Znanost o sedmih žarkih

Znanost o sedmih žarkih

Orodje za razumevanje nas samih, našega prijatelja sočloveka in našega sveta

Govor, ki ga je imela Sarah McKechnie va Teološkem Društvu v Edinburgu, 30. Septembra 2015

Hvala vam za to priložnost, da z vami podelim nekaj učenj o sedmih žarkih iz knjig Alice Bailey. Koncept sedmih žarkov je bil predstavljen s strani H.P.Blavatsky in ga je pozneje razvil Ernest Wood. Alice Bailey je potem bistveno razvila učenje v številnih njenih knjigah, posebno v Razpravi o sedmih žarkih (A Treatise on Seven Rays).

Lahko bi začeli s spraševanjem, zakaj sedem žarkov? Zakaj ne deset ali dvanajst, saj so tudi ta števila bistvena v duhovni znanosti?

Število sedem se znatneje pojavlja v človeški percepciji strukture sveta: sedem barv mavrice, sedem not oktave, v okultni kozmologiji sedem glavnih ravni in podravni obstoja in v štetju dni v tednu sedem dni. Potem obstaja sedem Pleidiadskih sester, sedem Rishijev Velikega Medveda in sedem Duhov pred Božjim prestolom. Vse bistvene življenjske sile prenašajo eno Življenje v izraz – sedem velikih interpretorjev Ene Esence, ko le-ta prevzame obliko.

Kozmologija Starodavnega Znanja podaja razlago sedmih žarkov tako natančno, tako, da je onstran možnosti dojetja človeškega uma, vendar pa, da bi povzeli in zato na veliko poenostavili: Kot del izvirnega Načrta, je eno Življenje iskalo pot za širitev. Sprva se je Življenje izrazilo v trojni formaciji: kot Življenje, Kvaliteta in Pojavnost ali Monada, Duša in Osebnost; Volja, Ljubezen in Inteligenca. Sedem žarkov je prva diferenciacija te božanske trojnosti. Vendar pa se sedem izbijanj pojavi iz centralnega vrtinca in kot taki so sedem aspektov ene celote in zato so medsebojno povezani.

“Vsak od velikih žarkov ima obliko učenja o resnici, ki jo prenaša človeštvu, ki je njegov unikaten prispevek”, je napisala Alice Bailey, vendar pa le v njihovi združitvi razumemo naravo Enega, naravo Božanstva.
Povedala je: Neskončna raznolikost oblik skriva subjektivno sintezo. Človek lahko zato sčasoma vidi, ji izraža skozi vse oblike v vseh kraljestvih, univerzalno sedmerost, in ko se to zgodi, vstopi v svet subjetivne združenosti, in lahko napreduje na svoji poti zavestno proti Enemu. Še ne more vstopiti v zavest te osnovne Združitve, vendar pa lahko vstopi v to, ki jo vodi njegov lasten žarek življenja, ki izbija iz vira njegovega lastnega začasnega posebnega življenja.
Energije, ki izbijajo iz tega, kar se ezoterično imenuje “srce sonca”, se zmetejo skozi planete v sedmih velikih tokih in se zlivajo v človeško dušo in ustvarjajo to, kar imenujemo zavedanje. Teh sedem tipov energije ustvarja sedem duš ali žarkov. To razlikovanje je kot obarvanje, ki se zgodi v prizmi, ko jo izpostavimo sončnim žarkov. A prizma je ena.

Da naštejemo vsakega od sedmih žarkov:

1. Žarek – energija Volje, Namena ali Moči, ki je bistvena Volja Božanstva.

Ta žarek je tako dinamični intenziven, da se ga imenuje žarek Uničevalec. Povedano nam je bilo, da prvega žarka še ni v inkarnaciji, prav zaradi njegovega vpliva in moči. Mogoče je najboljši primer vpliva in moči prvega žarka mogoče najti v mineralnem kraljestvu, za radij pravijo, da vsebuje ključ skrivnosti prvega žarka. Pogum je tudi aspekt prvega žarka, vendar pa pravi pogum ni bojevalni pogum ali katera koli vrsta boja, da bi jo imenovali za“pogumno”. To je pogum gotovega znanja, ki se zadržuje stabilno in brez spraševanja na sredini težav in nelagodja.

Višji izraz: Znanost državništva, vladanja.
Nižji izraz: Moderna diplomacija in politika.

Mogoče besede velikih služnikov dodajajo človeško dimenzijo h kvaliteti določenih žarkov. Goethe, mislim, da se je dotaknil dinamike, prvinske sile prvega žarka, ko je rekel: “Karkoli lahko narediš ali sanjaš, da lahko, začni s tem. Drznost ima genij, moč in magijo v sebi. Začni to sedaj.” In pogum prvega žarka leži za Kristusovo obljubo: “Videli boste resnico, in resnica vas bo osvobodila.”

2. Žarek – energija Ljubezni-Modrosti – želja ali ljubezen Božanstva.

To ni čustvena želja, temveč želja kot veliki Zakon Privlačnosti – sposobnost pritegniti k njej to kar je ljubljeno. Je zaveza skladnosti, princip mangentne povezanosti, ki deluje skozi vso kreacijo oblik na vseh nivojih, od kristalov do sončnega sistema. Vse je bilo ustvarjeno, da zadovolji željo Stvarnika.

Višji izraz: Proces iniciacije, kot jo uči hierarhija adeptov
Nižji izraz: Religija

Lastnost vključevanja drugega žarka je zajeta v nekaterih besedah Krishne: “Po katerikoli poti človek potuje, to je moja pot. Ne glede kje bodo hodili, vodi to do Mene.”

3. Žarek – Energija Aktivne Inteligence ali, če obrnemo, inteligentne aktivnosti

Inteligentna uporaba igranja oblik, ves kreativni napor, da se razkrije božanski namen.

Višji izraz: Sredstva komunikacije ali interakcije. Radio, telefon, telegraf in moč potovanja.
Nižji izraz: Uporaba in širjenje denarja ali zlata.

Inteligenca izražena skozi tretji žarek je avtoriteta h kateri je usmeril svoje učence Buddha ob zadnji pridigi: “Bodite luč v sebi. Trdno se držite resnice kot luči. Ne iščite zatočišča v nikomur drugem, razen v sebi.”

4. Žarek – Energija Harmonije skozi Konflikt

Ta žarek ustvarja lepoto in deluje nasproti harmoniziranju učinkov. V bistvu je prečiščevalec, ustvarjalec popolnosti znotraj oblike, tako, da postane objektivni svet resnična hiša Luči.

Višji izraz: Prostozidarstvo, ki temelji na oblikovanju hierarhije in pravil za sprejem
Nižji izraz: Arhitekturna gradnja, planiranje modernih mest

Mogoče besede Juliana Norwicha, mistika iz štirinajstega stoletja, čigar zmedenost nad nerazumevanjem obstoja greha je bila cenjena v razkritju “Vse bo dobro in vse bo dobro in vse vrste stvari bodo dobro.” To zbere skupaj bistveno harmonijo, da čas prevlada, ko se je čas sam izčrpal.

5. Žarek – Energija Konkretnega Znanja ali Znanosti.

Ta energija je ustvarila znanost in je vodila človeka do razumevanju naravnega sveta. Ker deluje na nivoju višjega ali nižjega uma in ker je “človek” dobesedno ta, ki premišljuje, peti žarek je posebnega pomena za človeštvo.

Višji izraz: Znanost duše. Ezoterična psihologija.
Nižji izraz: Moderni izobraževalni sistemi in mentalna znanost.

Še enkrat besede Buddhe prikličejo esenco petega žarka: “Ne verjemite ničesar, ne glede kje to preberete ali kdorkoli je to rekel, niti ne, če sem jaz to rekel, razen če se to sklada z vašim razmišljanjem in vašim lastnim zdravim razumom.”

6. Žarek – Energija Predanosti ali Idealizma.

Ta žarek podarja človeku sposobnost, da vidi ideal, resničnost za obliko. Človeka navdahne s potrebo prodreti za resničnosti, ki so prikrite ali skrite. Zadnji 2000 let je ustvarilo fantastično pridobitev v razumevanju tega kar smo, zgodnjemu človeku, “magičnih” resničnosti. Kristus je nakazal na to, ko je rekel: “Večje stvari, kot sem jih jaz počel, boste počeli.” Tudi Einstein se je dotaknil te močne potrebe, da prodre onstran zunanjih resničnosti v njegovi izjavi, “Najlepša in najglobja izkušnja, ki jo lahko ima človek je občutek skrivnostnosti. To je spodaj ležeč princip religije, kot tudi vseh resničnih prizadevanj v umetnosti in znanosti.”

Višji izraz: Krščanstvo in različne religije (Opazi tukaj povezavo z drugim žarkom)
Nižji izraz: Cerkve in organizirane religije.

Služenje šestemu žarku je mogoče najbolje podal Jezus, Mojster šestega žarka: “Kdorkoli bo našel svoje življenje, ga mora izgubiti zaradi mene.”

7. Žarek – energija Ceremonialnega Reda.

To je koordinirajoča sposobnost, ki združuje notranje kvalitete in zunanje otipljive oblike ali pojavnost. Ta žarek najprej vključuje eterične nivoje in zato vodi resnično magično delo – poduhovljanje oblik.

Višji izraz: Vse oblike bele magije.
Nižji izraz: Spiritualizem – Poudarek na obliki, “fenomenu”

Bistvo sedmega žarka se najde v znanem aforizmu Hermesa Trismegistusa: “Kot zgoraj, tako spodaj.” Znanstvenik David Bohm se je tudi dotaknil sedmega žarka v svoji teoriji Nakazanega Reda, nova oblika vpogleda, ki ga je definiral kot Neločeno Celoto v Minevajočem Gibanju. Rekel je, da je hologram simbol Nakazanega Reda: Popolni red je vsebovan v nekem nakazanem smislu, v vsaki regiji prostora in časa.

To je sedem žarkov, vendar pa si je pomembno zapomniti, da je vseh sedem žarkov podžarkov sintetičnega drugega žarka Ljubezni/Modrosti: Govorjeno osnovno, energija ljubezni, izražena z modrostjo je meja z najmanjšim odporom za manifestirajoča življenja v našem sončnem sistemu.

Bog je ljubezen” je velika resnica, saj je ljubezen osnovni zakon tega sončnega sistema.

Psihološki aspekti

Tip žarka podaja nov psihološki pristop k človeku skozi razumevanje energij, ki ga poživljajo in iz njega delajo to, kar je. Dodatno k temu, žarek osebnosti pusti v preteklem življenju jasne navade in delovanje. V življenjski ritem je vgradil določene nespremenljive tendence. Iz tega lahko začnemo videti, da ko dojamemo resnično naravo sedmih žarkov, da bomo pristopili k predmetu človeške dualnosti z višji inteligenco. Le-to bo prebudilo psihologa v resnično razumevanje človeka.

Nič ne obstaja v celotnem sončnem sistemu, na katerikoli točki evolucije, kar ne pripada in ni vedno pripadalo k enemu od sedmih žarkov. Vsa kraljestva v naravi so pogojena s sedmimi žarki, vendar pa človeško kraljestvo zagotavlja mogoče najbolj zanimiv in kompleksen opis. Vsak posameznik vibrira na nekem določenem ukrepu; vsaka enota človeške rase je na nekem od sedmih žarkov. Zato, kot je rekla Alice Bailey, pri nekaterih predominira barva, pri nekaterih pride v ospredje ton zvoka:

Vsaka vibrirajoča enota energije lahko pravi: “Jaz sem del božanske celote, ki v svoji sedemkratni naravi izraža ljubezen in življenje Ene Resničnosti, ki je obarvana z eno od sedmih kvalitete ljubezni Božanstva in je odzivna na zunanje kvalitete. Vsak od sedmih tokov ali izbojev energije je bil obarvan z božansko kvaliteto, z aspektom ljubezni, in vsi od njih so bili potrebni za dokončno izpopolnitev latentnega in nerazkritega namena.”

Vsako človeško bitje je prišlo v manifestacijo na impulzu nekega žarka in je obarvano s to kvaliteto žarka, ki mu določa njegovo obliko in nakazuje pot, po kateri naj gre. Žarek podeljuje fizične pogoje, kvaliteto astralne narave in porazdelitev energije. Vsak žarek vodi določen center, mu daje predispozicije za določene moči in slabosti. Človeškemu bitju daje njegovo obarvanje in kvaliteto. Osebnost se pomika od žarka do žarka, iz življenja v življenje, dokler se vse kvalitete ne razvijejo. Medtem, ko se ta proces nadzora duše izpopolnjuje, ko stabilno izbijajo tipi žarkov osebnostnih nosilcev, začne žarek osebnosti nadzirati, žarek duše pa dokončno začne dominirati in podrejati osebnost.

Ko pretehtavamo žarke, v resnici pretehtavamo energijo. Različni žarki naše sestave so težava medsebojnega odnosa energij, njihovega zlitja in uravnovešenja, dodatno pa še dokončna združitev dveh glavnih energij – duše in osebnosti. Polje energije, ki ga imenujemo duša absorbira, dominira ali uporablja nižje energije, ki jih imenujemo osebnost (sama je sestavljena iz štirih energij).

Ko govorimo na splošno, vodijo v primeru večine ljudi mentalno telo žarki 1, 4 ali 5; astralno telo 2 ali 6; fizično telo pa žarek 3 ali 7. Napredne duše, učenci, bodo občasno izbrali drugačen žarek za določeno telo kot so ti, ki sem jih pravkar citirala, vendar pa je vedno dobra zamisel začeti s predpostavko, da je eden precej običajen, ali ne mislite tako?

Naučiti se prepoznati posameznikov vzorec žarkov ni lahko, vednar pa imamo neke smernice, da bi lahko nadaljevali. Vprašajte se, ali moj um izraža moč na lahko (1. žarek) ali stremi za ravnotežjem, s tem, ko vidi mnoga različna gledišča (4. žarek) ali pa hrepeni za potankostmi in teži, da bi gledal z odvezanostjo (5. žarek)? Ali moja narava čustev teži, da bi bila precej spokojna (2. žarek) ali teži bolj k temu, da se postavlja v položaj strastnega zagovornika? V besedah fizičnega telesa, se vprašajte ali vaše telo želi biti aktivno in odpravlja različne naloge dobro (3. žarek) ali ima raje organizirano, ritmično fizično hitrost?

Osebnostni žarek najde svoje glavno polje delovanja v fizičnem telesu. Ta žarek določa njegovo pojavljanje, namen, življenjski trend in zaposlitev, med tem, ko pa dušni žarek neposredno deluje na astralno telo, zaradi tega je bojišče življenja večno na nivoju glamourja, kot so nam povedali. Žarek osebnosti spodbuja ločevalni odnos in povzroča odvezanost od skupine duš, od katerih je osebnost, njena eksternalizacija. Egoični žarek spodbuja skupinsko zavest in odvezanost od zunanjih oblik, kar povzroča navezanost na življenjsko stran manifestacije in subjektivne celote.

Ko žarek osebnosti postane očiten in dominanten in so žarki treh teles njej podrejeni, potem se začne odvijati velik boj med dušnim in osebnostnim žarkom. V pripravi za iniciacijo deluje osebnostni žarek v smeri, da bi preprečil stik, zavajal, zaviral napredek in napačno interpretiral. Diferenciacija postane prepoznavna in občutek dvojnosti postane bolj očitno vzpostavljen. Sčasoma postane žarek duše dominantni dejavnik in žarki nižjih teles postanejo pod žarki tega nadzirajočega žarka. To je resničen odnos osebnosti in duše. Učenec, ki razume odnos in se mu prilagaja, je pripravljen na pot iniciacije, kot so nam povedali.

Z besedami Alice Bailey: “Vsaka oseba je potencialno oddajnik žarka energije, bodisi egoičnega ali osebnostnega žarka. Vsak se lahko čez čas nauči prenašati kvaliteto svojega dušnega žarka na skupino, in s tem stimulira svoje brate do večjega poguma, jasnejšega pogleda, večje čistosti motiva in globlje ljubezni in se še izogniti nevarnosti, da bi vitaliziral svoje osebnostne karakteristike.”

Mogoče bi na tej točki dobila psihologija sedmih žarkov več pomena, če jih smatramo v terminih posameznika. Dve knjigi Učenci v novi dobi, ki ju je napisala Alice Bailey, zagotavljata zapis skupine učencev, ki jih je poučeval Tibetanec, med svojim delom z Alice Bailey, in je dal vsakemu od teh posameznikov informacijo o njihovih žarkih, kar je objavljeno v teh dveh knjigah. Nikoli jih ni označil z njihovimi dejanskimi imeni, le z inicialkami. Naj razmatramo le nekaj primerov, da bi razumeli kompleksnost procesa.

ISG-L
“Kot veste, mi je zanimivo izpostaviti vsem vam v moji skupini privrženih učencev njihovih pet žarkov, ki jih določajo ali pogojujejo, da lahko delajo inteligentno pri zlitju
a)Različnih žarkov osebnosti
b)Osebnostnih žarkov z žarki duš

Obstajata dva glavna dejavnika poglavitnega interesa za vse kandidate in v vašem primeru, je naloga nekako otežena ker moraš dodati k tem dvem nalogam delo spreminjanja tvojega dušnega žarka iz šestega Žarka Predanosti na drugi Žarek Ljubezni-Modrosti. To ni lahka stvar za početi brez odmora od intezivnih težav in prekinitve energije, ki jih pogosto spremlja izguba osebnostnega ravnotežja. Nalogo ste, vsekakor, že skoraj dokončali in je najhujši del procesa končan. Primarno ima le-to psihološki učinek na vas, kar se je pokazalo v težavnosti, ki ste jo imeli pred nekaj leti. V tem času, kot veste, sem si prizadeval, da vam pomagam. To stanje je sedaj definitivno izboljšano. Psihološke vpletenosti je moč najti v prenosu psihične energije, s katero vplivate iz solarnega pleksusa na srčni center. V besedah živega izraza, to pomeni, da preobražate predanost v ljubezen in idealizem v dokazano modrost. Ali ni to vaš takojšen cilj, moj brat?
Kot veste, je vaš dušni žarek, drugi žarek, saj je vaša osnovna narava ljubezen-modrost. Vaš osebnostni žarek je prvi, Žarek Volje ali Moči. Ta je bil za dolga obdobja podrejen prejšnjemu žarku tvoje duše, temu predanosti duši, Hierarhiji, človeštvu, seveda pa tebi samemu. Težava poudarka osebnosti se je spremenila iz tega, ki zahteva nenehno potrebo po ustvarjanju vtisa lastnih osebnostnih obnašanj, idej in želja na tvoje okolje kot je bil to primer v tvojem preteklem življenju, do občasno cikličnega in skoraj nasilnega poudarka na nekatere posameznike. To je sedaj le občasno (govorim relativno). Učiš se puščati druge svobodne – težka lekcija za osebnost prvega žarka, ki je razgibana kot je tvoja z znanjem in ustrežljivostjo.
Žarek tvojega mantalnega telesa je tudi prvi žarek. To pomeni, da tvoj inteligentni um lahko dominira po potrebi in je lahko dosti bolj močan v izrazu, kot je to običajno. Vedno je zanimiva in lahka stvar za dušo kotrolirati in razsvetljevati um, ko sta prvi in drugi žarek v tako tesnem odnosu, kot sta lahko v tvojem primeru.
Ker je tvoje emocionalno telo, vsekakor, na šestem žarku (kot je bila tvoja duša, ko si prišel v inkarnacijo), je tam kjer je bil poudarek duše in tam je bila zate pot najmanjšega odpora. Sedaj bi pot najmanjšega odpora morala biti um in tvoj glavni cilj v življenju in v meditaciji bi moral biti um in povečano razsvetljevanje – to pa zato, da bi lahko nudil povečano služenje tvojim bratom.

Tvoje fizično telo je tudi na prvem žarku, tako, da lahko vidiš kako močno kombinacijo imaš za služenje, če lahko v resnici dojameš svojo težavo in delaš z občutkom sinteze. Zato so tvoji žarki, kot sledi:

1.Dušni žarek – drugi Žarek Ljubezni-Modrosti.
2.Osebnostni žarek – prvi Žarek Moči ali Volje.
3.Žarek uma – prvi Žarek Moči.
4.Žarek astralnega telesa – šesti Žarek Predaje
5.Žarek fizičnega telesa – prvi Žarek Moči

To je ta močna kombinacija prvega žarka sil v tvoji opremi, ki je ustvarila čustveno nestabilnost, ki si je bil večno zavesten. Vendar pa bo premik tvoje dušne energije v drugem žarku sedaj najbolj zagotovo kompenziral to in vodil do stanja, ki je fokusirano na stabilnost. To bo najverjetneje tudi izboljšalo tvoje fizično stanje.”

EES
“Tvoj dušni žarek je sedmi, ki ti bo omogočal delati z lastnostjo v novem svetu, ki vznika v manifestacijo s takšno hitrostjo. Tudi podprl te bo v ustvarjanju reda in ritma v tvojem okolju, v teh dnevih nemira in težavnosti, večno ritmičen center je vreden za nas.
Tvoj žarek osebnosti je šesti. To ti daje moč nad astralnim nivojem in posledično ti daje močno in senzitivno astralno telo z implikacijami uspeha in neuspeha, ki gredo skupaj s to situacijo.
Bližnja jukstapozicija žarkov tvoje duše in osebnosti je prednost ne ovira. To vodi do hitrih rezultatov na fizičnem nivoju, ko sta oba tipa energije simultano uporabljena. Razmisli o tem.
Tvoje mentalno telo je vsekakor četrti žarek in prav skozi ta četrti Žarek Harmonij skozi Konflikt lahko vzpostaviš hiter odnos s svojimi brati. Narejeno je za razumevanje, inteligentno uporabljeno, in za izboj lepote skozi to vzpostavljeno hitrost. Je kvalitetea v kateri ti daje urejen občutek barve, razmerja in harmonije v tvojem planiranem okolju, hkrati pa tudi prikliče v tebi občasno nasilno reakcijo zaradi tega, kar se zdi nepravilno, neharmonično in neuglašeno ali raztrešeno.
Tvoje astralno telo je nad šestim žarkom, tako, da ti bo očitno, da bo skozi ta nosilec tvoja osebnost našla najmanjši odpor; tu je tudi moč najti potrebo za skrbno supervizijo. To mislim, da veš in ni potrebe zame, da govorim o tej temi.
Imaš fizično telo prvega žarka. To je le nosilec ali energija izraza v tvoji opremi, ki je na enem glavnih žarkov… Pozneje, v tvojem naslednjem življenju, bo potrebno zate, da premakneš center tvoje egoičnih ali dušne pozornosti na drugi žarek. Premik poudarka ima v sebi glavni cilj te trenutne inkarnacije in zato tvoje posedovanje šestega žarka osebnosti in astralnega telesa. Predana, idealistična eno-usmerjenost ti je podpora v podvigu tvoje duše. Vem, da ti bo to dalo dosti hrane za misli in uvedlo novi namen v tvojem življenjskem prizadevanju.

1.Dušni žarek – sedmi Žarek Ceremonialnega Reda
2.Žarek osebnosti – šesti Žarek Predanosti
3.Žarek mentalnega telesa – četrti Žarek Harmonije skozi Konflikt
4.Žarek astralnega telesa – šesti Žarek Predenosti
5.Žarek fizičnega telesa – Žarek Volje ali Moči

Kvalitete, ki bi jih moral gojiti so vztrajnost, širitev in moč, ki se uveljavlja z ljubeznijo.”

Alice Bailey povzame proces integracije kot sledi: “Ko se trije žarki, ki vodijo nižjo trojnost združijo in sintetizirajo in ustvarjajo vitalno osebnost, nižji človek vstopi v podaljšano stanje konflikta. Postopoma in rastoče, žarek duše, ‘žarek trdovratnega in magnetnega oprijema’, kot se imenuje okultno, začne postajati bolj aktiven, V možganih človeka, ki je razvil osebnost, je vzpostavljeno rastoče zavedanje vibracije. V tej izkušnji je več stopenj in nivojev, in le-ti pokrivajo več življenj. Žarek osebnosti in egonični žarek se najprej zdita, da trčita in potem je vzpostavljen stabilni spopad z učencem kot opazovalcem – in sodelujočim v drami. V bojnem polju vznikne Arjuna. Stoji na sredini dveh sil, zavestna mala točka zavedanja in luči. Okoli njega in v njem in skozi njega pronicajo in se bujujejo energije dveh žarkov. Postopoma, kot se bitka nadaljuje v svojem besu, postane bolj akriven dejavnik in odvrže odnos odvezanega in nezainteresiranega opazovalca. Ko se definitivno zaveda vpletenih tem, in definitivno odvrže težo svojega vpliva, želja in uma na stran duše, lahko prejme prvo iniciacijo… Žarek osebnosti je okultno “pogašen” ali obsorbiran s strani žarka duše, in vse moči in atributi nižjih žarkov postanejo podrejeni in obarvani z žarkom duše. Učenec postane “človek Boga” – oseba, katere moči nadzira dominantna vibracija dušnega žarka in čigav notranji, občutljiv mehanizem vibrira dostopnje tega dušnega žarka” (EP II 17).

METODE SLUŽENJA SEDMIH ŽARKOV tudi zagotovijo vpoglede v razumevanje rezlik med metodami in izrazi žarkov:

Služniki Žarka I, če so izurjeni, delajo skozi to, kar se lahko imenuje uvajanje Volje Boga v človeške ume. To počnejo skozi močan učinek idej na človeške ume – najprej s tem, da začnejo obdobje uničenja in razklenejo staro in zavirajoče, pozneje z jasnim presijanjem z novimi idejami in njihovim zaobjetjem s strani umov inteligentnega človeštva.

Služniki Žarka II razmišljajo in meditirajo o novih idejah, ki so povezane s Planom. Z močjo njihove moči privlaka, zberejo skupaj te, ki so na točki v njihovi evoluciji, kjer se lahko odzovejo na Plan. Ti služniki lahko izberejo in trenirajo te, ki lahko “nosijo” idejo globlje v človeštvo.

Služniki Žarka III stimulirajo intelekt človeštva, ga ostrijo in ga navdihujejo. Delajo z manipuliranjem idej, da postanejo lažje za sprejetje s strani teh inteligentnih ljudi, katerih intuicija še ni razvita. Tako, da je napredek: služniki prvega žarka (1) zaznajo ideje, ki so potem upodobljene kot zanimive s strani služnikov drugega (2) žarka in se posvojijo kot neposredna potreba in vokalna upodobitev delavcev tretjega žarka.

Žarek IV – Le nekaj duš četrtega (4) žarka je v inkarnaciji, vendar pa mnogo osebnosti četrtega (4) žarka. Njihova glavna naloga je harmonizirati nove ideje s starimi, tako, da ne pride do nevarne praznine ali zloma. Vnesejo “pravičen kompromis” in prilagodijo novo in staro, tako, da je ohranjen resnični vzorec. Sodelujejo v premostitvenem procesu, saj so resnični intuitivci.

Služniki V Žarka prihajajo pospešeno v ospredje. Oni preiskujejo obliko, da bi odkrili, njeno skrito zamisel, njeno motivacijsko moč, s tem, da bi dokazali, da je ideja resnična ali napačna. Skozi znanstveno raziskovanje, študije in odkritja, pripravljajo nov svet.

Služniki Žarka VI so v zadnjih 2000 leti trenirali človeštvo, da bi prepoznalo ideale, ki so osnovni odtisi idej, s tem, da so trenirali mislece, da si želijo dobro, resnično in lepo. Nekateri ljudje so morda prevzeti z idejo, drugi doseženi lažje z idealom.

Služniki VII Žarka delujejo na fizičnem nivoju. To je žarek, ki prihaja v moč. Osredotočajo se na ustvarjanje skupin delavcev, ki nesejo Plan naprej. Metoda preteklosti je bila okrepiti posameznega vodjo, ki je lahko uveljavil idejo na sledilcih, metoda novega obdobja je priklicati skupinski idealizem.

CIKLI ŽARKOV

Alice Bailey pravi, “V zadnji analizi je vsa zgodovina zapis energij in sil (žarkov), kot se igrajo nad človeštvom, izražajo skozi zaporedne civilizacije in kulture, ustvarjajo spremembe in navdajajo mnoge rase in narode.”

Vsak žarek uteleša idejo, ki jo je lahko zaznati kot ideal. Žarki v času ustvarjajo svetovni vzorec, notranji vpliv evolucijskega procesa. Vendar pa, ko žarek začne prehajati iz manifestacije, prinese kristaliziran krog, ki zahteva uničenje in ustvarja mentalne pogoje nizov in pogoje statične narave. Zgodovina sveta temelji na vznikanju idej, njihovega sprejema, njihove preobrazbe in njihove eventualne nadomestitve z uvedbo naslednjih idej.
Pet energij žarkov se trenutno manifestira: šesti (6), sedmi (7), drugi (2, vedno prisoten) in prvi (1). Teh pet energij skupaj bo določilo trend svetovnega dogajanja, kot nam je povedano. Drugi (2) žarek ima najdaljši cikel, ki ustvarja “krize ljubezni”. Cikel tretjega (3) žarka je tudi zelo dolg, ker je inteligenco potrebno stimulirati celo v “najnižjih sinovih človeka”.

Prvi (1) žarek je najmočnejša sila na svetu danes. Izraža Voljo Boga v svetovnem dogajanju, ki je volja-do-dobrega. Preučevanje zgodovine kaže napredek sloge in sinteze na vseh področjih človeškega življenja. Sloga v raznolikosti je Večen Plan – sloga v zavesti, raznolikost v obliki. Prvi (1) žarek se tudi izraža kot uničujoči element. Energija prvega (1) žarka teče iz Shamballe in leži za trenutno svetovno krizo, saj “je Volja Boga, da ustvari določene radikalne in trenutne spremembe v zavesti rase, ki bo popolnoma spremenila človeški odnos do življenja”, pravi Alice Bailey
Vpliv tretjega (3) žarka vidimo v denarju, ki je konkretizacija izraza duhovne energije inteligence, Do sedaj je človeška inteligenca služila materializmu, vednar pa se bo to, upajmo, spremenilo, če se bo človeštvo odzvalo pravilno na trk energij, ki jih ustvarjata žarek, ki odhaja (šesti, 6) in prihajajoči (sedmi, 7).

ŠESTI NASPROTI SEDMEMU ŽARKU

Preteklih 2000 let je bilo pogojenih s šestim (6) Žarkom Predanosti in Idealizma. Ta žarek je gojil rast velikih svetovnih religij, ker šesti (6) žarek poudarja “sposobnost abstrakcije”. Neverjetna kvaliteta človeške izkušnje čez preteklih 2000 let je bila rastoči izraz idealizma. Vendar pa so po 2000 letih pogoji vodili do tendenc, ki vsiljujejo posameznikove lastne ideale drugim, za ceno originalne zamisli.
Šesti (6) žarek je žarek slepe procedure, samo eden aspekt resničnosti se vidi hkrati – in ponavadi najmanj željen. Vse ostalo je priklenjeno na njih; vidijo le sliko, njihov horizont je omejen samo na eno točko na kompasu. Za večino človeštva je bila ta vizija usmerjena na materialni svet, materialno udobje, materialne dobrine in materialne izzive. Za to je priča delavsko gibanje dandanes, pravi AAB.

Dva od teh žarkov se bojujeta za izraz . Eden prihaja (7, sedmi) in drugi odhaja (šesti, 6). Čeprav je šesti žarek začel pojenjevati okoli 1625. leta , ima še vedno najmočnejši vpliv. Vpliv šestega žarka je vodil do razvoja okusa v vsak oblikah. “Dober okus” je visoko cenjen, sedaj morajo učenci to pretvoriti v diskriminatorni smisel duhovnih vrednot. Zanimivo, da ko cikel žarkov mineva, da se nižja manifestacija tega žarka drži dalj časa, kot višji izraz. Torej se šesti žarek (6) izraža sedaj skozi reaktivne sile, trka s progresivnimi silami prihajajočega sedmega (7) žarka, ki išče svojo vladavino in ki bo ponesel svetovno civilizacijo v drastično drugačne smeri. Eden žarek goji kristalizacijo in ohranjanje pred propadom obsoječe kulture in eden goji kreacijo nekaj povsem novega iz trenutnega svetovnega probrata. Ljudje šestega žarka so pogosto reaktivisti, konzervativisti, težko umrejo in fanatiki, ki se oprijemajo preteklosti in zavirajo napredek. Seveda pa zagotavljajo potrebno ravnovesje in trdnost.

Alice Bailey je povedala, da je napaka podanikov šestega žarka, da delajo inteligentno in ljubeče s substanco in ustvarjajo pravilne odnose z zunanjo formo vodila čez zadnjih 2000 let do napačno vodenega sveta, ki trpi zaradi razkola, kot je to mogoče videti med znanostjo in religijo in med religijo in duhovnostjo, na primer kot se manifestira v odnosu do denarja. Naloga delavcev nove dobe je vnesti te dve navidezni nasprotnosti skupaj, da prikažejo, da duh in snov nista sovražna drug do drugega in da skozi svet obstaja le duhovna substanca, ki deluje in ustvarja zunanje otipljive oblike.

Sedmi žarek stabilno pridobiva na vplivu. Cilja in sproža novo dobo, ki temelji na duhovnem gonilu in težnji, mentalni svobodi, ljubečem razumevanju in na ritmu fizičnega nivoja. Veliko število posameznikov sedmega žarka – duš ali osebnosri – prihaja sedaj v inkarnacijo in njim je zadolžena naloga organiziranja aktivnosti nove dobe in narediti konec starim življenjskim metodam in starim kristaliziranim obnašanjem.
Rezultat rastočega toka sedmega žarka in zniževanje moči šestega žarka je vržti milijone ljudi, ki se ne odzivajo na nobenega od žarkov v stanje zbeganosti – kjer se počutijo popolnoma izgubljeni, saj vse to, kar jim je drago, pospešeno bledi.

Prihajajoči sedmi žarek se vključuje skozi planetarni sveti center in potem skozi sveti center vsakega človeškega bitja. Kot sedmi žarek pronica notri, vidimo povečano osredotočenost na sesksualnost – ne vedno čudovito sliko, vendar pa ker sedmi žarek vodi zlitje duha in materije, bo sigurno vodil do modrejšega prostipa v seksualnosti.

Višji izraz sedmega žarka je bela magija: moč izurjenih delavcev, da pripeljejo skupaj “to kar je znoraj in to kar je zunaj”, tako, da to kar je spodaj, da se lahko posnema na to, kar je zgoraj. Delo sedmega žarka se nanaša na življenje in obliko, vendar pa, ko je poudarek položen na aspekt oblike, potem pride ven napačna procedura in se lahko začne delo črnih magov.

Prihajoči sedmi žarek izraža moč organizirati, integrirati in sintetizirati velike pare nasprotij, ustvarja nove oblike duhovnih manifestacij, vendar pa tudi nove oblike materialnega zla. Veliki impulz je ta, ki bo prinesel na svetlo dneva vse, kar je moč najti prikrito v materiji in tako bo navsezadnje vodil do razkritja duha in skrite slave, ko bo to kar se je razkrilo iz materialne forme očistilo in popravilo. Kristus je prerokoval to, ko je rekel, da bodo skite stvari postale običajne in skrivnosti bodo vriskale iz vrhov streh. S sredstvi tega procesa razkritja, se bo razvilo razlikovanje v misli, kar bo vodilo do pristnejšega občutka vrednosti, ki bo vznikala v zavesti.

Sile sedmega žarka delujejo na sedmem ali fizičnem nivoju – nivoju, kjer se naredijo glavne spremembe v vseh oblikah. To ustvarja sprožitev konflikta v karmi, vendar pa bo zaradi tega prizemljujočega učinka sedmi žarek poganjal duhovni razvoj vseh stopenj. Pomembno pa se je spomniti, da je sedmi žarek neposredna linija vzrolž katere lahko potuje energija prvega žarka, in prinaša sprostitev življenja v nove in izbolšane oblike in uničuje stare načine bivanja. “Ne moreš vliti novega vina v stare kozarce”, so rekli. Ali to razloži rastoči občutek, da je bilo nekaj uničeno in rastoči fundamentalizem, ki ga vidimo na tako mnogih področjih življenja?

Iz tega opisa sedmih žarkov, bi moral izačeti dojemati, da se ne gre vse o nas – sedem žarkov ni relevantno le za človeške posameznike, temveč za celotne družbe in druga kraljestva. Alice Bailey je rekla: “V celotnem sončnem sistemu na katerikoli stopnji evolucije ni ničesar, kar ne pripada enemu od sedmih žarkov.” In to vključuje nacije tega sveta. Vse glavne nacije vodita dva žarka, prav tako kot je voden posameznik – žarek osebnosti, ki je dominanten in dejavnik, ki nadzira v tem času, in z žarkom duše, ki ga čutijo le učenci in prosilci katerekoli nacije. Ta dušni žarek mora biti priklican v povečano delovanje s strani skupine novih svetovnih služnikov, subjektivne svetovne mreže vseh služnikov, ki delujejo na vseh področjih delovanja, ne le v glavnem na duhovnem. Mogoče je ta točka izziv dober prostor, da bi začeli našo skupinsko razpravo. Hvala vam za vašo pozornost.

Vir: https://www.lucistrust.org/arcane_school/talks_and_articles/the_science_the_seven_rays

Prevedel in priredil: Tomaž Flegar

Tomaž Flegar je duhovni zdravitelj, skozi katerega delajo mnoge duhovne inteligence in duhovni zdravniki, ki pomagajo pri njegovih delavnicah in “zdravljenjih” udeležencem, da prepoznajo in izpustijo tisto, kar jih omejuje ali jim onemogoča, da bi živeli polno bolj življenje. Kjuč njegovega dela je čistost in je energija, ki prihaja skozi njega zelo čista, prihaja iz zelo velikega vira modrosti.
No Tab Selected
Deli to s prijateljem