Budizem in etika

Lama Shenphen Rinpoče (Kharnang Gendune Rabgye Tulku) za revijo "Budizem v Rusiji".

Smo v res čudnem času naše civilizacije! Hkrati lahko opazujemo širjenje polja duhovnosti in izroditev njene globine. Napovedano je bilo, da bo budizem obstajal pet tisoč let od časa njegovega ustanovitelja; zdaj smo približno na polovici.

Odkar je Darma vstopila v Deželo zasneženih gora, je prestala številna obdobja razvoja in izrojenosti. Lahko pa rečemo, da je bil budizem znotraj Tibeta čudovito ohranjen, s pomočjo močne tradicije učenja tekstov na pamet in ustnega izročila. Teksti, s katerimi danes razpolagamo, osnove študija in praks, so neposredno nadaljevanje tistih, ki izvirajo od učenj Bude Šakjamunija, v njegovi zgodovinski obliki ali v sledečih manifestacijah. Tudi etično in moralno vedenje je bilo skozi zgodovino izzvano, veliko je bilo nesporazumov o tem, kaj bi morali storiti in čemu bi se morali izogibati.

To je bil eden od razlogov, da je slavni Lama, znan kot Dže-Tsong-Kha-Pa ali Lobsang Drakpa, v 14. stoletju, po tem, ko se je učil od Mojstrov vseh treh obstoječih šol, odločil zaceti novo – Gelug.pa – s ciljem oživeti pomembnost Etike in Znanja. Etike kot osnove vrlin; Znanja, da bi se izognili napačnim pogledom in ohranili čistost Budovih učenj.

NAZIVI

Eden od vzrokov za zahodno zmedenost temelji na nazivih. Večina ljudi ne ve, kaj pokrivajo in česa ne, zato so nagnjeni k temu, da za korenskega guruja izberejo nekoga, ki nima temu ustreznih kvalifikacij. Zato ponovimo nekaj glavnih nazivov:

Geše: Gelug.pa sistem se začne na osnovi sistema študija. Menih običajno vstopi v samostan pri starosti sedmih do desetih let; učil se bo okoli 20 let in šel skozi pet velikih tem: Par.Čin (Paramite ali Popolnosti), U.Ma (Madjamika ali Srednja pot), Dul.Wa (Vinaja ali Etični kodeks), Tse.Ma (Pramana ali Veljavne zaznave) in Dzö (Abhidharma ali Metafizika). Potem postane geše (doktor budisticne filozofije). Lahko gre za leto ali več na Gyu.Me ali Gyu.Tö, tantrično univerzo, da bi se učil o Tantrah.

Gešejeva diploma pomeni »sholastično stopnjo«, to je, ne vsebuje nobenega duhovnega Spoznanja. Tu gremo lahko v podrobnosti in dodamo, da obstajajo štiri stopnje gešejev! Na zahodu to običajno ni znano, kar vodi v določene napake. Prva in druga stopnja sta na zelo osnovni učni ravni; večina se je sposobna naučiti na pamet tekste in ko prispejo do konca študijskega programa, skoraj vsi dobijo naziv geše, ne da bi šli v globino razumevanja ali v debato.
Danes se tibetanska vlada oglaša z željami, da bi lahko le najvišja stopnja – lharampa – nosila naziv geše. Stopnjo 'doktor filozofije' lahko namreč primerjamo samo s tistimi, ki so uspeli v svojih študijah v lharampa razredu in opravili končne izpite. To vzame skoraj 25 let študija. 'Lharampa' gešeji se niso le učili in zapomnili Tekste, ampak so svoje razumevanje poglobili s pomočjo določenih veščin in logike. Vendar obstaja velik razkorak med razumevanjem in spoznanjem! Ko na zahodu učenci slišijo besedo geše, jo dostikrat pomešajo z Lamo. Geše vé, medtem ko ima Lama določena duhovna Spoznanja in/ali izkušnje. Geše je lahko Lama ali ne; Lama je lahko geše ali ne.

Lama (sanskrtsko Guru): je Duhovni vodnik . Ne obstaja šola za Lame (ne glede na to, kaj je burjatska skupnost vzpostavila v svoji deželi). Ta naslov človek pridobi po tem, ko se je pokoril zelo etičnemu življenju in izkazal znake Modrosti. Podelijo ga drugi Lame ali velika skupina učencev.
Naziv je avtomatično podeljen reinkarniranim Lamam. Izpostavimo še dejstvo, da v kagju.pa tradiciji postane 'Lama' vsak, ki je preživel določeno število let v meditativnem umiku (od tri do šest let)! Na isti način kot študiji ne prinesejo avtomatično Spoznanj, jih ne prinesejo niti meditativni umiki. S tega vidika naziv 'Lama' ni vedno zagotovilo Uresničenosti.

Rinpoče: Zelo dragoceni. Naziv je podeljen predvsem reinkarniranim Lamam, kot častni naziv pa tudi opatom velikih samostanov (Khenpo Rinpoče), ki jih obdržijo tudi, ko se umaknejo s te funkcije (Khensur Rinpoče).

Tulku: Emanacijsko telo. To se izvorno nanaša na visoko izpopolnjena bitja – Bude in Bodisatve -, ki se ponovno rodijo v prid vseh čutečih bitij. Vendar se danes na osnovi preteklega življenja, ko so bili dobri praktikanti, vsi reinkarnirani Lame imenujejo 'Tulku'.

Kot sklep o nazivih: noben od njih ni zagotovilo v smislu »duhovnega poroštva«. V Tibetu je bilo lažje nadzorovati nazive, in vloge Lame ni mogel igrati kdorkoli. Danes, z razkorakom med vzhodom in zahodom, pa se nekateri nižji gešeji pretvarjajo, da so Duhovni vodniki, ne da bi imeli kakršnokoli Spoznanje in ne da bi poznali življenje in težave zahoda; in nekateri zahodni učitelji trdijo, da imajo to ali ono Spoznanje, ob tem pa se naziva 'Lama' oklepajo zaradi lastne koristi.
Resnično je odgovornost vsakega posameznega študenta Darme, da previdno, z vseh zornih kotov preveri kvalitete učitelja, preden ga upošteva kot zanesljivega Duhovnega vodnika! Da bi vodil učenca po stopnjeviti poti treh vrst praktikantov, mora imeti duhovni mojster na mahajana poti deset kvalitet:

• biti mora discipliniran na podlagi urjenja v etiki;
• umirjen skozi meditativne zamaknjenosti;
• miren na osnovi urjenja v Modrosti;
• njegove vrline prekašajo vrline njegovih učencev;
• odlikujeta ga energija in entuziazem za dovršitev dobrobiti drugih;
• bogat je v študiju svetih tekstov;
• ima spoznanje (manifestativno ali konceptualno) Praznine;
• sposoben je učiti in ima pri tem razlicne spretnosti;
• s sočutjem razkriva doktrino;
• odreče se malodušnosti, ko mora nenehno ponavljati navodila.

ETIČNI KODEKS

Pratimokša zaobljube ali Zaobljube osebne osvoboditve

Vsi nasveti o Etiki, ki jih je podelil Buda Šakjamuni, so zbrani v besedilu, ki se imenuje 'Vinaja' (Skrt) ali Dul.Wa (Tib). Ugotovimo, da obstajajo različne ravni zavzetosti v duhovni vadbi, različne globine na Poti k odrekanju in predanosti.

Genjen: Laik vzame pet zaobljub, kot so ne ubijaj, ne laži, ne kradi, ne nečistuj in ne uživaj alkohola ali drugih drog.

Rabdžung in rabdžung.ma: To je prvi korak, s katerim se zavežemo verskemu življenju. Velja za prvi in zelo pomemben korak v meništvu. Tu je osem zaobljub: ne ubijaj, ne laži, ne kradi, čistost, prepoved alkohola in drog, sprememba obleke (nošenje meniških oblačil), sprememba imena (podelitev novega imena), sprememba uma (opustitev laičnega življenja in preživljanja).

Getsul in getsul.ma: Uradno se imenuje 'novic', čeprav se je ta redovni staž zelo jasno začel že pri rabdžungu. Tu je približno 36 zaobljub, ki jih lahko vzame človek od starosti 13 ali 14 let. Dodatne zaobljube nastopijo, kot trdnjave okoli gradov, da bi zaščitile glavne zaobljube, imenovane tudi 'premaganje' (t. j. ne ubijaj, ne laži, ne kradi, čistost).

Gelong in gelong.ma (bhikšu in bhikšuni v sanskrtu): Polno posvečen menih spoštuje 253 zaobljub, polno posvečena nuna pa 364 zaobljub. Posvetitve ne more biti pred 21 letom. [Rod prenašanja gelong.ma posvetitev je bil v Tibetu izgubljen, zaradi nun samih. Danes mora ženska, ki želi polno posvetitev, to dobiti od drugih budističnih tradicij.]

Zaobljube so vodila, ki utirajo pot umu v smeri čistega ravnanja, so vir vseh vrlin. Nekatere so osnovane na dejanju, ki ga izvajamo, druge bolj na motivaciji.

Po Vinaji ne smemo razkriti vsega spiska getsul in gelong zaobljub ljudem, ki niso pripravljeni za posvetitev. Kljub temu pa lahko, zaradi boljšega razumevanja meništva, izpostavimo in obrazložimo nekatere temeljne zaobljube.

'Štiri premaganja' (skupna rabdžung/ma, getsul/ma in gelong/ma), kadar so prelomljena, uničijo posvetitev (druge zaobljube lahko očistimo skozi poseben obred, 'sodžong', ki se v samostanu vrši vsakih 14 dni):

• Ne ubijaj: ta zaobljuba je prelomljena z ubojem človeka; vendar veja te zaobljube vključuje druga čuteča bitja.
• Ne laži: ta poraz je dovršen s trditvijo o posedovanju duhovnega Spoznanja, ki ga v resnici nimamo. Stranska veja te zaobljube vključuje »prostovoljno govorjenje nečesa, kar ni res.«
• Ne kradi: o kraji govorimo, ko brez dovoljenja nekomu vzamemo pomemben objekt.
• Čistost: to pomeni prepoved penetracije v katerokoli od »treh vrat« (to je vagino, usta ali anus) kateregakoli bitja.

Obicajno po teh štirih premaganjih dodamo zaobljubo vzdržnosti alkohola in drugih drog, saj bi pod njihovim vplivom lahko prelomili katerokoli od teh, ali vse štiri zaobljube!

Znotraj drugotnih zaobljub (ki ne uničijo posvetitve) lahko izpostavimo:
• Getsuli opustijo tudi petje, ples, poslušanje glasbe, parfume, sedenje na visokih sedežih in posteljah, posedovanje zlata in podobnega, po kosilu ne bi smeli jesti.
• Gelongi ne bi smeli sprostiti semena (na kakršenkoli način), se dotakniti ženske z pohotnim umom, biti sami v zaprti sobi z žensko itd. …

Te zaobljube je koristno poznati, tako da lahko učenec, h kateremu pristopi posvečen učitelj (menih, geše…), ki ravna v nasprotju z zaobljubami, učitelja brez sramu kategorično zavrne! Sram je za tiste, ki zlorabljajo status učitelja, da bi dobili užitek od nekoga, ki v njih vidi guruja.

Zaobljube bodisatev

Medtem ko so zaobljube menihov/nun skupne Theravada in mahajana poti, drug sklop zaobljub zadeva le praktikante, ki so posvečeni mahajana poti. Ta vključuje 18 korenskih zaobljub in 36 drugotnih. Med korenskimi zaobljubami lahko razkrijemo, da nekdo ne bi smel: * ne odpuščati, posebno nekomu, ki se je opravičil, * slaviti sebe in podcenjevati druge, * učiti Praznino tiste, ki za to niso pripravljeni, * zatrjevati, da poseduje Spoznanja, ki jih človek nima (posebno glede Praznine), * prilastiti si stvari, ki pripadajo Trem Draguljem, * podcenjevati vrednost tistih, ki hodijo po hinajana poti, * opustitev bodičite.

Vadžrajana zaobljube

Te zaobljube vzamejo praktikanti, ko vzamejo Iniciacijo četrtega tantričnega razreda. Tistim, ki jih niso vzeli, ne smejo biti razkrite. Tak praktikant mora vzeti tudi zaobljube bodisatev. Opozorimo pa lahko, da ena od zaobljub prepoveduje razkrivanje tantrične vsebine tistim, ki niso vzeli ustrezne Iniciacije.

Tantra/VADŽRAJANA

Pomembno je razumeti, kaj to je in kaj ni, saj je ta pojem na zahodu uporabljan in zlorabljan tako, da pokriva vse mogoče, kar je daleč od resnične tantre. Vadžrajana je posebna pot znotraj mahajana budizma, ki uporablja naše najsubtilnejše energije za Duhovne dosežke. Na ta način uporablja tudi naša čustva (ki so energije) in jih preobrazi v Pot, namesto, da bi porabila leta za to, da jih umiri.

Ta pot je znana kot »bližnjica k Razsvetljenju«; njene metode so močne in zelo izurjene. Vseeno pa niso za vsakega praktikanta in samo visoko kvalificirani Mojstri lahko odločijo, kdo bo in kdo ne bo vstopil v te prakse, in zmorejo voditi svoje učence skozi te metode.

Ko želimo splezati na visoko goro, si ne drznemo razmišljati o poti brez izkušenega vodnika; enako človek ne bi smel niti za sekundo razmišljati o tem, da bi stopil na tantrično Pot brez resnično kvalificiranega Duhovnega vodnika!

Tantra je osnovana predvsem na natančnih vizualizacijah, ki bi se jih moral praktikant trdno držati in se z njimi istovetiti. Te tehnike zahtevajo, da je obvladal Ši.ne, Umirjenost uma, morale bi rasti iz motivacije bodičita, iz Najvišjega sočutja. Prav tako je potrebno pravilno in trdno razumevanje Praznine. Tako lahko vidimo, da niso vsi ljudje, ki se pretvarjajo, da prakticirajo tantro, tudi v resnici jogiji! Prav tako lahko dosti slišimo o seksualnih praksah v vadžrajani, a predvsem na zahodu! Pri tantrajani nikakor ne gre za seksualne prakse! Gre za združitev Metode in Modrosti, simboliziranima v moškem in ženskem božanstvu, ki sedita skupaj. Globoko bi se motili, če bi mislili, da je jedro tantrične duhovne vadbe osnovano na seksualni dejavnosti! Resda obstajajo tehnike, ki vključujejo telesni vidik praktikanta, vendar se to nanaša na jogije visoke stopnje, ki so udejanjili Praznino in Bodičito, in na družico z isto stopnjo Spoznanja.

Spomniti se moramo, da je bil eden največjih mojstrov Tantre, lama Tsong-Kha-Pa (ki je sam spisal približno 18 debelih knjig, od katerih so bile samo tri ali štiri o sutrah, in katerega tantrične razprave so osnova za prakso v štirih šolah sodobnega tibetanskega budizma) menih in ostal menih do svoje smrti! Ali ni bil velik Jogi? Zagotovo je bil; pa vendar je ohranjal čistost moralnega vedenja vse svoje življenje.

V skladu s povedanim, da ostanemo v področju Etike, če tako imenovani praktikant Darme pristopi k vam s kakršnimkoli seksualnim vedenjem, posebno, če je ta oseba posvečena, bi bila to resna kršitev! Veliki mojstri imajo zelo kontroliran um, ostajajo v posebnem stanju uravnoteženosti in ne potrebujejo kakršnihkoli čutnih užitkov. Ne geše, ne Lama, ne Tulku, ne Rinpoče ali kdorkoli drug ne bi smeli uporabljati tega naziva za to, da bi prisilili ali zavedli nekoga v seksualno dejavnost, na osnovi »ne-vem-kakšne« tantrične prakse… Če se vam to zgodi, imate pravico o tem govoriti in to vedenje prijaviti višjim budističnim instancam ali celo Ministrstvu za verske zadeve Tibetanske vlade.

Ne bi pa smeli zapasti v veliko napako lažnega obtoževanja, z namenom, da bi pritegnili pozornost ali se komurkoli maščevali. Prav tako ne bi smeli verjeti prvi govorici, ki nam pride na uho, saj bi bila lahko prav tako lahko ustvarjena iz zlohotnih namenov! Obenem pa je dopuščanje slabega vedenja vir hitre degeneracije Darme. V tej zadnji točki morajo prevzeti svoj delež odgovornosti tudi praktikanti.

Zaključimo lahko s tem, da še enkrat poudarimo, da je Etika osnova nabiranja vseh zaslug. V napredovanju na Duhovni poti nihče ne more obiti zbiranja zaslug, saj sta dva stebra, na katerih je zgrajena posameznikova Pot 1) zbiranja Zaslug in 2) nabiranja Modrosti.

In to je bila le ena od Šestih Popolnosti. Obstaja še pet drugih, za raziskovanje in prakticiranje. 🙂

Avtor: Lama Shenpen Rinpoče
Vir: www.dharmaling.org

Naroči se na E-novičke portala Duhovnost

Z nami je pot lažja in lepša ;-)

Veseli smo, da si se nam pridružil-a

Nekaj je šlo narobe

PUSTI SPOROČILO: