tarot   tarot

Število 6 predstavlja heksagram ali Davidovo zvezdo – sintezo in združitev dvojnosti – makrokozmos, človeka in povezavo z božanskim, višjim jazom.

tarot zvezda

Postopek polaganja kart in razbiranja njihovih pomenov zase ali za druge je zelo oseben proces. Ne obstaja en sam pravilen sistem razbiranja tarot kart ampak je stvar vsakega posameznika, da razišče različne sisteme tolmačenja. Kadar delamo s Tarotom stopimo v višje sfere svojega zavedanja. Tukaj ni slučajev, kar pomeni, da nismo slučajno izvlekli določeno karto.  Vse je  z namenom. Če usmerimo svojo energijo na posamezen simbol, bo tarot dal pravi odgovor na vsako vprašanje.

Avtor: Jelka Klun

foto: splet

 • Članki
Zavod se ukvarja s svetovanjem in proučevanjem energijske matrice bivalnega prostora in potencialov, ki jih nudi posameznikom. Raziskuje in pomaga tistim, ki ne zmorejo urediti svoje bivalne prostore, ne znajo odpraviti nereda, se ne morejo ločiti od stvari in ozavešča kaj so glavne napake pospravljanja in glavna pravila, da v svojih bivalnih prostorih ustvarimo red.
 • header_amulet-8
  Amuleti
  Tarot je tehnika samospoznavanja, samoraziskovanja, čeprav se danes v glavnem uporablja kot metoda  razbiranja za  vedeževanje in je verjetno ena najbolj popularnih oblik  vedeževanja na svetu. Tako priljubljen je iz več razlogov, ker so karte izjemno lepe in ker večini ljudi podobe na kartah »skrivno« spregovorijo in posredujejo nenavadna in koristna pojasnila. Tarot razbiramo preko […]
 • TALISMAN
  Talismani
  Tarot je tehnika samospoznavanja, samoraziskovanja, čeprav se danes v glavnem uporablja kot metoda  razbiranja za  vedeževanje in je verjetno ena najbolj popularnih oblik  vedeževanja na svetu. Tako priljubljen je iz več razlogov, ker so karte izjemno lepe in ker večini ljudi podobe na kartah »skrivno« spregovorijo in posredujejo nenavadna in koristna pojasnila. Tarot razbiramo preko […]
 • images
  Astrologija kot pomoč ali prodajanje megle
  Tarot je tehnika samospoznavanja, samoraziskovanja, čeprav se danes v glavnem uporablja kot metoda  razbiranja za  vedeževanje in je verjetno ena najbolj popularnih oblik  vedeževanja na svetu. Tako priljubljen je iz več razlogov, ker so karte izjemno lepe in ker večini ljudi podobe na kartah »skrivno« spregovorijo in posredujejo nenavadna in koristna pojasnila. Tarot razbiramo preko […]
 • mudre
  Mudre
  Tarot je tehnika samospoznavanja, samoraziskovanja, čeprav se danes v glavnem uporablja kot metoda  razbiranja za  vedeževanje in je verjetno ena najbolj popularnih oblik  vedeževanja na svetu. Tako priljubljen je iz več razlogov, ker so karte izjemno lepe in ker večini ljudi podobe na kartah »skrivno« spregovorijo in posredujejo nenavadna in koristna pojasnila. Tarot razbiramo preko […]
 • lab2
  Labirint kot obrazec moči
  Tarot je tehnika samospoznavanja, samoraziskovanja, čeprav se danes v glavnem uporablja kot metoda  razbiranja za  vedeževanje in je verjetno ena najbolj popularnih oblik  vedeževanja na svetu. Tako priljubljen je iz več razlogov, ker so karte izjemno lepe in ker večini ljudi podobe na kartah »skrivno« spregovorijo in posredujejo nenavadna in koristna pojasnila. Tarot razbiramo preko […]
 • lab8
  Hoja po labirintu
  Tarot je tehnika samospoznavanja, samoraziskovanja, čeprav se danes v glavnem uporablja kot metoda  razbiranja za  vedeževanje in je verjetno ena najbolj popularnih oblik  vedeževanja na svetu. Tako priljubljen je iz več razlogov, ker so karte izjemno lepe in ker večini ljudi podobe na kartah »skrivno« spregovorijo in posredujejo nenavadna in koristna pojasnila. Tarot razbiramo preko […]
30
SEP
POSTANI SAM SVOJ DUŠNI MOJSTER
AKAŠKI ZAPISI, ONLINE PROGRAM – »Ključ do duše«
VEČ
3
NOV
WEBINAR
Kaj vam prinaša nepredvidljivo leto 2021?
Priznana numerologinja Lili Sorum je za leto 2020 napovedala, da nas bo vrglo.
VEČ
Naslednji članek

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Išči…

Search
Generic filters
Exact matches only

Promocijsko besedilo

Izbrani svetovalci

Brezplačne E-novičke