Išči
Generic filters
StockSnap / Pixabay

Nova svetloba v znanosti

Kristali 7 čakerKristali 7 čakerKristali 7 čaker
OGLAS
Spremljaj objave: Uredništvo
X

Spremljaj objave: Uredništvo

E-mail :*
* Vaši osebni podatki bodo uporabljeni v podporo vašim izkušnjam na spletni strani in za namene, opisane v naši Zasebnost. S tem se strinjate in soglašete tudi s pravilnikom o Zasebnosti.

“Stari, mehanični pogled na naravo in naravne sile hitro izginja … vse bolj se uveljavlja in na razumevanje življenja vpliva koncept, da je vse energija, da sta energija in materija različni ravni ene resničnosti, in da sta dojemljivi za vpliv misli … Mnogi znanstveniki po vsem svetu vse bolj raziskujejo v tej smeri, spodbujeni z intuitivnim prepričanjem, ki ga želijo dokazati, da je vse povezano.” (Mojster Benjamina Crema, iz “Rast zavesti”, Share International, september 1992)

Stoletja je prevladujoči znanstveni pogled temeljil na zaključkih klasične Newtonove fizike, ki naravo obravnava kot veliki mehanizem, sestavljen iz materialnih delov, če ga želimo razumeti, pa je potrebno procese reducirati na interakcijo sestavnih delov. Klasična fizika je v resnici vodila do odkritij, razumevanja, inovacij in tehnologij, ki so vplivala na praktično vse vidike človeškega življenja in so nam omogočila vstop v vesolje.V začetku 20. stoletja pa je nekaj fizikov (med katerimi so nekateri kasneje prejeli Nobelovo nagrado) raziskovalo razmerje med materijo in energijo, ob tem pa odkrilo empirični pojav, ki ga klasična fizika ni zadovoljivo pojasnjevala, in sicer, da so to, kar imenujemo fizična materija (vključno z atomi), v resnici interakcije ali preplet energijskih valov. Nekateri iz te skupine so stopili še korak naprej in razvili eksperimente, s katerimi so dokazali, da sta zavest in um s temi energijami povezana in da posledično lahko vplivata na materialni svet. Ta odkritja so bila temelj za novo vejo fizike: kvantno teorijo ali kvantno mehaniko.
Ne glede na to, ali je to znano, kvantna teorija odseva dve temeljni načeli Nauka večne modrosti: da v manifestiranem vesolju ni ničesar, razen energije v gibanju, in da energija sledi misli.
Skupina raziskovalcev MIT (Massachusetts Institute of Technology), Univerze na Dunaju ter institucij v Nemčiji in na Kitajskem, je razvila eksperiment, ki je pokazal – z mnogo manj dvoma kot doslej – da so podatomski delci, ki so oddaljeni svetlobna leta, povezani, oz. da si delijo iste informacije in obstoj. To bi lahko bil korak k prepoznavi in postopnemu razumevanju članka mojstra Benjamina Crema “Enotnost” (Share International, julij/avgust 2001), da je “globlji namen vseh oblik življenja ustvariti enotnost in tako izraziti povezanost vseh atomov”.Vzporedno z eksperimenti na področju kvantne teorije narašča število študij po svetu, ki se ukvarjajo s privzdignjenimi stanji zavesti – v meditaciji, številnih psihičnih pojavih, zavedanjem po klinični smrti (obsmrtne izkušnje). Poročila in reportaže so tako pogoste, da tega ni moč prikazati kot anomalijo (raziskovalni novinar Leslie Kean, avtor Preživeti smrt: novinar raziskuje dokaze za posmrtno življenje; Share International, julij/avgust 2017).Te ponavljajoče se izkušnje nakazujejo, da um obstaja neodvisno od možganov. Tudi na tem področju so raziskave razkrile pojave, ki jih ni moč razložiti z materialistično-mehaničnim pogledom na resničnost. Kljub empiričnim dokazom o kvantni teoriji in rezultatom, do katerih so prišli z raziskovanjem paranormalne zavesti, se zdi da mnogi, če ne večina uglednih znanstvenikov, avtorjev s področja znanosti in akademikov, ostaja zvesta materialističnemu svetovnemu nazoru kot temelju za pojasnjevanje resničnosti. Na te nove meje gledajo s skepticizmom, posmehom in celo nerazumevanjem. Ta prevladujoča materialistična paradigma ali “znanstveni materializem” je bolj podobna ideologiji – taka znanost je kot dogma, namesto da bi bila odprtega uma, raziskovalna in brez vnaprejšnjih pričakovanj. To lahko razumemo tudi kot primer polarizacije med tistimi, na katere vpliva energija Rib, s svojim prekomerno razvitim in zlorabljenim darom predanosti idealu – ločujočo, fanatično predanostjo lastnim idealom in svetovnemu nazoru, vse do stopnje izključevanja drugih, ter na tiste, ki izkušajo zasuk v zavesti, ki je posledica delovanja energij Vodnarja, ki spodbuja vključenost, sintezo, medsebojno povezanost in subjektivne, nematerialne vidike resničnosti.

Drzni manifest

Skupina uglednih znanstvenikov z vsega sveta se je zaradi frustracij spričo razširjenega odpora uveljavljene znanosti povezala, da bi javno izzvala trenutno situacijo in pozvala ostale, da se “osvobodijo plašnic stare materialistične ideologije”. Med vikendom od 7. do 9. februarja 2014 se je skupina mednarodno priznanih znanstvenikov z različnih področij (biologije, psihologije, medicine in nevroznanosti) zbrala na konferenci o znanosti, duhovnosti in družbi, ki je potekala v Tucsonu, ZDA. Razpravljali so o vplivu materialističnega svetovnega nazora na znanost in njegovih učinkih na družbo, pa tudi o pojavu “post-materialistične” paradigme, kot so jo imenovali. Na podlagi konferenčnih zaključkov je osem znanstvenikov sodelovalo pri pripravi izjave, ki so jo naslovili: “Manifest za post-materialistično znanost”. Tisto leto je bil objavljen v Raziskuj – reviji za znanost in zdravljenje. Po podatkih avtorjev ga je podpisalo več kot 200 znanstvenikov, filozofov, zdravnikov in voditeljev filozofskega gibanja Nova misel. Manifest, ki je dolg le nekaj strani, v dveh delih sestavlja 18 točk. Prvi del kritizira “znanstveni materializem” in kako je prepričanje v to paradigmo “znanstvenike privedlo do zanikanja subjektivne dimenzije človeške eksistence”, kar je vodilo v “resno popačeno in osiromašeno razumevanje nas samih in našega mesta v naravi”. Nato nas usmeri k razvoju kvantne teorije in na njen potencial za spreminjanje paradigme, k naraščajočemu številu študij, ki dokazujejo, da mentalna aktivnost lahko vpliva na fiziološke sisteme našega telesa, k študijam tako imenovanih “psihičnih pojavov”, ki razkrivajo človeško ekstra senzorno percepcijo in sposobnost vplivanja na druge organizme in na naraščajoče število primerov obsmrtih izkušenj, pri katerih je zavest bivala tudi po klinični smrti. Prvi del se zaključuje z ugotovitvijo, da znanstveniki, filozofi, založniki in financerji raziskav, ki zavračajo spoznanja o teh pojavih, ker so v nasprotju z materialističnim svetovnim nazorom, “delujejo v nasprotju z etiko resničnih znanstvenih spoznavanj”.

Radikalno nova paradigma

“… um, s svojo zmožnostjo logične dedukcije, mišljenja in racionalno aktivnostjo, je po definiciji tisto, kar človeka loči od živali. Pa vendar je mnogo več od tega, saj je za vso manifestacijo, tudi oblika amebe in ločevalna sposobnost najmanjšega atoma ali celice je spodbujena z neko vrsto uma …”“… človek je dejansko fragment univerzalnega uma ali svetovne duše, in kot fragment je soudeležen pri instinktih in kakovosti te duše, ki se manifestira prek človeške družine.” Mojster Djwhal Khul (D. K.) iz Razprave o kozmičnem ognju.Drugi del manifesta določi poudarke, ki so po mnenju udeležencev konference pomembne komponente prihajajoče post-materialistične paradigme.“Um predstavlja vidik resničnosti, ki je tako prvobiten kot fizični svet. Um je temelj univerzuma, ne izvira iz materije in ni ga moč reducirati na nič bolj enostavnega.” “Obstaja globoka medsebojna povezanost med umom in fizičnim svetom.” “Um … ni omejen na določene točke v prostoru, kot so možgani in telesa …” “Umi so navidezno nepovezani in se lahko povežejo na način, ki kaže na obstoj enotnega uma, ki vključuje vse posamezne, individualne ume.” “Postmaterialistična znanost … želi izraziti človekovo sposobnost za boljše razumevanje čudežev narave in proces ponovnega odkrivanja pomena uma in duha kot sestavnih delov temeljnega tkiva vesolja.”<(li>)Manifest zatrjuje tudi, da lahko ta nova paradigma spodbuja “pozitivne vrednote”, denimo sočutje in vzajemno spoštovanje, zaradi razumevanja naše povezanosti z naravo pa tudi povečano občutljivost za okolje. Z drugimi besedami – pravilne človeške odnose – do sebe, drugih in narave.V zaključku je predstavljena hipoteza, da je postmaterialistična znanost morda bistvenega pomena za nadaljnji razvoj človeštva in civilizacije. “Morda je celo bolj osrednjega pomena,” navajajo avtorji, “kot premik od geocentrizma k heliocentrizmu (Kopernikova revolucija).”Posamezniki, povezani z manifestom, in tisti, ki jih je manifest navdihnil, prepoznavajo, da je uveljavitev postmaterialističnega svetovnega nazora trenutno zelo zahtevna naloga. Stara materialistična struja še vedno obvladuje osrednje informacijske vire. Do tega trenutka nisem našel zapisa v pomembni znanstveni publikaciji ali uveljavljeni medijski organizaciji, ki bi obravnaval ali celo priznaval manifest. Vendar pa lahko zaupamo novim energijam, ki sedaj prežemajo planet – Maitrejevim, mojstrov modrosti, Vodnarja in drugih kozmičnih virov – in postopoma razgrajujejo ovire in tlakujejo pot naprej. Več informacij: opensciences.orgKvantna povezanost: “… podatomski delci, ki so oddaljeni svetlobna leta, so lahko povezani, oz. si delijo isto informacijo in obstoj.”Avtor: William Allen Vir: www.share-international.net

Ali ti je bil članek v pomoč?

Izpostavljeni dogodki

PONUDBA TRGOVINE DUHOVNOST

Izpostavljeni svetovalci

Edita Tomič

Edita Tomič

Ni Komentarjev
Aleksandra Saša Drole

Aleksandra Saša Drole

Ni Komentarjev
Žarek, Helena Cesar s.p.

Žarek, Helena Cesar s.p.

Ni Komentarjev

Priporočamo

Deli to s prijateljem