Čakre

Čakre

OGLAS

Coaching, v katerem se vibracijsko uskladite s svojimi cilji!

Križišča nadijev torej ustvarjajo čakre. Kaj pravzaprav je čakra? V Sanskritu čakra pomeni ”kolo” ali ”krog” Opisujejo jih kot vrteča se kolesa luči in so vrtinci svetlobe, ki služijo kot vmesnik med fizičnim telesom in subtilnimi telesi. So glavni receptorji in razdelilnci energije, čistijo in hranijo subtilna telesa.

Poznamo 114 čaker: 7 glavnih, 21 manjših in 86 mikro čaker. Le dve od teh se nahajata zunaj telesa.

Opazovanje čaker nam poda nekaj podatkov o samem delovanju. Čakre se vrtijo, nekatere v smeri urinega kazalca, druge v obrazni smeri. Vsaka ima specifični nabor barv, čeprav sta večinoma v glavnini le ena ali dve. Odvisno od razvitosti, barve varierajo od briljantne do meglene.

Vsaka čakra ima tudi različno število cvetnih listov, ki se povezujejo z nadiji. Glavne čakre se tako nahajajo  po sredini eteričnega telesa. So zakoreninjene v Sushumna nadi, ki leži paralelno na hrbtenjavo, med dvema križajočima se nadijema, Ida in Pingla. Vsakič, ko se ti dva nadija približata in križata s Sushumna nadijem, se oblikuje glavna čakra.

Vsaka čakra ima svojo frekvenco in svoje področje, ki ga zajema, pa vendar vse delujejo skupaj, kot ena celota. Hitrost vrtenja je močno povezana z lego čakre: nižje po telesu, kjer se nahaja, nižja je frekvenca in obratno. Prav tako pa nižja frekvenca določa bolj materialno funkcijo čakre, višja frekvenca in s tem tudi lega pa določa višje funkcije in stanja zavesti.

Tradicionalno poznamo 7 glavnih čaker, vendar se je človeško fizično telo tekom stoletij razvijalo in subtilna telesa so tako aktivirala nove energijske sisteme. Scalarprana priznava 16 glavnih čaker, ki jih razdeli na tri skupine: primarne (tradicionalnih sedem čaker: kronska, ažna, grlena, srčna, solarni pleksus, popkovna in korenska), sekundarne (čelna, zadnja čelna, Medulla Oblongata, vranična, Mingmen, spolna in presredek) ter terciarni čakri, ki ležita izven telesa (dušna in zemeljska čakra).

”Čakre ali centri moči so točke povezave po katerih pluje energija od enega človeškega telesa do drugega. ” (C. W. Leadbeater)

Povzeto po  Pacheco, Fe: The human energy system

ScalarPrana terapevt Sara Lukan

ScalarPrana terapija je zelo močan način energetskega zdravljenja, edinstven v svetu, ki temelji na uporabi dveh univerzalnih energij, skalarni energiji in prani. Razvila ga je filipinska zdravilka Fe Pacheco, ki je diplomirala psihologijo in metafizične znanosti.
No Tab Selected
No Tab Selected

Poglejte ponudbo naših članov

Deli to s prijateljem