Išči
Generic filters
Previous
Next

Čakre in njihovo delovanje

3271136 / Pixabay
Oglas
Čakre so psihoenergijska središča v etrskem telesu, nekakšni etrski organi. Glavne čakre sprejemajo psihično energijo in jo spreminjajo v ustrezno vibracijo v etrskem telesu.Simbolično si lahko zgradbo čakre predstavljamo kot lotosov cvet. Pestič lotosa je čakrina sredica, to je osnovno energijsko jedro čakre ali njena osnovna vibracija. Okoli sredice so posebni organi iz etrske materije, “lističi”. To niso cvetni listi, marveč visoko organizirano vibriranje etrske materije. Vsak listič ima svojo energijsko vlogo, svojo funkcijo.Dejansko čakra ni lotosov cvet, marveč nekakšen kompleksen interferenčen vzorec. Ta vzorec je stkan iz številnih valovanj. Središče teh valovanj, torej jedro vzorca, je kot prostor, ki je “obrnjen v drugo dimenzijo” in od koder prihaja osnovna vibracija čakre ali njena osnovna kvaliteta. “Barva” čakre zato samo kaže na to kvaliteto.

Namen čaker

Subjektivnost ni ena sama, marveč ima svoj spekter, zato lahko govorimo o nivojih subjektivnega življenja. Grški filozof Aristotel bi rekel, da je duša sestavljena iz več plasti. Vegetativna duša je najnižja plast, ki je povezana z osnovnimi vegetativnimi funkcijami telesa in je prisotna že v rastlinah. Animalična duša je odgovorna za občutke in je navzoča poleg vegetativne v živalih. Človek pa ima poleg prejšnjih dveh še umno ali racionalno dušo, ki mu daje zmožnost razumnega, zavestnega delovanja, volje in s tem določeno mero svobode nad svojimi nagonskimi deli.Po ezoterijskih naukih je plastovitost subjektivnosti še bogatejša in se deli na sedem plasti. Sedem glavnih čaker predstavlja kanale do njih in jih prevaja v fizično življenje, da jih lahko doživljamo v fizičnem telesu. Predstavljajo torej nekakšne povezave med različnimi nadstropji našega življenja. Transformacija se dogaja prek para “čakra – žleza z notranjim izločanjem”. Čakre prevedejo vibracijo subjektivnega nivoja na etrsko raven, etrske energije pa spodbudijo žleze z notranjim izločanjem k izločanju hormonov, ki ustvarijo ustrezno “psihološko” stanje v organizmu.

Sedem glavnih čaker

Naloga glavnih čaker je, da nas povezujejo s sedmimi razsežnostmi subjektivnega življenja. Naštevali jih bomo po vrstnem redu od zgoraj navzdol. To je v nasprotju z običajnim štetjem, ki ga zasledimo skoraj povsod, in sicer od spodaj gor, kjer je prva čakra korenska. Vendar je za ezoterika najprej tisto, kar je znotraj in šele potem njegova zunanja, snovna obleka. Za mistika je bog prvi in stvarstvo drugo. Zato je ezoterijsko in mistično gledano prva čakra tista, ki je najbližje duhu.1. Prva je torej temenska čakra nad temenom. V indijski jogijski filozofiji ji pravijo tisoč listna ali sahasrara. 2. Druga je čelna čakra med obrvmi in se imenuje tista, ki usmerja ali adžna. 3. Tretja je vratna ali grlena čakra, ki je pod tilnikom in ji pravijo prečiščena ali višudha. 4. Četrta je srčna čakra v višini srca, ki nosi zveneče ime neskončna ali anahata. 5. Peta je trebušna čakra, ki je pod prepono in ji laskavo pravijo biserno mesto ali mani-pura. 6. Šesta je spolna čakra v višini križa in je imenovana lastna osnova ali sva-dhistana. 7. Sedma je korenska čakra na dnu hrbtenice in je zato korenska podpora ali mul-adhara.Čakre imajo vhod na hrbtni strani telesa in izhod spredaj. Spredaj je njihovo radiacijsko polje, kjer izžarevajo v avro. Zato je tudi avra spredaj večja in bolj izrazita kot zadaj. Izjeme so temenska, čelna in korenska čakra. Energijsko jedro čakre je zadaj, vendar jo pri zaznavanju bolj čutimo spredaj, ker tam izžareva.

Nivoji delovanja čaker

Glavne čakre delujejo na treh nivojih. Na telesni, to je na fizični ravni, je vsaka čakra povezana z ustrezno žlezo z notranjim izločanjem, vpliva pa tudi na organe in živčne pleteže, ki so na področju čakre ter tudi na telesne sisteme, ki so povezani z njenim delovanjem. Na tem nivoju čakre skrbijo za normalno, zdravo delovanje telesa kot celote. Tako je na primer srčna čakra povezana s priželjcem ter prek njega tudi z imunskim sistemom. Skrbi za delovanje srca in srčnožilnega sistema. Na osebni ravni so čakre odgovorne za instinktivno, čustveno in razumsko zavedanje ter da smo kot osebnost povezani in delujemo kot celota. Na tem nivoju čakre omogočajo, da psihološko dozorimo in se oblikujemo kot osebnost. Srčna čakra na osebnem nivoju omogoča, da se izoblikuje občutek osebne identitete, jaza, ter da se človek zave meja, kaj je on in kaj je ostali svet. Na duhovni ravni nas čakre usmerijo k višji zavesti in nas povežejo z njo. Na tem nivoju čakre omogočijo, da se lahko višje duhovne lastnosti prevedejo v našo osebnost in jih lahko izrazimo v življenju. Tako srčna čakra omogoča stik z nadosebnim nivojem, kjer se zavest razlije čez vse razlike in se zato lahko izrazi v življenju kot univerzalna ljubezen ter intuicija.

Kvaliteta čaker

Vsaka čakra predstavlja določen tip zavesti. Vsak tip zavesti ima svojo energijo in tudi svojo kvaliteto. Ta kvaliteta je tisto, kar naj bi človek razvil. Sedem glavnih čaker predstavlja sedem razsežnosti človeka in sedem kvalitet, ki jih lahko razvije. Človek je potemtakem zelo bogato bitje, bitje mnogih razsežnosti. Zato, če nekdo razvije samo eno plat sebe, to še ni popoln uspeh. Na primer, nekateri so zelo močni v inteligenci, niso pa močni v srčnih kvalitetah. To marsikdaj velja za uspešne podjetnike, ki so prišli do bogastva zaradi svoje iznajdljivosti, vendar žal, tudi zaradi svoje brezobzirnosti. Podobno velja za marsikaterega politika, ki se je zaradi ambicioznosti in iznajdljivosti visoko povzpel, a tega ne opraviči s širino svojega srca. Lahko pa srečamo ljudi, ki so srčni, vendar ker jim manjkajo druge kvalitete, lahko zapadejo v odvisnost od srčnosti. Manjka jim notranja luč, da prepoznajo prednostne naloge v življenju in moč, da jih uresničujejo. Zato je v življenju potrebno, da se razvijamo enakomerno, uravnovešeno v vse smeri.

Katere so torej kvalitete, ki so posejane v čakre kot semena, da obrodijo sadove?

1. Temenska čakra ima v sebi seme smisla. Kot da so v njej skriti odgovori na temeljna življenjska vprašanja. Vendar ne filozofski odgovori, marveč kot globoko vedenje, zakaj sem postavljen v to življenje. V tej čakri je seme notranje usode ali poklicanosti, za kaj sem se globoko v sebi odločil in zakaj je vredno živeti in tudi, če je potrebno, trpeti.2. Čelna čakra vidi daleč naprej in lovi vizije. Ta čakra je kot oko, ki vidi naprej in vidi nove cilje. Tako kot vidi popotnik daljne vrhove, na katere se bo še povzpel, vidi ta čakra cilje, ki nas čakajo še na poti življenja.3. Vratna čakra nosi v sebe seme izvirnosti. To je tiste originalnosti, ki jo včasih izražajo tudi otroci, ko povejo kakšno pametno, tako da še celo odrasli prisluhnejo. Izvirnost je tisto mišljenje, ki ne hodi po utečenih poteh, marveč poišče nove poti, nove rešitve, nove poglede.4. Srčna čakra nosi v sebi seme ljubezni. Tiste ljubezni, ki ji pravimo brezpogojna, ker ne postavlja pogojev in zahtev. Hkrati je to široka ljubezen, ki ni omejena samo na moje in naše, marveč ljubi tudi tvoje in vaše. Ljubiti svoje in naše je lahko, ljubiti druge in tuje ni lahko. Vendar se šele tam začne široka ljubezen, ki ne postavlja pogojev.5. Trebušna čakra nosi v sebi seme miru, čeprav je čakra, ki najpogosteje povzroča čustveni nemir. Vendar je v ozadju nemira točka miru, tako kot je sredi viharnega vrtinca osrednje področje čudovitega miru. Ko nekdo odkrije to točko miru v sebi, ga čustva več ne morejo vreči iz ravnovesja in ga napolni mir in spokojnost.6. Spolna čakra nosi v sebi gibkost in vitalnost, ki jo včasih opažamo pri ljudeh, ki tudi v pozno starost ohranijo mladostnost in živahnost ter nikoli ne zarjavijo. Kakor da je v njih nekaj žuborečega, kot pomladni potoček. Radi imajo gibanje in prav gibanje jih ohranja vitalne ter živahne.7. Korenska čakra nosi v sebi moč in stabilnost. Ko je razvita, daje človeku sposobnost, kot jo imajo tiste otroške igračke, možički, ki so obteženi s svincem in se vedno postavijo pokonci, kakorkoli jih že premaknemo iz ravnovesja.Avtor: Primož Škoberne www.karmaplus.net
Naroči v Trgovini Duhovnost

Ali ti je bil članek v pomoč?

PONUDBA TRGOVINE DUHOVNOST

Izpostavljeni svetovalci

Aleksandra Winkler Drole

Aleksandra Winkler Drole

Ni Komentarjev
Žarek, Helena Cesar s.p.

Žarek, Helena Cesar s.p.

Ni Komentarjev
Edita Tomič

Edita Tomič

Ni Komentarjev

Zadnji članki

Kako se energijsko dobro pripraviti na jesen?

Kako se energijsko dobro pripraviti na jesen?

Numerološka napoved 5. 8. 2021

Numerološka napoved 5. 8. 2021

Zakaj je Keto dieta tako učinkovita?

Zakaj je Keto dieta tako učinkovita?

Numerološka napoved 4. 8. 2021

Numerološka napoved 4. 8. 2021

Astrološka napoved za Avgust 2021: Mesec mogočne transformacije

Astrološka napoved za Avgust 2021: Mesec mogočne transformacije

SPOROČILA VESOLJU

0
Deli to s prijateljem